Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Απόφαση του ΑΠΣ περί ωραρίου απασχόλησης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2017

Σάρωση 20170531 3

 Σάρωση 20170531 4