Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Άμεση σύγκλιση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και Συμβουλίου των Προέδρων καθώς και αυξημένη επαγρύπνηση για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων καθώς και ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας.

 
Αριθ. Πρωτ : 2124                                                                                     Αθήνα: 06.03.2017
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                                     Προς :
                                                                                                      Σωματεία μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Άμεση σύγκλιση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και Συμβουλίου των Προέδρων καθώς και αυξημένη επαγρύπνηση για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων καθώς και ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας»
     Κύριοι συνάδελφοι των Προεδρείων των Δ.Σ. των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.,
     καλείστε το συντομότερο να συγκαλέσετε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ενόψει της κρισιμοτάτης συγκυρίας, που διανύουμε, με θέμα το συντονισμό της περαιτέρω αγωνιστικής δράσης μας.
     Σε κάθε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. θα παρευρίσκεται μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
    Οι Διοικήσεις των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. οφείλουν να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τυχόν καταστρατήγηση από τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κλάδου (π.χ. ορισμό εκτέλεσης παράνομης 24ωρης υπηρεσίας από Π.Π.Υ., μη προβλεπόμενες συμπεριφορές μονίμων υπαλλήλων κ.α.) και ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας ( π.χ. καταλληλότητα και συντήρηση οχημάτων, Μ.Α.Π. κτλ ). Σε περίπτωση καταστρατήγησης να καταγγέλλεται αυτή ΑΜΕΣΑ με κοινό συντονισμό με την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. στις Αρμόδιες Αρχές.
   Οι Πρόεδροι ή σε περίπτωση κωλύματος τους οι αντικαταστάτες τους των Δ.Σ. των 31 Πρωτοβαθμίων Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. υποχρεούνται να παρευρεθούν στην Αθήνα για την σύγκληση του Συμβουλίου των Προέδρων. Όσον αφορά την ημερομηνία, ώρα και τόπο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
                                                               Συναδελφικά
                                                          Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                             Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                           Τηλ: 6976911880