Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Πρακτικά Βουλής 16/2/2017Σημείωση: Τα πρακτικά της Βουλής 16/2/2017, με τα αποσπάσματα που αφορούν τους Π.Π.Υ. 
Βουλή των Ελλήνων
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΕ΄
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Αθήνα, σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.32΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
…………………
……………………
………………………………….

Ακολουθεί ο κ. Τόσκας.
Κύριε Τόσκα, εσείς θα μιλήσετε για την τροπολογία 918 με ειδικό αριθμό 76, έτσι δεν είναι; Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, η τροπολογία αφορά στο καθεστώς ένταξης των με πενταετή θητεία πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό του Σώματος. Αφορά 2093 υπαλλήλους. Κατατίθεται αυτή η τροπολογία, επειδή οι ως τώρα διαδικασίες που υπήρχαν, που προβλέπονταν από τον ν. 3938/2011, παρουσίασαν προβλήματα τεχνικής και νομικής φύσης. Δεν έγιναν οι ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν στο ενδιάμεσο διάστημα. Υπάρχουν προβληματισμοί σε ό,τι αφορά στους περιορισμούς των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Υπάρχει διαδικασία διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή με τους θεσμούς για τη μονιμοποίηση η οποία μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε μερικές μέρες, ή πολύ σύντομα τέλος πάντων, Για το μεταβατικό διάστημα για κάλυψη αυτών των εργαζομένων, προτείνεται αυτή η μεταβατική διάταξη που προβλέπει τριετή παράταση της θητείας τους. Ορίζεται ότι ο χρόνος μέχρι τη ένταξη ορίζεται με τον βαθμό του πυροσβέστη. Καθορίζονται θέματα που αφορούν στη δυνατότητα εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές των πυροσβεστών. Δίνονται καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με εύλογη οικονομική αποζημίωση. Έτσι καλύπτονται και οι νέες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν προέλθει από τη συμφωνία για την λειτουργία των νέων αεροδρομίων.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω να γίνουν και δυο νομοτεχνικές διορθώσεις. Στο μέσο της πρώτης παραγράφου «οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν νέες οργανικές θέσεις», η λέξη «νέες» νομοτεχνικά νομίζω ότι είναι περιττή.  
Στο τέλος της πρώτης σελίδας υπάρχει η εντός παρενθέσεως φράση «(περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 2)». Νομίζω ότι και αυτά τα αναγραφόμενα στην παρένθεση είναι περιττά νομοτεχνικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Καταθέστε το σχετικό έγγραφο με αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, που μόλις ανακοινώσατε, για να διανεμηθεί και στους Βουλευτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Το καταθέτω.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Δεν υπάρχει κάποιος άλλος Υπουργός τώρα να μιλήσει. Ας περάσουμε στον ειδικό αγορητή...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να κάνω μια ερώτηση στον κ. Τόσκα, για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ καλά κάνατε που όλοι οι Υπουργοί έθεσαν τα θέματά τους τώρα για να τους ρωτήσουμε.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν έγιναν οι ενδιάμεσες ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν και δεν ρυθμίστηκαν άλλα τεχνικά θέματα. Γιατί φέρνετε μια τροπολογία τώρα που θα διαιωνίσει το πρόβλημα και δεν φέρνετε το απόγευμα -εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 17.00 ή 18.00- το σύνολο των ρυθμίσεων που δεν έγιναν και πρέπει να γίνουν; Μήπως το αποφεύγετε αυτό;
Σας παρακαλώ, δώστε μια διευκρίνιση γιατί ταλαιπωρείται αρκετά και ο κόσμος, οι πυροσβέστες αυτοί, αλλά και η ελληνική κοινωνία που ακούει και δεν μπορεί να καταλάβει. Αν υπάρχει νομοτεχνικό πρόβλημα, λύστε το μέχρι το απόγευμα. Αν υπάρχουν ουσιαστικές ρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει, να γίνουν τώρα, να γίνουν σήμερα, η εθνική αντιπροσωπεία θα τις στηρίξει. Γιατί δεν το κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λοβέρδο, ξέρετε καλά ότι με τον ν.3839/2011 καθοριζόταν η μονιμοποίηση αυτών των υπαλλήλων και με τον ν.4249 το άρθρο 98 του 2014 καθορίστηκε η άμεση πρόσληψη, αλλά δεν προβλέφθηκε ούτε η εναρμόνιση των καθηκόντων, δεν συστάθηκαν νέες οργανικές θέσεις. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι ήταν αιχμάλωτοι για άλλους λόγους. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν καταλάβει ότι μιλάμε αρχικά για τέσσερις χιλιάδες υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος εκ των οποίων για τους χίλιους εξακόσιους, περίπου, ανανεώθηκε η πενταετής θητεία και για τους δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις, όπως είπα, γίνεται η ανανέωση της θητείας μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μονιμοποίησης που ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν πολύ σύντομα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για τις διευκρινίσεις.
…………………………
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο κ. Δημήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
………..
Στην τροπολογία, βέβαια, για τους πυροσβέστες δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Είναι τεράστια τα προβλήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού κ.λπ. Είναι χιλιοειπωμένα πράγματα. Είναι λογικό, λοιπόν, να συνδράμουμε σε αυτήν τη διάταξη. Δεν λύνει προβλήματα, όμως. Μιλάμε για τρία χρόνια, για πέντε χρόνια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν, γιατί είναι σε οργανικές θέσεις, είναι σε θέσεις που χρειάζονται άμεσα να πληρωθούν.
………
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ντροπή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα λέμε ό,τι θέλετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει η Ειδική Αγορήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
                                               
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
………..
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ στην ιστορία των πυροσβεστών, κύριε Υπουργέ, διότι μας είπατε εδώ -κι εγώ θέλω να είμαι καλόπιστη- ότι υπάρχουν προβλήματα. Εγώ αναρωτιέμαι: Δύο χρόνια τώρα δεν μπορούσαν να έχουν συσταθεί αυτές οι θέσεις των πυροσβεστών; Αν είχατε τη θέληση, κύριε Υπουργέ, θα μπορούσε να έχει ήδη γίνει, διότι ο νόμος είναι του 2011. Ο κύριος Υπουργός ήταν τότε στο γραφείο του κ. Μπεγλίτη. Τον ξέρει τον νόμο του 2011 ο κύριος Υπουργός πολύ καλά και από τα μέσα.
Εγώ ρωτώ λοιπόν: Δύο χρόνια ολόκληρα γιατί δεν γινόντουσαν αυτά; Είστε στην εξουσία δύο χρόνια. Έρχεστε και μας λέτε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Σας λέει ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος, ο κ. Λοβέρδος, ότι εμείς μπορούμε έστω και τώρα, έστω και σήμερα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, για να συμβάλλουμε όλοι και να φέρετε αυτά που πρέπει να φέρετε και να τελειώσει το θέμα βάσει του νόμου του 2011.
Δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πυροσβέστες ξέρετε. Εγώ σέβομαι όλες τις δουλειές, αλλά υπάρχουν μερικές δουλειές, μερικά λειτουργήματα, που είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Κι ένα από αυτά είναι το λειτούργημα του πυροσβέστη, γιατί δεν είναι ένα απλό επάγγελμα, όπως είναι και του γιατρού, είναι και του διασώστη.
……….
Θέλω, λοιπόν, να κάνω έκκληση κι εγώ μετά τον κ. Λοβέρδο. Ο κ. Τόσκας να δει τι θα κάνει σήμερα και να λύσει το θέμα σήμερα. Δεν μπορεί να εμπαίζονται άλλο οι πυροσβέστες.
Επί των άρθρων, ενώ τη θετική μας ψήφο την έχετε επί της αρχής, διεξοδικά στο τέλος της διαδικασίας θα τοποθετηθούμε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Συνεχίζουμε δίνοντας τον λόγο στον ειδικό αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κ. Μανώλη Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι,
………
Την τροπολογία που έρχεται σε σχέση με τους πυροσβέστες δεν θα την ψηφίσουμε. Και όχι μόνο δεν θα την ψηφίσουμε, αλλά θα καλέσουμε την Κυβέρνηση και τον Υπουργό να την αποσύρει. Πρόκειται για ένα εγχείρημα νομοθετικής εξαπάτησης. Και ποιο το πρόσχημα; Οι τεχνικές και νομικής φύσεως περιπλοκές. Όταν δεν θέλουμε να μονιμοποιήσουμε, όταν δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε κάτι, βρίσκουμε νομοθετικά και θεσμικά κωλύματα κάθε φορά.
Η τριετία που θα τους εξασφαλίσει, αν ψηφιστεί, τρία χρόνια ακόμη μεροκάματα και όχι φυσικά μονιμότητα, είναι στον αέρα, αφού δίνει τη δυνατότητα οι τρεις Υπουργοί με μία πράξη υπουργικού συμβουλίου να μειώσουν ακόμη περισσότερο τον χρόνο παραμονής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, αυτόν τον εμπαιγμό από την πλευρά της Κυβέρνησης, το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών, λαμβάνοντας υπόψη τις διευρυμένες αρμοδιότητες που έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στις τάξεις του, συνέπεια της κατάργησης τεσσάρων χιλιάδων οργανικών θέσεων με τον ν.3938/2011 και των αυξανόμενων συνταξιοδοτήσεων, και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την άμεση κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων που προκύπτουν για τις πραγματικές ανάγκες στο προσωπικό.
Με δεδομένα, λοιπόν, τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην πυρασφάλεια της χώρας και κυρίως, από την έλλειψη προσωπικού, το ΚΚΕ καταθέτει τη συγκεκριμένη τροπολογία, για να εξασφαλιστούν σταθερές σχέσεις εργασίας για όλους τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, καθώς και τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
Εδώ θα κληθούν και τα υπόλοιπα κόμματα να πάρουν θέση απέναντι σε αυτή τη διαρκή ομηρία και την απαξίωση αυτών των εργαζομένων που δίνουν ακόμη και τη ζωή τους, προκειμένου να προφυλάσσουν τα δάση, τη χώρα ολόκληρη.
Με αυτές τις λίγες κουβέντες, τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Είπαμε ότι επί της αρχής καταψηφίζουμε και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, θα τοποθετηθούμε αργότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Καλώς, κύριε Συντυχάκη.
………………………
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
…………………….
Όσον αφορά τις δύο τροπολογίες, πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι απ’ αυτούς ανανέωναν τις συμβάσεις τους όχι δύο ούτε τρία, αλλά δέκα χρόνια! Μιλώ για τους πυροσβέστες. Νομίζω ότι σωστά κάνει η Κυβέρνηση και μετά από τρία χρόνια ανανέωσης τους κάνει μόνιμους.
…………….
. Εμείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε θετικοί απέναντι στην όλη φιλοσοφία του νομοσχεδίου και σε όλες τις τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
……………………
Στο νομοσχέδιο λέμε «Ναι» επί της αρχής. Επί των άρθρων θα τοποθετηθώ αργότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε την κυρία Μεγαλοοικονόμου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάμι κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
……………………
Στην τροπολογία σχετικά με τους πυροσβέστες φανερώνετε όλο το μεγαλείο των μεγάλων λαθών που γίνονται και των λάθος προτεραιοτήτων και των παθογενειών στη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης διαχρονικά, όχι μόνο τα τελευταία δυο χρόνια.
Στο δημόσιο έχουμε ελλείψεις στην πρώτη γραμμή, σ’ αυτούς που είναι δηλαδή στην άμεση υπηρεσία του πολίτη, όπως είναι οι πυροσβέστες, όπως είναι οι νοσηλευτές, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, και έχουμε πλεόνασμα στα μετόπισθεν. Έχουμε δηλαδή, απόλυτη ανάγκη από τις υπηρεσίες αυτών που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν τους παρέχουμε τις αντίστοιχες εργασιακές συνθήκες. Κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Να μην τους κρατάμε όμηρους, όπως γίνεται στην προκειμένη περίπτωση με τους πυροσβέστες, δίνοντας άλλη μια τριετή παράταση στις συμβάσεις, αλλά να δούμε πώς θα κατανείμουμε και πώς θα ανασυγκροτήσουμε το δημόσιο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί και τον πολίτη και ο αντίστοιχος δημόσιος υπάλληλος να έχει τις εργασιακές συνθήκες που απαιτούνται και προβλέπονται. ………………
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε και για την ακρίβεια στον χρόνο.
Τώρα, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό, τον κ. Τόσκα, για να μιλήσει επί της τροπολογίας. Πέντε λεπτά είναι καλά, κύριε Τόσκα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Λιγότερο θα μιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστές οι στρεβλώσεις που αφορούν τα Σώματα Ασφαλείας, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον αυτά τα δύο Σώματα περισσότερο σαν μηχανισμοί πρόσληψης κομματικών ψήφων παρά για τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν. Και ξέρετε κάτι; Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι εμπαίζουν ή ενέπαιξαν τους πυροσβέστες ή τους αστυνομικούς. Υπήρξαν τεράστιες στρεβλώσεις, εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα αυτές οι στρεβλώσεις ή η μη επίλυση ζητημάτων και αυτήν τη στιγμή ερχόμαστε να καλύψουμε με αυτήν τη διάταξη μια μεταβατική φάση για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας, η οποία δεν μπορούσε να λυθεί αλλιώς.
Πιστεύουμε ότι δίνουμε τις δυνατότητες που αυτήν τη στιγμή μπορούν να δοθούν γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και συνεισφέρουν στις κατασβέσεις πυρκαγιών –γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός τους και εκτελούν σοβαρότατη αποστολή και όχι μόνο για τις πυρκαγιές- τους δίνουμε, λοιπόν, δυνατότητα τριετούς παράτασης, τους δίνουμε τη δυνατότητα ένταξης στην επετηρίδα και στις βαθμολογικές προαγωγές, δυνατότητα εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές και τη δυνατότητα να απασχοληθούν με υπερωρίες κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών, αργιών κ.λπ.                                         (PS)
Επίσης, επειδή τέθηκε ένας προβληματισμός για αυτούς τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας, οι οποίοι σταδιακά θα συμπληρώνουν την πενταετία, αυτοί εντάσσονται στις διατάξεις της τροπολογίας που κατατίθεται σήμερα και, επομένως, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Κατ’ αρχάς, τα αιτήματα των πυροσβεστών πενταετούς θητείας είναι διαφορετικά, είναι αντίθετα, είναι σε μια κατεύθυνση μονιμοποίησης με ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τα ίδια καθήκοντα. Προκαλεί τεράστια αναστάτωση και ουσιαστικά ζητάει να καλυφθούν τέσσερις χιλιάδες θέσεις μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, κάτι που μακάρι να μπορούσε να γίνει και μακάρι να μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής, αλλά όπως καταλαβαίνετε...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν διακόπτουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μην κάνετε διάλογο. Θα έχετε τον χρόνο να τοποθετηθείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Κατσώτη, ουσιαστικά αυτό λέμε.
Δεν μειώνεται, επίσης, όπως είπε ο εισηγητής σας, ο χρόνος υπηρεσίας, αλλά δίνεται η δυνατότητα γρήγορης ένταξης στην κατηγορία των μονίμων. Επομένως, δεν βρίσκονται στον αέρα, όπως μάλλον υπονοήθηκε κάποιοι άνθρωποι, ίσα - ίσα διασφαλίζεται η θέση αυτών των ανθρώπων και δημιουργούνται προϋποθέσεις για μονιμοποίηση ίσως και πάρα πολύ γρήγορα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε και εμείς.
…………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε.
Δίνω τον λόγο στον κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ………………..
Ως προς την τροπολογία για του πυροσβέστες πενταετούς θητείας που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στην αιτιολογικά έκθεση, για λόγους τεχνικούς, αλλά και για λόγους που συνδέονται με την παρούσα φάση της διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση, εισάγεται μία ρύθμιση που κατοχυρώνει το δικαίωμά τους για μονιμοποίηση και θέτει συγκεκριμένο απώτερο χρονικό ορίζοντα γι’ αυτήν.
Ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα χρειαστεί η εξάντληση της τριετίας, όπως εξάλλου προβλέπεται και στην τροπολογία, όπου αναφέρεται ότι μπορεί να οριστεί μικρότερο χρονικό διάστημα, ώστε αυτή η κατηγορία πυροσβεστών επιτέλους να δικαιωθεί. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες να μονιμοποιηθούν και συνακόλουθα να αντιμετωπιστούν από κάθε άποψη, καθεστώς εργασίας και αμοιβής, με ίσους όρους με τους υπόλοιπους ήδη μόνιμους συναδέλφους τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης από τη Νέα Δημοκρατία.
Και θα αρχίζω να μιλάω για τον χρόνο.  
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
……………………
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλοι και όλες έχουμε χαρεί που ήρθε αυτή η τροπολογία. Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε ποιο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στο ότι ήρθε αυτή η τροπολογία για τους πυροσβέστες.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στο αν συμφωνούμε στο να ρυθμιστεί το θέμα, συμφωνούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, αυτό. Προχωρήστε.
……………..
Άρα, λοιπόν, μιας και έχουμε συμφωνήσει σε όλα αυτά, να πάμε τώρα και στην ουσία, που είναι στο πού διαφωνούμε. Και η ουσία είναι η εξής. Διαβάζω στην αιτιολογική έκθεση: «Οι προσλήψεις αυτής της ειδικής κατηγορίας προσωπικού, που κατέλαβαν ad hoc δημιουργηθείσες οργανικές θέσεις, έχουν πραγματοποιηθεί από το έτος 2012. Έχει δημιουργηθεί δε η εύλογη προσδοκία, σε ένα μέρος αυτών που είχαν τα προβλεπόμενα προσόντα, ότι στο τέλος της πενταετίας θα ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».      
Προσδοκία δημιουργήθηκε ή νομοθετική υποχρέωση υπήρχε; Υπήρχε συγκεκριμένη νομοθετική δέσμευση. Είχαν δημιουργήσει μόνοι τους μία προσδοκία; Αφού υπήρχε ρητή πρόβλεψη στο νόμο ότι έπρεπε να μονιμοποιηθούν στις 10 Φεβρουαρίου. Άρα, λοιπόν, καμία εύλογη προσδοκία δεν δημιουργήθηκε. Είχε η Κυβέρνηση με βάση το νόμο μία συγκεκριμένη υποχρέωση, την υποχρέωση μονιμοποίησης. Αυτό έπρεπε να έχει υλοποιηθεί στις 10/02.
Ακούστε τώρα παραπέρα. Διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση: «Εντούτοις, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης παρουσιάζει ορισμένες τεχνικής και νομικής φύσεως περιπλοκές λόγω της πλημμελούς αφενός διατύπωσης των προαναφερόμενων διατάξεων και της πρόκλησης σύγχυσης, αφετέρου σχετικά με το εάν η τελική διαδικασία ένταξης στο μόνιμο προσωπικό υπόκειται στους περιορισμούς των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα κατά το άρθρο 11 του ν.3833/2010.».
Μάλιστα. Ποιες περιπλοκές; Καμία περιπλοκή, απολύτως καμία! Και γιατί δεν υπάρχει καμία περιπλοκή; Διότι, τι προβλέπει η διάταξη; Η μόνη πρόβλεψη που κάνει η διάταξη την οποία εισηγείται τώρα η Κυβέρνηση ως προς τις νομικές προϋποθέσεις, ξέρετε ποια είναι; Η έκδοση δύο προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καταργούνται οι οργανικές θέσεις για τους πενταετούς και ακριβώς οι ίδιες οργανικές θέσεις συστήνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.
Τι το περίπλοκο έχει αυτό; Γιατί δεν μπορούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα των δύο ετών της διακυβέρνησής σας να εκδοθούν αυτά τα δύο προεδρικά διατάγματα; Αυτή ήταν η απαίτηση. Όσο δε αφορά στο 1 προς 4, ανεξαρτήτως του εάν εντάσσονται ή δεν εντάσσονται, γιατί δεν έχετε προβλέψει και δεν μεριμνήσατε ώστε στις προσλήψεις που έγιναν να περιληφθεί το συγκεκριμένο προσωπικό, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση; Γιατί δεν το λάβατε υπόψη σας αυτό; Αλλάζετε προς το καλύτερο! Αυτά είναι που κάνατε στο παρελθόν.
Έρχομαι στο καλύτερο. Τι κάνετε τώρα; Λέει για τριετή παράταση –για να συνεννοούμαστε αυτό πάει στο 2020, αυτό είναι η τριετής παράταση- προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της μονιμοποιήσεως. Τι τα θέλετε τα τρία χρόνια; Χρειάζεστε τρία χρόνια, για να εκδώστε τα δύο προεδρικά διατάγματα με το οργανόγραμμα για αυτές τις θέσεις; Ποιον κοροϊδεύετε; Και γιατί κοροϊδεύετε; Γιατί δεν λέτε ποια είναι η πραγματική σας πρόθεση, τι θέλετε να κάνετε με τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων; Ποια είναι η πραγματική σας πρόθεση;
Θέλετε να προχωρήσετε σε μονιμοποίηση; Και θέλετε τρία χρόνια για να εκδώσετε προεδρικά διατάγματα των οργανικών θέσεων; Θέλετε να σας ετοιμάσω τα προεδρικά διατάγματα σε έναν μήνα για να τελειώνουμε με αυτό και να τελειώσει και ο έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας; Θέλετε; Θέλετε, όμως, να κοροϊδέψετε, εξ ου και τα τρία χρόνια.
Και θέλετε να λάβετε υπόψη σας –εγώ να δεχθώ- ακόμα και το 1 προς 4; Γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη σας το 1 προς 4 στις προσλήψεις του 2017; Το 1 προς 4 είναι τέσσερις συνταξιοδοτούμενοι για έναν προσλαμβανόμενο. Δεν θα βγουν 8.000 άνθρωποι στη σύνταξη για να έχετε τη δυνατότητα να προσλάβετε τον συγκεκριμένο αριθμό μέσα στον τρέχοντα χρόνο;
Άρα, για να είμαστε συνεννοημένοι, είναι σαφές ότι κοροϊδεύετε, είναι σαφές ότι εμπαίζετε και είναι σαφές ότι στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μία ακόμα εκκρεμότητα γιατί δεν έχετε το θάρρος και το κουράγιο να ρυθμίσετε. Άρα, λοιπόν, είναι προφανές ότι όχι απλώς δεν πρέπει να αισθάνεται κανένας ευγνωμοσύνη γιατί δήθεν τους δώσατε την τριετία, αλλά αντιθέτως είναι ξεκάθαρο ότι εμείς σε αυτόν τον εμπαιγμό δεν συμπράττουμε.
Και εκείνο για το οποίο καλούμε την Κυβέρνηση άμεσα είναι να ενεργήσει -εάν είναι ειλικρινείς οι προθέσεις της- προκειμένου να τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με σοβαρό τρόπο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω να αναφερθώ και εγώ στα των πυροσβεστών από το εν λόγω νομοσχέδιο, …………………..
Ας φτάσουμε σε αυτήν την τροπολογία για τους πυροσβέστες. Πολλά έχουν ακουστεί, ακούγονται και θα ακουστούν. Καταρχάς, από το να μείνουν χωρίς δουλειά τέσσερις χιλιάδες πυροσβέστες εμπειροπόλεμοι με όλη τη σημασία της λέξεως, σαφώς και μας κάνει να υπερψηφίσουμε την οποιαδήποτε τροπολογία έρθει για παράταση της εργασίας τους και μακάρι να γίνει και μονιμοποίησή τους. Και εάν έρθει κάτι καλύτερο, σαφώς και θα το υπερψηφίσουμε.
Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, διότι ομιλούμε συνεχώς για τον δημόσιο τομέα. Βλέπουμε και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας ότι υπάρχουν, λέει, διάφορα ζητήματα με τον ν.3833/2010, που έχει να κάνει με τους περιορισμούς των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Αν δούμε τι γίνεται ειδικότερα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στην πατρίδα μας με τους χιλιάδες διορισμούς αργόσχολων κηφήνων συντρόφων σε διάφορες ΜΚΟ, που χαθήκαν σε δήμους και οπουδήποτε αλλού, διορισμούς παντού ανθρώπων που δεν χρειάζονται, την ίδια στιγμή που το πυροσβεστικό σώμα σώζει όλους αυτούς και πάρα πολλούς συνεχώς, είτε είναι φωτιές το καλοκαίρι είτε πλημμύρες είτε καταστροφές είτε λιμοί είτε καταποντισμοί, και έχει τεράστιες ελλείψεις, είναι υποκριτικό να εμπαίζουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Πριν από λίγο καιρό είχε έρθει ένα νομοσχέδιο εδώ σχετικά με τα του δημοσίου και μιλούσε για τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Έλεγε το νομοσχέδιο ότι ναι, πρέπει να γίνουν μετατάξεις, γιατί προφανώς υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υπερυπεράριθμες από όλους αυτούς οι οποίοι διορίζονταν με τα κομματικά μπιλιετάκια εκτός ΑΣΕΠ και υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι κενές. Και αντί αυτές οι μετατάξεις να είναι υποχρεωτικές, θα γίνονται, αν θέλει ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος. Άλλη υποκρισία της Κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίοι έβλεπαν τους δημοσίους υπαλλήλους ως την καλύτερη εκλογική τους πελατεία, τους οποίους πολλές φορές τους εκβίαζαν και γνωρίζετε πολύ καλά πώς πηγαίνει το όλο αυτό σχέδιο.
Για εμάς, για τη Χρυσή Αυγή, θα έπρεπε πρωτίστως τα σώματα ασφαλείας, η πυροσβεστική, η αστυνομία, το λιμενικό, ο στρατός να μην έχει ούτε μία κενή οργανική θέση.
Πριν και πάνω απ’ όλα αυτοί, γιατί και λειτουργούν αποδεδειγμένα για το καλό του συνόλου σε όλες του τις μορφές και τις εκφάνσεις και σίγουρα είναι πολύ πιο σωστό και υγιές να είναι υπερπλήρες το Πυροσβεστικό Σώμα από το να είναι υπερπλήρες ένα Υπουργείο με διάφορους κηφήνες, οι οποίοι δεν έχουν και αντικείμενο εργασίας και αμείβονται και πολλαπλάσια από ό,τι αμείβεται ένας πυροσβέστης με τα πολλά θύματα τα οποία έχουν κατά καιρούς, τους νεκρούς, τους τραυματίες, ό,τι μπορεί να συμβεί.
Είναι θέση της Χρυσής Αυγής –και το έχουμε πει και υπάρχει και στο πρόγραμμά μας- ότι ο μοναδικός τρόπος, αν θέλαμε να κάνουμε εθνική πολιτική σωστή χρησιμοποιώντας τον δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να είναι το να είναι υπερπλήρεις αυτές οι θέσεις. Διότι όπως καταλαβαίνετε -το προχωράμε λίγο- αν είναι ο στρατός μας κανονικά από προσωπικό και δεν έχει ελλείψεις, οι ακριτικές περιοχές θα έχουν περισσότερη ζωή, αν οι πυροσβεστικοί σταθμοί ανά την επικράτεια είναι πλήρεις, είναι εξίσου μια ένεση ζωής για τις τοπικές κοινωνίες, οικονομικής και άλλων μορφών. Εξάλλου, είναι και ένα αίσθημα ασφάλειας. Όταν είσαι στην ύπαιθρο, σε μια ερημιά και θα δεις κάπου έναν αστυνομικό σταθμό, από αυτούς που τους κλείνετε παντού, ή ακόμα περισσότερο όταν θα δεις μέσα στο λιοπύρι ένα πυροσβεστικό όχημα με δυο, τρεις, τέσσερις πυροσβέστες έτοιμους να πέσουν στη φωτιά πρώτοι με ό,τι σημαίνει αυτό, αν -ο μη γένοιτο- συμβεί το κακό.
Αυτή είναι η θέση της Χρυσής Αυγής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι το ίδιο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορεί να είναι στην ίδια γραμμή οι εκβιαζόμενοι τέσσερις χιλιάδες πυροσβέστες, που βλέπουμε εδώ ότι δεν μονιμοποιούνται ενώ θα έπρεπε, και να τους κρατάτε όμηρους τα επόμενα τρία και πλέον χρόνια, ευελπιστώντας ότι, όταν θα γίνουν εκλογές, θα έρθουν τότε οι διάφοροι κομματάρχες και θα παίζουν στις πλάτες των πυροσβεστών, αλλά και άλλων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και να τους λένε «ψηφίστε μας, για να σας το τελειώσουμε το ζήτημα» κι όλα αυτά, για να ξέρουν τι γίνεται.
…………………..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Παπαθεοδώρου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Κύριε συνάδελφε έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απορίας άξιο πράγματι γιατί η Κυβέρνηση, η οποία λέει ότι ενδιαφέρεται να επιλύσει ένα θέμα σαν αυτό, της αποκατάστασης και της διευθέτησης της προοπτικής που έχουν οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας, επιλέγει να φέρει το θέμα στη Βουλή, κυρία Υπουργέ, -γιατί αυτό είναι η δική μου η απορία-, αφού έχει λήξει η θητεία των πυροσβεστών αυτών, των υπαλλήλων αυτών από τις 10 Φεβρουαρίου, αφού έχει παρανόμως βρεθεί μια λύση –παρανόμως!- με ρεπό και κάποιες άδειες, που έχουν δοθεί, διότι αυτοί οι άνθρωποι τυπικά από τις 10 Φεβρουαρίου βρίσκονται εκτός υπηρεσίας. Φέρνει ρύθμιση μετά την ολοκλήρωση της θητείας και μια ρύθμιση που τη φέρνει σήμερα, όταν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είχε τη δυνατότητα αυτό να το κάνει και να το διευθετήσει όταν μπορούσε εντός της θητείας, έτσι ώστε να υπάρχουν και οι ανάλογες προτάσεις και οι ανάλογες αντιδράσεις.
Σήμερα, κυρία Υπουργέ, -και βλέπω ότι ο κ. Τόσκας απουσιάζει, όμως τον άκουσα προηγουμένως- έχετε επιλέξει να δημιουργήσετε ένα καθεστώς ομηρίας για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας. Έχετε επιλέξει –και είναι πολιτική επιλογή αυτή- να διαμορφώσετε ένα νομοθετικό πλαίσιο, όπου δίνει περισσότερα καθήκοντα με την ανανέωση της συγκεκριμένης θητείας για μια τριετία, λιγότερα δικαιώματα με μισθούς, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ίσοι με τους μισθούς των άλλων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μας λέτε στην αιτιολογική έκθεση κάτι, το οποίο θεωρώ αν θέλετε προκλητικό. Είναι προκλητικό, γιατί λέτε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης παρουσιάζει ορισμένες τεχνικής και νομικής φύσεως περιπλοκές, λόγω αφενός μεν της πλημμελούς διατύπωσης των προαναφερόμενων διατάξεων αφετέρου δε της πρόκλησης σύγχυσης σχετικά με τα σχέδιο νόμου. Μιλάτε για «πλημμελείς διατάξεις» και «προβλήματα νομοτεχνικά».
Να σας πω κάτι, κυρία Υπουργέ; Ο ν.3938/2011, προέβλεπε με τη λήξη της πενταετούς θητείας την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος –δεν μιλούσε καν για μονιμοποίηση– του συνόλου αυτών των υπαλλήλων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα νομοτεχνικό πρόβλημα. Ο νόμος του 2011 ήταν ξεκάθαρος, ότι μετά την ολοκλήρωση της θητείας αυτοί οι υπάλληλοι, οι οποίοι σας υπενθυμίζω ότι είναι Πυροσβέστες και έχουν ορκιστεί, εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Γι’ αυτό σας λέω ότι καθυστερήσατε σκόπιμα –καθυστέρησε η Κυβέρνηση σκόπιμα, δεν είναι της αρμοδιότητάς σας– και ότι υπάρχει και μια προκλητική –αν θέλετε– διατύπωση σε αυτή την αιτιολογική έκθεση. Όταν λέει ότι υπάρχει «σύγχυση», μάλλον τη σύγχυση την έχει ο κύριος Υπουργός. Θέλω να σας το εξηγήσω πολύ καλά αυτό. Ο κύριος Υπουργός, ο κ. Τόσκας, βρίσκεται σε σύγχυση. Διότι από τον Δεκέμβριο του 2016 ο κ. Τόσκας έχει δηλώσει ότι ολοκληρώθηκε η νομοτεχνική προετοιμασία των διαδικασιών για τη μονιμοποίηση και βεβαίως, μένει μόνο η γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ενδεχομένως να κρατείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επανέρχεται ο κ. Τόσκας στις 16 Ιανουαρίου και λέει στους συναδέλφους εδώ στην Αίθουσα, για να το ακούσουν οι Πυροσβέστες: «Έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και θα προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση». Και η νομοθετική ρύθμιση στην οποία επιλέγουμε να προχωρήσουμε είναι να κρατάμε σε ομηρία αυτούς τους ανθρώπους για τρία χρόνια, χωρίς αυτή η διαδικασία να συνοδεύεται από δικαιώματα που αντιστοιχούν στα καθήκοντα και βεβαίως, όχι από μισθούς.
Εκεί που υπήρχαν, δηλαδή, τρεις κατηγορίες στο Πυροσβεστικό Σώμα, φτιάχνετε μια τέταρτη κατηγορία. Έχετε τους μόνιμους, τους εποχικούς και αυτούς της πενταετούς θητείας, οι οποίοι είναι στις παλιές ρυθμίσεις και διατάξεις, και τους υπό μονιμοποίηση, τους οποίους θέλετε να ξεγελάσετε.
Και θέλετε να τους ξεγελάσετε –το τονίζω αυτό διότι δεν προβλέπετε μια ρύθμιση η οποία θα έχει καταληκτική ημερομηνία, αλλά μια ρύθμιση η οποία υπερβαίνει ακόμη και την περίοδο της δικής σας Κυβέρνησης. Τους λέτε ότι σε τρία χρόνια, δηλαδή τυπικά μετά τις επόμενες εκλογές, θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε για να μετατρέψουμε αυτές τις θέσεις σε μόνιμες.
Η ρύθμιση που φέρνετε σήμερα, κυρία Υπουργέ, είναι τόσο δυσλειτουργική και άδικη για τους δύο χιλιάδες εκατό υπαλλήλους, ώστε οι αδικίες να μεταφέρονται πλέον στο εργασιακό πεδίο και την καθημερινότητα της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μου έλεγε ένας πυροσβέστης: «Όταν εγώ είμαι πενταετούς θητείας και μέσα στο αυτοκίνητο έχω έναν εποχικό και βρίσκομαι σαράντα χιλιόμετρα από την έδρα μου, θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Διοικητή μου, για να τον ρωτήσω αν επιτρέπει να προχωρήσω στην κατάσβεση της φωτιάς, δηλαδή να πάω στην επιχείρηση εναντίον της φωτιάς και να έχω εγώ την ευθύνη, την οποία δεν θέλει να πάρει κανένας άλλος, να έχω έναν εποχικό μαζί μου». Και αυτό θέλετε να το διατηρήσουμε για ακόμη τρία χρόνια!
Ξέρετε κάτι; Σήμερα, όταν σας μιλάμε για αδικία, σας μιλάμε για το γεγονός ότι ένας υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος που αμείβεται με 750 ευρώ, θα κάνει όλα τα καθήκοντα του μόνιμου, αλλά δεν θα έχει τα δικαιώματα του μόνιμου, δεν θα εντάσσεται στο ειδικό μισθολόγιο, θα ανταποκρίνεται στα ωράρια της υπηρεσίας, γιατί έτσι οφείλει να κάνει, όπως λέτε μέσα, χωρίς να υπάρχει καμιά προοπτική μισθολογικής εξομοίωσης.

Θέλετε να δώσετε μια δικαιότερη λύση; Θέλετε να στηρίξουμε αυτή την τροπολογία για να ανταποκριθούμε και στο αίτημα αυτών των ανθρώπων; Εγώ σας έχω μια πρόταση και οφείλετε να τη σκεφθείτε, να την ακούσει ο κ. Τόσκας.
Προβλέπεται -εμείς το χαρακτηρίζουμε ομηρία, εσείς περίοδο ανανέωσης- αυτή η περίοδος ανανέωσης να μειωθεί στον ένα χρόνο. Χωρίς καμία άλλη ρύθμιση να προχωρήσουμε στη διάταξη του 2011 που έλεγε ότι μετά την λήξη της ανανέωσης αυτής, δηλαδή του ενός έτους, να ενταχθούν αυτοδίκαια στο μόνιμο προσωπικό οι 2.011 πρώην πενταετούς θητείας πυροσβέστες και εκεί να υπάρξει πλήρης μισθολογική και εργασιακή εξομοίωση.
Αν πράγματι έχετε τη θέληση να δώσετε μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να τους κρατήσετε ομήρους ούτε να δημιουργήσετε νέα πελατειακή και εκλογική, αν θέλετε, δεξαμενή. Εμείς θα το στηρίξουμε αυτό, αν το δεχθείτε. Πάμε στην ανανέωση για ένα χρόνο από σήμερα και από εκεί και πέρα στον ένα χρόνο να ενταχθούν χωρίς καμία άλλη διαδικασία.
Αυτά τα οποία λέτε στην αιτιολογική έκθεση για έκδοση ΚΥΑ και προεδρικών διαταγμάτων νομίζω ότι είναι προφάσεις και δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Το κάνατε άλλωστε για άλλες επαγγελματικές τάξεις. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης.
Επομένως, η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε την τροπολογία. Θεωρούμε ότι είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα του Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί θα έχετε καινούρια προβλήματα. Ξέρετε πόσοι έρχονται ως μόνιμοι από την Πυροσβεστική Ακαδημία; Ογδόντα άτομα το 2019. Μέχρι τότε θα χρησιμοποιείτε ως προσωπικό δεύτερης κατηγορίας αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο χιλιάδες εκατό, οι οποίοι θα πηγαίνουν πλέον να βουλώνουν τρύπες εργασιακές και επαγγελματικές ιδιαίτερα τώρα, κυρία Υπουργέ, με την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων.
Σε όλα τα αεροδρόμια δεν είχαν συσταθεί σταθμοί. Επομένως, θα έχουμε καινούριους σταθμούς, νέες ανάγκες, θα έχουμε προτεραιότητα των μονίμων και οι υπάλληλοι των 750 ευρώ θα μετατίθενται, γιατί μπαίνουν στο σύστημα μεταθέσεων, παντού στην Ελλάδα και χωρίς κανένα προγραμματισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ολοκληρώνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και άδικο από τη μια πλευρά, αλλά δεν βοηθά και στην επιχειρησιακή λειτουργικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
……………..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
………………………
Έρχομαι στην τροπολογία για τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ο Υπουργός, ο οποίος λείπει και ας ελπίσουμε ότι μας ακούει, μίλησε για την τροπολογία του ΚΚΕ και είπε ότι η δική μας τροπολογία δεν συνάδει με τα αιτήματα των πυροσβεστών, των πενταετών και των εποχικών, ενώ η δική του λύνει το θέμα.
Φαντάζομαι ότι όλοι σας έχετε πάρει καταγγελία-διαμαρτυρία των οργανώσεων των πενταετών και των εποχικών που σας καλεί να μην ψηφίσετε αυτή την τροπολογία, την οποία έφερε σήμερα η Κυβέρνηση. Δεν την πήρατε; Την πήρατε. Όμως εσείς θα πράξετε το αντίθετο. Θα ψηφίσετε αυτή την τροπολογία, που όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά κρατά όμηρους τους 2.100 εργαζόμενους και σε πλήρη ανασφάλεια όλους τους υπόλοιπους.
Τι κάνει η δική μας τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Η δική μας τροπολογία λέει ότι για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα πρέπει να καταργηθεί η παράγραφος 1, του άρθρου 15, του ν. 3938/2011 και να επανασυστηθούν αυτοδικαίως οι 4.000 οργανικές θέσεις, οι οποίες καταργήθηκαν τότε. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα. Η τροπολογία μας, η κατάργηση αυτής της παραγράφου, λύνει αυτό το ζήτημα. Σε αυτές τις θέσεις να ενταχθούν αναδρομικά, από την 1η Φεβρουαρίου 2017, όσοι εκ των πυροσβεστών πενταετούς θητείας πληρούν τα κριτήρια κατάταξης. Όλες οι άλλες κενές οργανικές θέσεις να καλύπτονται μέσω της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων της επόμενης εξεταστικής περιόδου.
Δεύτερο θέμα που θέτει η τροπολογία μας: Οι ήδη υπηρετούντες πενταετούς θητείας υπάλληλοι, που δεν πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα και όλοι οι άλλοι που είναι με σύμβαση απασχολούμενοι κατά την αντιπυρική περίοδο πυροσβέστες, να καταλάβουν αναδρομικά, επίσης, από 1 Φεβρουαρίου 2017, μόνιμες οργανικές θέσεις. Σε περίπτωση που αυτές λείπουν, να συσταθούν νέες, που θα υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εμπλέκεται έτσι κι αλλιώς στην Πολιτική Προστασία της χώρας, ή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Δασική Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της.
Τι άλλο λέει η τροπολογία μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Για όλη τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την πλήρη κάλυψη των οργανικών κενών του Πυροσβεστικού Σώματος από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, οι υπάλληλοι αυτοί να καλύπτουν τομείς πυροπροστασίας και πρόληψης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επίσης, προτείνουμε -τέταρτο σημείο- με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου να απασχολούνται με τα νέα καθήκοντα πρόληψης, φύλαξης και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, με εκχιονισμούς των οδικών δικτύων της χώρας, καθώς και με αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.
Αυτή η πρότασή μας είναι ολοκληρωμένη και αντιμετωπίζει το πρόβλημα του συνόλου των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα με αυτές τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν σήμερα.
Όμως,  τι γίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι και εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα; Η Κυβέρνηση επιχειρεί με την τροπολογία αυτή, η οποία αφορά μόνο όσους κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση, να κάνει μια γνωμοδοτική εξαπάτηση. Λέει για τρία χρόνια και αυτό με την αίρεση ότι τα δημοσιονομικά της χώρας θα το επιτρέπουν και αν οι δύο ή τρεις Υπουργοί το αποφασίσουν. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στον αέρα. Δηλαδή, είναι εν δυνάμει απολυμένοι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει -από όσα έχουν πέσει στην αντίληψή μας- οι υπηρεσιακές αποφάσεις που να ανανεώνουν τη θητεία τους. Πείτε μας μία υπηρεσιακή απόφαση που να ανανεώνει τη θητεία όλων των υπολοίπων.
Επίσης, η τριετία -όπως είπα προηγουμένως- δεν τους εξασφαλίζει. Εξασφαλίζει μόνο ότι θα έχουν για τρία χρόνια δουλειά. Δεν εξασφαλίζει τη μονιμότητα. Εξασφαλίζει ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα έχουν δουλειά. Και μετά θα είναι πάλι στον αέρα.
Εμείς, λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να παίζουμε με τους εργαζόμενους, σας καλούμε να κάνετε αποδεκτή την πρότασή μας, γιατί είναι η μόνη που λύνει το πρόβλημα και η μόνη που διασφαλίζει την ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε πράγματι να επιτελέσουν το έργο που πρέπει να επιτελέσουν για να μην καταστρέφονται περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.
Η τροπολογία, την οποία καταθέσατε, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα κι εμείς σας καλούμε -έστω και την τελευταία στιγμή- να κάνετε δεκτή την πρόταση του ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
………….
Τον λόγο έχει η κυρία Μερόπη Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ………………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε, κ. Τζούφη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος από την Νέα Δημοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα τον λόγο για την εκπρόθεσμη τροπολογία που αφορά την παράταση της σύμβασης για τρία ακόμη χρόνια των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, που σήμερα, αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος, θα έπρεπε ήδη να έχουν μονιμοποιηθεί.
Η εκπρόθεσμη αυτή τροπολογία είναι μνημείο λαϊκισμού και εμπαιγμού των 2.100, περίπου, πυροσβεστών που ανέμεναν εύλογα η πολιτεία να εφαρμόσει τον ν. 3938/2011. Φαίνεται, όμως, ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Ως γνωστόν, με τον νόμο αυτόν δημιουργήθηκε ιδιαίτερη κατηγορία, των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, με τη σύσταση 4.000 θέσεων από τις οποίες οι 3.400 καλύφθηκαν από πρώην εποχικούς εργαζομένους και οι 600 από ιδιώτες που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον.
Ο νόμος προέβλεπε ότι με τη λήξη της πενταετίας όσοι δεν είχαν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους και ήταν τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου, μπορούσαν να μονιμοποιηθούν, οι δε υπόλοιποι να αιτηθούν ανανέωση της πενταετούς θητείας τους.
Το 2014 η τότε κυβέρνηση με τον ν. 4249 έδωσε τη δυνατότητα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και πριν τη λήξη της πενταετίας με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τέτοια ΚΥΑ στα δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν εκδόθηκε. Αντιθέτως, στον Προϋπολογισμό του 2017 δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Με βάση, λοιπόν, τον νόμο, 2.093 πυροσβέστες κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης από τα αρμόδια συμβούλια. Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έγγραφο για το αίτημα που υπέβαλε το Αρχηγείο του Σώματος στις αρχές Μαΐου του 2016, πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και για το οποίο ο διευθυντής του Γραφείου του κυρίου Υπουργού αξίωσε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να αποσυρθεί. Η απόσυρση υλοποιήθηκε δύο μέρες αργότερα. Καταθέτω τη σχετική αλληλογραφία στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ενώ εξέπνεε η προθεσμία της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι ως τότε δέχονταν διαβεβαιώσεις σε όλους τους τόνους για τη μονιμοποίησή τους, βλέπει το φως της δημοσιότητας -και πάλι στο διαδίκτυο- απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της κ. Όλγας Γεροβασίλη, προς το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής.
Τι λέει το έγγραφο με ημερομηνία 2-2-2017; Αφού επικαλείται τις μνημονιακές υποχρεώσεις για διορισμούς στο δημόσιο, με βάση τον λόγο «μία πρόσληψη προς τέσσερις αποχωρήσεις» το 2017 και «μία πρόσληψη για τρεις αποχωρήσεις» το 2018, «καρφώνει» το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως το Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να προγραμματίσει τις προσλήψεις.
Η κ. Γεροβασίλη γράφει χαρακτηριστικά: «Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τις ανάγκες των φορέων όσο και τις δημοσιονομικές συνθήκες, έχει προγραμματίσει τους διορισμούς και προσλήψεις τακτικού προσωπικού για τα επόμενα δύο έτη. Στον εν λόγω προγραμματισμό δεν μπορεί να περιληφθεί η ένταξη των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε πυροσβεστών που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης».
Και συνεχίζει παρακάτω, προτρέποντας το Υπουργείο να προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας τους, υποβάλλοντας αίτημα στην Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 και να προβεί στη μονιμοποίησή τους μόλις το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας βάσει της διαδικασίας που έχει πραγματοποιηθεί.
Καταθέτω το έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγματικότητα. Είτε από άγνοια και επιπολαιότητα είτε γιατί έχετε άλλες προτεραιότητες προσλήψεων, δεν ενημερώσατε το αρμόδιο Υπουργείο επί των προσλήψεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των ετήσιων προσλήψεων στο δημόσιο. Και καθώς εξέπνεε η προθεσμία μονιμοποίησης στις 10 Φεβρουαρίου και δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις πυροσβέστες θα ήταν στον αέρα από δικά σας λάθη και αβελτηρίες, αναγκάστηκε το Αρχηγείο, μια μέρα πριν, να δώσει εντολή υποχρεωτικής χορήγησης ρεπό και σε όσους δεν δικαιούνταν ρεπό, υποχρεωτική χορήγηση κανονικής άδειας μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2017, προκειμένου να έρθει η τροπολογία στη Βουλή.
Διαβάζοντας την τροπολογία πραγματικά, κυρία Υπουργέ, υποκλίνομαι στον συντάκτη της. Διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση: «Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την αποσαφήνιση από κάθε άποψη του καθεστώτος ένταξης των με πενταετή θητεία πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό του Σώματος». Είναι η τροπολογία που παρατείνει τη θητεία τους για άλλα τρία χρόνια και βαφτίζεται ως «αποσαφήνιση» για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό.
Συνεχίζει παρακάτω: «Εν τούτοις, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης παρουσιάζει ορισμένες τεχνικής και νομικής φύσεως περιπλοκές λόγω της πλημμελούς διατύπωσης των προαναφερομένων διατάξεων και της πρόκλησης σύγχυσης, αφ’ ετέρου, σχετικά με το αν η τελική διαδικασία ένταξης στο μόνιμο προσωπικό υπόκειται στους περιορισμούς των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, κατά το άρθρο 11 του ν. 3833/2010». Τεχνικής και νομικής φύσεως περιπλοκές. Σύγχυση αν η μονιμοποίηση υπόκειται στους περιορισμούς διορισμών στο δημόσιο.
Ας το δούμε καλοπροαίρετα. Καλά, πότε τα ανακαλύψατε όλα αυτά; Εδώ και δυο χρόνια τι κάνατε;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η τροπολογία στην καλύτερη των περιπτώσεων για εσάς είναι ομολογία ανικανότητας. Εδώ και δυο χρόνια η Κυβέρνηση αγρόν ηγόραζε. Περί άλλων ετύρβαζε. Εκτός και αν άλλες ήταν οι προτεραιότητές σας για διορισμούς στο δημόσιο, που, όπως αποδείξαμε κατά την πρόσφατη συζήτηση επίκαιρης επερώτησής μας, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αντί να μειωθεί, το 2016 αυξήθηκε, διογκώθηκε κατά επτά χιλιάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω, κυρία Πρόεδρε, ότι στην τροπολογία δεν υπάρχει σαφής αναφορά για τους τριακόσιους ογδόντα εννιά που προσλήφθηκαν επιπλέον σε συμπλήρωση των πινάκων λόγων αποχωρήσεων. Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ πληρούν τα κριτήρια για μονιμοποίηση στον χρόνο που θα ολοκληρώσουν την πενταετία και δεν συμπεριλαμβάνονται στους δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις της ρύθμισης. Ποια θα είναι η οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς; Έχει γίνει υπολογισμός της συνολικής επιβάρυνσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι και αυτοί εντάσσονται στη ρύθμιση.
Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνω λέγοντας το εξής: Αν ισχύει η απάντηση που έδωσε προκληθείς ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκας ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς που αναμένει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, προς τι η ρύθμιση της παράτασης της θητείας για τρία χρόνια; Γιατί δεν φέρνετε μία ρύθμιση με την οποία να παρατείνετε τις συμβάσεις τους για τρεις ή έξι μήνες το πολύ;
Σ’ αυτόν τον εμπαιγμό –διότι περί εμπαιγμού πρόκειται- σ’ αυτήν την ομηρία των πενταετούς υποχρέωσης πυροσβεστών –διότι περί ομηρίας πρόκειται- η Νέα Δημοκρατία δεν θα συναινέσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε.
Ο κ. Κεγκέρογλου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ……………
Η Κυβέρνηση, όμως, έχει χαρακτηριστικά αδρανήσει και για το θέμα που συζητήσαμε, δηλαδή το θέμα των πυροσβεστών. Η υποχρέωση που είχε, σύμφωνα με τον νόμο, ήταν να εντάξει σε πρώτη φάση από αυτόν τον μήνα δύο χιλιάδες εκατό εκπαιδευμένους και έμπειρους πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα και στη συνέχεια τους υπόλοιπους.
Αντ’ αυτού και μετά από τη χαρακτηριστική αδιαφορία της, έρχεται σήμερα με μια πρόχειρη ρύθμιση να επιβάλει υποχρεώσεις μόνιμου προσωπικού, αλλά όχι τα δικαιώματα στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Δεν τήρησε τον νόμο και έρχεται απλώς να πάρει προθεσμία, για να τηρηθεί ο νόμος μέσα στην επόμενη τριετία.
…………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): ………………..
Τον λόγο έχει ζητήσει ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο οποίος είναι ο κ. Δανέλλης από το Ποτάμι. Οπότε στο σημείο αυτό θα διακόψω τον κατάλογο των ομιλητών.
Ορίστε, κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ……………………..
Η τροπολογία του κ. Τόσκα για τους πενταετούς θητείας πυροσβέστες είναι εμβαλωματική. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν για την υλοποίηση της νομικής υποχρέωσης, όπως προβλέπονταν στην τότε αρχική ρύθμιση της μονιμοποίησής τους. Όμως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τα υπαρκτά προβλήματα θα πρέπει να εμφανιστούν ως τέτοια και στους άμεσα ενδιαφερομένους, αλλά και σε εμάς για να κερδίσουμε τη στοιχειώδη αξιοπιστία που οφείλουμε να έχουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες και να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την εκκρεμότητα με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και βεβαίως νόμιμο τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε, κύριε Δανέλλη.
Ο κ. Γεωργαντάς από τη Νέα Δημοκρατία έχει τον λόγο. Έχετε επτά λεπτά, κύριε Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Θα αναφερθώ κι εγώ στην τροπολογία του κ. Τόσκα σε σχέση με τους πυροσβέστες.
Κύριοι συνάδελφοι, τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ απλά. Αυτή η τροπολογία δεν έπρεπε να έχει έρθει ποτέ στη Βουλή. Αυτή η Κυβέρνηση έχει φέρει πάρα πολλές φορές νομοθετικές ρυθμίσεις με την αιτιολόγηση κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Αυτός είναι ο αγαπημένος τρόπος με τον οποίον νομοθετεί η παρούσα Κυβέρνηση. Σε μια περίπτωση που προέκυπτε ξεκάθαρα η υποχρέωση της πολιτείας για να μονιμοποιήσει τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας, που ήταν αυτοί, έρχεται η Κυβέρνηση κι αντί να κάνει το αυτονόητο δηλαδή, αυτό που προβλέπει ο ν.3938/2011, φέρνει τη συγκεκριμένη τροπολογία. Η αδυναμία αυτή, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν, οφείλεται στο γεγονός ότι προσπαθούν να επιλύσουν αυτή τη στιγμή με τους δανειστές το ζήτημα του αν οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι στην απαγόρευση των προσλήψεων ή όχι.
Να πάρουμε το θεωρητικό σενάριο ότι δεν είναι, που ίσως αυτό να είναι το σωστό. Τι πιο απλό από το να περιμένουμε έναν μήνα να λυθεί αυτό το θέμα με τους δανειστές μας και η Κυβέρνηση να κάνει το οφειλόμενο, δηλαδή να μονιμοποιήσει τους δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις αυτούς πυροσβέστες; Η οφειλόμενη ενέργεια, την οποία έπρεπε να έχετε κάνει νωρίτερα, αλλά η οποία διορθώνεται και μέσα στις επόμενες μέρες, είναι να περιμένουμε έναν μήνα κι αν δούμε ότι εξαιρούνται, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
Υπάρχει η άλλη εκδοχή του να εμπεριέχονται οι συγκεκριμένες προσλήψεις στη γενικότερη απαγόρευση των προσλήψεων. Εκεί μπαίνουν πολύ σοβαρά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίον και ασκεί την κυβερνητική πολιτική και νομοθετεί η Κυβέρνηση.
Ζήτημα πρώτον. Η αναγκαιότητα οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες να αποτελέσουν μόνιμο προσωπικό είναι γνωστή εδώ και μια πενταετία με βάση τον νόμο. Κανείς δεν αρνήθηκε αυτήν την υποχρέωση της πολιτείας και μάλιστα η Κυβέρνηση, διά του Υπουργού, το καλοκαίρι, εξέδωσε τις σχετικές αποφάσεις, έτσι ώστε με βάση τον νόμο και με τα κριτήρια τα οποία προβλέπονταν να γίνει η επιλογή αυτών που πληρούν τα κριτήρια. Και γι’ αυτό καταλήξαμε στον αριθμό δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις. Στις 9 Ιουνίου βγήκε η υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε τη σχετική διαδικασία.
Είναι γνωστή αυτή η υποχρέωση της πολιτείας. Είναι γνωστό ότι αποτελεί προσωπικό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε. Κανείς δεν είπε ότι δεν χρειαζόμαστε αυτό το προσωπικό. Το λέμε όλοι εδώ μέσα.
Για ποιον λόγο η πολιτεία, λοιπόν, φέρνει μια ανανέωση της θητείας τους για τρία χρόνια και συνεχίζει έναν εμπαιγμό και μια ομηρία; Έχω κρατημένα εδώ τα Πρακτικά από όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο, ο ν. 3938/2011, που έλεγε η τότε Αντιπολίτευση, διά του κ. Δρίτσα, «πρέπει να σταματήσει η ομηρία αυτών των ανθρώπων». Και σήμερα έρχεστε και τη συνεχίζετε για άλλα τρία χρόνια! Για ποιον λόγο; Σήμερα έπρεπε να είναι εδώ η κ. Γεροβασίλη, αλλά λείπει. Έπρεπε να πει η πολιτεία γιατί δεν έχει κάνει τον σωστό προγραμματισμό των δικαιούμενων προσλήψεων, έτσι ώστε την υποχρέωσή της αυτήν, την αναγκαιότητα αυτή, να την εκπληρώσει. Και γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός; Η κ. Γεροβασίλη λέει ότι έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες θέσεις για το 2017-2018. Να έρθει εδώ και να μας πει πού αναλώθηκαν οι θέσεις τα προηγούμενα δύο χρόνια και ποιος είναι αυτός ο προγραμματισμός. Αν είναι γιατροί, για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή για κάπου αλλού, να πούμε «ναι» και αυτοί πρέπει να είναι μέσα. Αν είναι εκπαιδευτικοί «ναι» να πούμε, κι αυτοί πρέπει να είναι.
Δεν πρέπει, όμως, να κάνει, επιτέλους, αυτή η πολιτεία μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της, των αναγκαιοτήτων, να στελεχωθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι με βάση τις όποιες ρουσφετολογικές επιθυμίες της; Έχω καταγεγραμμένες βουλευτικές τροπολογίες που ήρθαν εδώ, έγιναν δεκτές από Υπουργούς, αφορούσαν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και με τις οποίες μετατράπηκαν ξαφνικά κάποιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Και αυτός ο αριθμός, κύριοι συνάδελφοι, είναι ο αριθμός που απαγορεύει αυτήν τη στιγμή, που δεν επιτρέπει στην Κυβέρνηση να πάρει ως μόνιμο προσωπικό τους συγκεκριμένους πυροσβέστες.
Θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια αναλυτική εικόνα για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης -που είναι η αγαπημένη έκφραση αυτής της Κυβέρνησης-, να δούμε τι δεν προέβλεψαν σωστά, τι δεν νομοθέτησαν σωστά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο εμπαιγμός και αυτή η ομηρία.
Οι πυροσβέστες αυτοί εκπλήρωσαν όλοι τις υποχρεώσεις τους, όλες τις δοκιμασίες τις οποίες προβλέπονταν, με βάση τον νόμο που ψήφισε τότε η Βουλή κατά συντριπτικότατη πλειοψηφία -ίσως και ομόφωνα, δεν το θυμάμαι- και ερχόμαστε τώρα εμείς και δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε την υποχρέωσή μας αυτή να την εκπληρώσουμε και μάλιστα χωρίς να εξηγούμε ακριβώς τους λόγους. Γίνεται αναξιόπιστη η Κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο και δίνει το δικαίωμα σε μας –και όχι το αβάσιμο δικαίωμα- να ισχυριζόμαστε ότι, ακόμα και να είχε τη δυνατότητα να τους προσλάβει -γιατί εγώ πιστεύω ότι την έχει- θέλει να αφήσει ανοιχτό το «παράθυρο». Αν πάρει τους δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις πυροσβέστες ως μόνιμο προσωπικό σήμερα, αύριο δεν θα μπορεί καμιά βουλευτική τροπολογία να γίνει δεκτή εδώ μέσα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι οφείλει η αρμόδια Υπουργός να φέρει μια αναλυτική κατάσταση του απολογισμού των προσλήψεων που έγιναν αυτά τα δύο χρόνια και αυτών που έχει προγραμματίσει για τα επόμενα δύο. Γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι η δυνατότητα υπάρχει, αλλά αν η Κυβέρνηση αυτή τη δυνατότητα την εξαντλήσει σήμερα, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τα ρουσφετολογικά της παιχνίδια.
Αυτός ο εμπαιγμός πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε με τους κανόνες που οι ίδιοι θεσμοθετούμε, οι ίδιοι νομοθετούμε, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξηγούνται εδώ μέσα σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε αυτούς τους όποιους δικούς μας αυτοπεριορισμούς να τους ξεπεράσουμε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και μόνο, αλλά αφού προηγουμένως γίνει αναλυτική κουβέντα. Αυτή δεν έγινε, εξήγηση δεν δόθηκε. Απλά καταφέρνει δύο πράγματα η Κυβέρνηση. Κρατάει σε ομηρία αυτούς τους ανθρώπους και συγχρόνως αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» για όποιες τροπολογίες αύριο έρθουν εδώ.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εμείς ευχαριστούμε.
Ο κ. Γιόγιακας από τη Νέα Δημοκρατία έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ……………………………….
Θα κλείσω τώρα, όμως, την παρέμβαση μου με δύο σχόλια όσον αφορά τις τροπολογίες για τα σχολικά γεύματα και για τους πυροσβέστες. ………………………….
Έρχομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τροπολογία για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από οκτώ μήνες από την υπουργική απόφαση η οποία θα ρύθμιζε, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία μονιμοποίησης των πυροσβεστών. Δεν αξιοποιήσατε τη διάταξη νόμου του 2014 που έδινε τη δυνατότητα μονιμοποίησης πριν τη λήξη της πενταετούς θητείας, με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Δεν προβλέψατε την δαπάνη για τις μονιμοποιήσεις στον φετινό προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αφήσατε τους πυροσβέστες χωρίς πληροφόρηση για την τύχη τους ελάχιστες μέρες πριν λήξει η θητεία τους και έρχεστε τώρα να μονιμοποιήσετε με υποσχετική τριετίας, αφού προηγουμένως αλώσατε το Δημόσιο με προσλήψεις εκτός διαδικασιών, από το «παράθυρο», χωρίς αξιολόγηση, χωρίς εκτίμηση κόστους και των πραγματικών αναγκών του Δημοσίου. Και πολύ εύστοχα ο κ. Βορίδης, ο κ. Γεωργαντάς και ο κ. Χαρακόπουλος σάς έβαλαν μια σειρά παραμέτρων για το πόσο εύκολο είναι να γίνουν οι προσλήψεις των πυροσβεστών, η μονιμοποίησή τους άμεσα, και σήμερα ακόμα, με δύο προεδρικά διατάγματα που δεν χρειάζονται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Είπε, όμως, ο κύριος Υπουργός, ότι οι προσλήψεις αυτές ήταν κομματικές. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι η διαδικασία ή ο τρόπος. Είναι ότι πιθανόν οι προσλήψεις των πυροσβεστών ήταν κομματικές.
Και σήμερα έρχεστε να πείτε διά του κυρίου Υπουργού ότι «δεν τους μονιμοποιούμε, γιατί οι προσλήψεις ήταν κομματικές». Φέρτε, λοιπόν, νομοτεχνικές βελτιώσεις.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, αλλά πάνω από όλα εμείς, η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, είχε προβλέψει όλες αυτές τις διαδικασίες και απαιτούμε σήμερα κιόλας να γίνουν οι πυροσβέστες μόνιμοι.
Εύχομαι ειλικρινά την αγωνία αυτών των ανθρώπων να την ενστερνιστείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε. …………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλουν να μιλήσουν μετά την Υπουργό. Άρα, θα προηγηθείτε, κυρία Φωτίου.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ……………………..
ΠΡΟΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε.
Κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, ο μόλις κατελθών του Βήματος συνάδελφος αναφέρθηκε στο παράλληλο πρόγραμμα. Προφανώς, σε αυτό εντάσσεται και το θέμα της κατάθεσης της σημερινής τροπολογίας αναφορικά με τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Είναι ντροπή μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και μέσα στην τροπολογία αναφέρεται αυτό με έναν, θα έλεγα, ενδεικτικό τρόπο, προσβάλλοντας έναν Οργανισμό, ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο καθήκον, με το να αναφερόμαστε εδώ ότι δήθεν τους δημιουργήθηκε εύλογη προσδοκία ότι αυτοί τελικά θα ενταχθούν στην Πυροσβεστική ως μόνιμο προσωπικό. 
Μα, είναι εύλογο. Πέρυσι υπήρξε υπουργική απόφαση από τον ενεστώτα Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Τόσκα, που προέβλεπε τις διαδικασίες ένταξης, δηλαδή, να καταθέσουν δικαιολογητικά, να περάσουν από σχετικό έλεγχο, να περάσουν από στάδια συμβουλίων κρίσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μία διαδικασία έξι μηνών πράγματι κρίθηκαν και έρχεστε τώρα και τους λέτε «άκυρο». Πώς να σας πιστέψει κανείς; Δήθεν δεν το γνωρίζατε; Μα, υπάρχει υπουργική απόφαση. Διήλθαν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας από μια διαδικασία έξι μηνών με την ελπίδα ότι επιτέλους θα ενταχθούν στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Και τώρα έρχεστε και τους λέτε ότι θα μείνουν μετέωροι για άλλα τρία χρόνια; Προς τι; Και τους βάλατε και σε μια τέτοια διαδικασία ότι ναι, θα μπουν στα συστήματα μεταθέσεων, θα ενισχύσουν τα αεροδρόμια στα νησιά κ.λπ., θα απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους, διότι ως μόνιμο προσωπικό θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτούς τους κανονισμούς. Και πώς τους κοιτάτε στα μάτια; Αναρωτιούνται και οι ίδιοι.
Υπήρχαν και πενταετούς υποχρέωσης και στην Αστυνομία και στον Στρατό, οι ειδικοί φρουροί, οι ΕΠΟΠ. Οι άνθρωποι αυτοί και οι συμπολίτες τους εντάχθηκαν εφόσον κρίθηκαν προηγουμένως ότι είναι ικανοί. Και σήμερα τι τους λέτε; Ότι είστε ανίκανοι; Αυτό είναι το Παράλληλο Πρόγραμμα, κυρία Φωτίου; Αυτό ευαγγελιζόσασταν τόσο καιρό; Ότι επειδή θα είναι σε μια μετέωρη φάση, θα έχετε τις δυνατές «εμφυτεύσεις» σας, δηλαδή να ορίζετε με τον τρόπο που ορίζετε. Σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται εδώ δημιουργείτε μια Διεύθυνση, μια παραδιεύθυνση, μια Γενική Γραμματεία, μια παραγενική Γραμματεία μόνο και μόνο για να «εμφυτεύετε», έτσι ώστε να καλύπτετε το όριο που σας επιτρέπουν αυτοί οι δανειστές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι λέτε τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τι λέω; Το είπε ο κύριος Υπουργός, ότι περιμένουμε την έγκριση από τους Θεσμούς. Και τους δώσατε μια άδεια μέχρι 19/02 έτσι ώστε να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Μήπως δεν ακούσατε τον κύριο Υπουργό, κυρία Υπουργέ; Αυτό δεν έλεγε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν ήσασταν εδώ όταν μίλαγε. Τον ακούσατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βεβαίως.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Δηλαδή, πρέπει να είναι στην Αίθουσα; Εάν τον είδε στην τηλεόραση, το ίδιο πράγμα δεν είναι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το καταλάβαμε. Αλλά λέμε ότι εγώ τον άκουσα αυθεντικά. Ήμουν εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, δεν είπα ακριβώς αυτό; Ότι βρίσκεστε σε μια διαδικασία συνεννόησης και την τελευταία στιγμή στις 10/02 που έληγε η θητεία;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μην το ψηφίσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα εάν είναι δυνατόν να το ψηφίσουμε! Είναι δυνατόν να το ψηφίσουμε, να έχουμε σε μετέωρη φάση για τρία χρόνια ανθρώπους που θα έπρεπε ήδη να είναι διασφαλισμένοι με την έννοια των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και της αποστολής τους;
Λυπούμαι πολύ γιατί συνεχίζετε και έχετε αυτήν την πρακτική και αυτήν την τακτική. Τώρα το πώς μπορείτε και κοιτάτε όλους αυτούς στα μάτια, αυτό είναι μια δική σας υπόθεση. Και η σύγχυση -που λέτε εδώ ότι επικράτησε βάσει όλων αυτών των διαδικασιών κ.λπ.- να μην αφορά όλους αυτούς, αλλά να αφορά εσάς. Δεν ξέρω εάν υπάρχει σύγχυση εν τω κρανίω σας!
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε για τη συντομία.
Υπάρχει μια ομιλήτρια που δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε δίνω τον λόγο στην Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός για δέκα λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
………………………..
Να συνεχίσουμε με την τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφης Αχτσιόγλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δεκαοχτώ λεπτά.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ……………………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την κυρία Ευτυχία Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εισερχόμαστε στον κατάλογο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Όπως έχει ζητηθεί ο λόγος και όπως έχει συμφωνηθεί, ο κ. Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, …………
Είπε, λοιπόν, ο κ. Τόσκας απαντώντας σε ερώτησή μου ότι δεν εφαρμόζουν τον ν. 3938/2011 που αφορά τους πυροσβέστες της πενταετούς θητείας και που προβλεπόταν η μονιμοποίησή τους και εξηγεί λέγοντας ότι δεν μεσολάβησαν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και, άρα, δεν έχουν ρυθμιστεί τεχνικά ζητήματα.
Του είπα ότι η Αίθουσα είναι απολύτως πρόθυμη –το θέμα είναι στην επικαιρότητα ως επίμαχο θέμα επί πολλές ημέρες- και το Υπουργείο προλαβαίνει μέχρι το βράδυ όλα να τα λύσει. Μου απαντά «Ναι, αλλά και τις οργανικές θέσεις;». Προφανώς! Και λέει εκεί κάτι λόγια μισά σε σχέση με τον αριθμό των προσλήψεων, για τα έτη, κλπ.
Αυτή η Κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Εργασίας, κυρία Υπουργέ –ίσως όχι εσείς, αλλά οι Αναπληρώτριες Υπουργοί- μια νομοθετική παρέμβαση χωρίς να ιδρύει Υπηρεσίες και νέες θέσεις δεν έχει φέρει. Διαρκώς φέρνετε Ειδικές Γραμματείες, Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις. Όλο κάτι φέρνετε. Αυτό, μάλιστα, είναι και γενικό θέμα της Κυβέρνησης. Ιδρύετε διαρκώς νέες θέσεις. Εδώ τι σας πείραξε; Δεν είναι εκλογική σας πελατεία; Γιατί το κάνατε αυτό, φέρνοντας σήμερα τροπολογία για τρία χρόνια; Γι’ αυτούς τους ανθρώπους διαιωνίζεται ένα πρόβλημα. Γιατί; Ποια είναι η εξήγηση;
Εξήγηση δεν υπάρχει. Η εξήγηση ότι δεν έχουν υπάρξει νομοθετικές ρυθμίσεις είναι ανεπαρκής. Άνετα, με δύο παραγράφους αυτά τα θέματα τα λύνεις και τα τεχνικά υπόλοιπα τα διευθετείς με τους εργαζομένους, με τήρηση του ν. 3939/2011, με νομιμότητα και με απόλυτη ασφάλεια για τους ανθρώπους και βέβαιη παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτό δεν το θέλετε.
Εμείς, για να ψηφίσουμε –νομίζω ότι η κυρία Χριστοφιλοπούλου και ο κ. Παπαθεοδώρου ήταν σαφείς- θέλουμε η ρύθμιση να μην είναι τρία χρόνια. Τα τρία χρόνια είναι πολλά και δημιουργούν την εντύπωση –σε μας τουλάχιστον, αλλά και στους ίδιους- ότι το πρόβλημα παραπέμπεται και δεν επιλύεται. Μια συντομότερη μεταβατική χρονική περίοδος θα ήταν ασφαλέστερη οδός. Παρ’ ότι αυτό εμφανίζει μία αντίφαση, στους όρους δεν υπάρχει αντίφαση. Αντίθετα, στοιχειώδες μυαλό και λογική καταλήγει εκεί. Συντομότερη προθεσμία δηλώνει διάθεση άμεσης επίλυσης.
Δεύτερον, ζητούμε να φύγει η τελευταία παράγραφος της τροπολογίας, διότι μ’ αυτήν για ίδιους ανθρώπους σε ό,τι αφορά την υπηρεσία την οποία ασκούν, καθορίζονται ίδιες υποχρεώσεις και άλλα δικαιώματα ή ίδιες υποχρεώσεις και λιγότερα δικαιώματα.
Ο σεβασμός στην αρχή της ισότητας πάνω απ’ όλα, μα και η κοινή πολιτική λογική επιβάλλουν να απαλείψετε την τελευταία παράγραφο. Ο κ. Τόσκας δεν είναι εδώ. Είναι όμως δύο μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να κάνουν τις συνεννοήσεις, αλλά και τη συγκεκριμένη αλλαγή. Αν δεν γίνει αυτή η αλλαγή, εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Αυτό από την πλευρά μας είναι σαφές.
……………………..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ζητήσει για δύο λεπτά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δώσω ορισμένες διευκρινίσεις, επειδή πριν ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα, από διάφορες πτέρυγες της αντιπολίτευσης, ορισμένα σημεία που αναφέρονταν στο ιστορικό για τη διαχείριση του θέματος των πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Και εδώ απαιτείται να δώσουμε κάποιες διευκρινίσεις για να δούμε ποιοι ξεκίνησαν το θέμα χωρίς να το ολοκληρώσουν είτε για λόγους εκμετάλλευσης κομματικής είτε για λόγους αδράνειας. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να αναφέρω ορισμένα στοιχεία:
Στις 21/3/2011 ψηφίστηκε ο ν.3938 για τη μονιμοποίηση των τεσσάρων χιλιάδων υπαλλήλων. Τελικά τι έγινε; Βγήκαν τα προεδρικά διατάγματα; Ουδέποτε ξεκαθαρίστηκε, βέβαια, αν η μονιμοποίηση αυτή υπόκειτο ή δεν υπόκειτο στους περιορισμούς του νόμου για τις προσλήψεις του δημοσίου. Για το 2011 μιλάμε. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να αμφισβητούμε τις όποιες προθέσεις.
Ήρθε μετά η Συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων υπό τον κ. Παπαδήμο το 2011 και προσελήφθησαν προεκλογικά οι τέσσερις χιλιάδες τον Φεβρουάριο του 2012, ενώ ακολούθησε η κυβέρνηση Σαμαρά και τον Μάρτιο του 2014 ψηφίστηκε ο ν.4249 για τα Σώματα Ασφαλείας. Τι έκανε η τότε κυβέρνηση με το άρθρο 98; Προστέθηκε διάταξη για πρόσληψη πριν την εκπνοή της πενταετίας -που ανακοινώθηκε θριαμβευτικά στους ενδιαφερόμενους- για την υλοποίηση του προηγούμενου νόμου. Υλοποιήθηκε αυτή η πανηγυρική δέσμευση; Προφανώς όχι. Και το κόλπο είναι γνωστό.
Οπότε, αναγκαστήκαμε εμείς αυτή τη στιγμή να έρθουμε να διορθώσουμε στρεβλώσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες. Και αναγκαστήκαμε να φέρουμε αυτήν την τροπολογία, αυτή τη διάταξη, αφού πρώτα ξεκινήσαμε την υλοποίηση του νόμου τον Μάιο του προηγούμενου έτους, υποβλήθηκαν οι δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους και ξεκίνησε η διαδικασία. Όμως, κακά τα ψέματα, προσκρούσαμε στα θέματα των θεσμών, γιατί δεν είχαν γίνει οι διευκρινίσεις που έπρεπε να γίνουν, όπως είχαν γίνει αντίστοιχες διευκρινίσεις για τους στρατιωτικούς πενταετούς θητείας και για τους αστυνομικούς, τους ειδικούς φρουρούς.
Επομένως, εμείς ξεκινήσαμε με αυτήν την τροπολογία. Και κάποιοι ας μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μονιμοποιηθούν ποτέ, χάνουν την δουλειά τους και όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, γιατί μετά την τριετία αυτοί οι άνθρωποι -σύμφωνα με την τροπολογία αυτή- ουσιαστικά μονιμοποιούνται με συνθήκες αυτοματισμού, χωρίς άλλη διάταξη, χωρίς άλλο νόμο και χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Βέβαια, προβλέπεται από την τροπολογία αυτή ότι μπορεί να μονιμοποιηθούν πολύ συντομότερα, γιατί -όπως είπα και το πρωί- βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Επομένως, τα θέματα τους -και το ευχόμαστε και το προσπαθούμε- μπορεί να επιλυθούν πολύ συντομότερα.
Εμείς είμαστε, λοιπόν, διατεθειμένοι να υλοποιήσουμε αυτήν τη τροπολογία που καταθέσαμε παρά τις δυσκολίες.
Όσον αφορά την διόρθωση, την οποία πρότεινε πριν από λίγο ο κ. Λαζαρίδης, φοβούμαι ότι διαφοροποιεί το νόημα της παραγράφου την οποία έχουμε εντάξει στην τροπολογία, γιατί η παράγραφος αυτή είναι ακριβώς η ίδια με την παράγραφο των μονίμων υπαλλήλων. Νομίζω ότι έτσι ευνοούνται καλύτερα οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία και για αυτό προτιμώ να μείνει όπως είναι. Αυτά για την ώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε, τον κύριο Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω τον λόγο για δύο λεπτά, όπως δικαιούμαι, αλλά για μισό λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, ήρθατε τώρα εδώ να μας κάνετε κριτική; Εδώ φέρατε μια τροπολογία να λύσουμε ένα θέμα. Ήρθατε να μας πείτε τι έγινε στο παρελθόν; Κάντε μια βόλτα από την διαδήλωση. Εγώ πέρασα δύο φορές. Θα σας τα πουν οι πυροσβέστες. Εμείς κάναμε δύο προτάσεις. Δεν ξέρω αν τις ακούσατε.
Η πρώτη πρόταση είναι να μειώσετε τον χρόνο της μετάβασης, διότι η μετάβαση σημαίνει διαιώνιση, ενώ ο σύντομος χρόνος σημαίνει ότι έχετε διάθεση να κάνετε διευθετήσεις. Αυτό το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, το λέει και η λογική.
Η δεύτερη πρόταση είναι να αφαιρέσετε την τελευταία παράγραφο. Δεν μπορεί να δίνετε στους ίδιους ανθρώπους, που έχουν ίδια δικαιώματα, περισσότερες υποχρεώσεις και λιγότερα δικαιώματα. Πρέπει να κάνετε για μια κατηγορία εργαζομένων ίδιες ρυθμίσεις, ίσες ρυθμίσεις. Βγάλτε την τελευταία παράγραφο να το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Λοβέρδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Λοβέρδο, σε ό,τι αφορά το ένα έτος -άκουσα πριν, το πρότεινε ο κ. Παπαθεοδώρου- η επιδίωξη μας είναι να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι όσο το δυνατόν συντομότερα, σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Επομένως, εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε δεσμευτικά το ένα έτος.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο που είπατε, για τις μεταθέσεις προφανώς αναφέρεστε, την τελευταία παράγραφο, είναι ακριβώς η παράγραφος η οποία υπήρχε με κάποια μορφή στο νομοσχέδιο το παλαιότερο και η οποία, εάν δεν την βάλουμε, θα δεσμεύσει ακόμα και τις εθελοντικές μεταθέσεις. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη θέλει να πάει εθελοντικά στη Σάμο για τον άλφα ή βήτα λόγο. Δεν θα μπορεί να πάει εάν δεν βάλουμε αυτήν την παράγραφο.
Βέβαια, υπάρχουν και οι άλλες υποχρεώσεις. Έχω εξηγήσει, όμως, στους ανθρώπους τους οποίους κατ’ επανάληψη έχω δει και βρίσκονται είτε στο δρόμο είτε οι υπόλοιποι, ότι η προσπάθειά μας θα είναι να καλυφθούν τα κενά με τις εθελοντικές αιτήσεις. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Υπάρχουν οι συμφωνίες με τη Fraport και οι άλλες ανάγκες που προκύπτουν ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Όμως, θα κοιτάξουμε να τις καλύψουμε χωρίς να επιβαρυνθούν οι υπάλληλοι στην προσωπική τους ζωή, γιατί είναι αλήθεια ότι τα χρήματα που παίρνουν, δεν είναι πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούμε με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από την Ένωση Κεντρώων, τον κ. Αναστάσιο Μεγαλομύστακα.
Κύριε Μεγαλομύστακα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ……………………..
Πάμε τώρα στις τροπολογίες που και πάλι λίγες δεν τις λες. Αρχίζω με αυτήν που αφορά τους πυροσβέστες. Εμείς είμαστε θετικοί στο να λυθεί το ζήτημα, απλώς ζητάμε οπωσδήποτε ένα αδιάβλητο μέσο αξιολόγησης, είτε αυτό είναι ΑΣΕΠ είτε κάτι άλλο, που μπορείτε να βρείτε.
…………..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε, κύριε Μεγαλομύστακα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νίκος Καραθανασόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
……………………..
Τουλάχιστον για μια σειρά ζητήματα δεν μπορείτε να έχετε ως μέτρο σύγκρισης το τι κάναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με βάση αυτό το μέτρο σύγκρισης να πορεύεστε κι εσείς. Και μιλάω, για παράδειγμα, για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας.
Επειδή οι προηγούμενες κυβερνήσεις  τούς είχαν σε μια ομηρία και για εκλογική πελατεία, σήμερα διατηρείτε κι εσείς αυτό το καθεστώς εργασιακής ομηρίας; Για τρία ακόμη χρόνια το επεκτείνετε για αυτούς που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να μονιμοποιηθούν. Λέτε ότι θα παραμείνουν σ’ αυτό το καθεστώς και εάν και εφόσον και υπό προϋποθέσεις το δεχθούν οι δανειστές, δηλαδή οι θεσμικοί σας συνομιλητές, και αν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά μεγέθη, θα προχωρήσουμε.
Άρα διατηρείτε την ομηρία, αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, ενώ υπήρχε ένας πολύ απλός τρόπος, να καταργήσετε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του συγκεκριμένου νόμου, που καταργούσε τέσσερις χιλιάδες θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να καλυφθούν απ’ αυτούς κατευθείαν, χωρίς καμμία άλλη προϋπόθεση, εφόσον έχουν όλα τα κριτήρια.
Η τροπολογία του ΚΚΕ λέει και κάτι άλλο: και για τους υπόλοιπους, που δεν εκπληρώνουν αυτά τα κριτήρια πενταετούς θητείας, αλλά και για όσους άλλους απασχολούνται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μ’ αυτές τις πολλαπλές μορφές απασχόλησης, εποχιακά εργαζόμενους, που θα μπορούσαν να είχαν απορροφηθεί είτε από την Πυροσβεστική είτε από άλλους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, με τη δασοπροστασία, με την προστασία του περιβάλλοντος.
Όμως, όχι μόνο αυτό δεν κάνετε, αλλά διατηρείτε αυτές τις συνθήκες με τις πολλαπλές μορφές απασχόλησης και στον πολύ στενό δημόσιο τομέα, μόνο και μόνο ακριβώς για να υπάρχει εργασιακή ομηρία, να μειώνεται η αξία της εργατικής δύναμης και να πολλαπλασιάζεται αυτή η κατάσταση της ανασφάλειας στους εργαζόμενους. Άρα, η δική σας τροπολογία όχι μόνο διατηρεί την ομηρία σ’ αυτούς που έχουν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά και την ανασφάλεια για όλους τους άλλους εργαζόμενους…
………….…..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Υπάρχει ένας εκ των εγγεγραμμένων ομιλητών που έχει απομείνει. Θα δώσω, λοιπόν, τον λόγο στην κ. Φωτεινή Αραμπατζή, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και θα συνεχίσουμε μετά με τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
……………….
Ορίστε, κυρία Αραμπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο για να αναφερθώ στην περίφημη τροπολογία-εμπαιγμό της Κυβέρνησης, που αφορά βεβαίως τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Ο Υφυπουργός κ. Τόσκας ήρθε, πέταξε μια εκπρόθεσμη τροπολογία και βεβαίως, έφυγε.
Πρόκειται για μια τροπολογία-κοροϊδία, γιατί ενώ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι –και αυτό είναι σαφές- προσελήφθησαν με τη ρητή πρόβλεψη του ν. 3938/2011 για ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 2017, εσείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αφού τους πετούσατε μπαλάκι από το ένα Υπουργείο στο άλλο, τελικά σήμερα εισηγείστε όχι τη μονιμοποίηση, την οποία βεβαίως δικαιούνται εκ του νόμου, αλλά την τριετή παράταση, δηλαδή μέχρι το 2020, για να επιλύσετε τάχα το ζήτημα των μονιμοποιήσεων.
Έχετε μάλιστα το θράσος να λέτε στην αιτιολογική έκθεση τα ακόλουθα, ότι έχει δημιουργηθεί εύλογη προσδοκία σε ένα μέρος αυτών των πυροσβεστών που είχαν τα προβλεπόμενα προσόντα ότι στο τέλος της πενταετίας θα ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Καμμία εύλογη προσδοκία, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης! Υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη νομοθετική δέσμευση, άρα σαφές και συγκεκριμένο δικαίωμα των εν λόγω δικαιούχων, δικαίωμα και συγκεκριμένη νομική δέσμευση, την οποία έπρεπε να εφαρμόσει και να υλοποιήσει η Κυβέρνησή σας μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου και όχι να έχει αυτούς τους ανθρώπους σε εκκρεμότητα.
Και αντί να κάνετε, λοιπόν, όσα ορίζει ο νόμος μέσα στα δυο χρόνια της διακυβέρνησής σας, στρίβετε –να μου επιτρέψετε να πω- διά του αρραβώνος, προτείνοντάς τους παράταση -και βλέπουμε- μέχρι το 2020.
Γιατί, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, χρειάζεται να γίνει αυτό; Μήπως θέλετε να μας πείτε ότι χρειάζεστε τρία χρόνια ολόκληρα, για να εκδώσετε δυο μόλις προεδρικά διατάγματα, «Προεδρικό Διάταγμα 1» που καταργεί τις εν λόγω θέσεις για τους πενταετούς και «Προεδρικό Διάταγμα 2» που θα συστήνει τις ίδιες επακριβώς οργανικές θέσεις, προκειμένου να μονιμοποιηθούν οι εν λόγω πυροσβέστες;
Θέλετε να μας πείτε ότι χρειάζεστε –επαναλαμβάνω- τρία χρόνια, για να εκδώσετε αυτά τα δυο προεδρικά διατάγματα; Όχι, ασφαλώς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι εφηύρατε αυτό το τέχνασμα στην προσπάθειά σας να ρίξετε στάχτη στα μάτια στους εν λόγω πυροσβέστες, για τους οποίους, βεβαίως, ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Τόσκας μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι τα τέλη Γενάρη, διαβεβαίωνε εδώ από το Βήμα της Βουλής σε ανάλογες ερωτήσεις ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και η μονιμοποίηση που δικαιούνται θα γίνει κανονικά.
Τι άλλαξε άραγε από τότε; Διότι ξαφνικά στις 2 Φεβρουαρίου η κ. Γεροβασίλη με ένα έγγραφο έβαλε φρένο στη συγκεκριμένη διαδικασία, ανακαλύπτοντας ότι έχουν προγραμματιστεί οι τακτικές προσλήψεις του κράτους για το έτος 2017 και στον εν λόγω προγραμματισμό δεν χωρούν οι συγκεκριμένοι δύο χιλιάδες τριακόσιοι εβδομήντα πέντε πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία.
Σταματήστε, λοιπόν, να κοροϊδεύετε και τους συγκεκριμένους εργαζομένους, όπως και όλο τον ελληνικό λαό, γιατί θα πω εγώ και θα ρωτήσω: Μήπως–να μου επιτραπεί η έκφραση- «κρατάτε καβάτζα» τις εν λόγω θέσεις που θα προκύψουν, τις οποίες επαναλαμβάνω ότι οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες δικαιούνται, προκειμένου να έχετε χώρο να κάνετε τις ρουσφετολογικές σας προσλήψεις, στις οποίες βεβαίως επιδίδεστε με θαυμαστό τρόπο τα δύο τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής σας;
Η Νέα Δημοκρατία δεν προσυπογράφει τον εν λόγω εμπαιγμό. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ρυθμιστεί το θέμα με τρόπο σύννομο, δίκαιο, σοβαρό, όπως οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι διά νόμου δικαιούνται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την κ. Αραμπατζή, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης για δώδεκα λεπτά ή και λιγότερο. Δεν θα είχαμε αντίρρηση! Το ίδιο βέβαια θα πω και στον κ. Μαντά και στον κ. Αϊβατίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ………….
Και έρχομαι πολύ σύντομα στις τροπολογίες.
Όσον αφορά την τροπολογία για τους πυροσβέστες, νομίζω ότι είναι μια άλλη απόδειξη κακού χειρισμού από την πλευρά της Κυβέρνησης, όσον αφορά τον προγραμματισμό στο ζήτημα των προσλήψεων και βεβαίως, κατά τη γνώμη μας, όπως είπαν κι άλλοι ομιλητές, δεν αποτελεί λύση, αλλά έναν εμπαιγμό και μια κοροϊδία προς τους χιλιάδες εργαζομένους.
Νομίζω ότι κι άλλοι συνάδελφοι -όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα κόμματα- ανέδειξαν ότι είχατε όλον τον απαραίτητο χρόνο ακριβώς για να προχωρήσετε στα προεδρικά διατάγματα που απαιτούσε ο ν. 4249/2014, ώστε να μην χρειάζονταν αυτήν τη στιγμή αυτές οι εμβαλωματικές διαδικασίες, προκειμένου να ικανοποιήσετε -ή να νομίζετε ότι ικανοποιείτε- αυτούς τους ανθρώπους.
Αν νομίζετε ότι μπορείτε να φέρετε με κάποιον άλλο τρόπο μια οριστική λύση του ζητήματος, εμείς είμαστε εδώ να τη συζητήσουμε και βεβαίως και να τη στηρίξουμε.
…….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κεφαλογιάννη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Αϊβατίδης. Μετά θα μιλήσει ο κ. Μαντάς και θα κλείσουμε.
Ορίστε, κύριε Αϊβατίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
……………………
Καταψηφίζουμε, επίσης, την τροπολογία που αφορά στους πυροσβέστες επί θητεία πενταετούς υποχρέωσης και είμαστε κάθετα αντίθετοι σ’ αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της εκλογικής ομηρίας κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής, η Κυβέρνηση εισήγαγε τη συγκεκριμένη τροπολογία.
Η Χρυσή Αυγή, επειδή ακριβώς αυτή η τροπολογία αποτελεί ένα γνήσιο ημίμετρο, ένα μνημείο εμπαιγμού της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, ένα ακόμα δείγμα της ερμαφρόδιτης εντιμότητας που έχει επιδείξει στο παρελθόν, κατά Αλέξιο Μητρόπουλο, τον τέως Αντιπρόεδρο της Βουλής, κατέθεσε συγκεκριμένη τροπολογία η οποία λύνει –ή θα μπορούσε να λύσει- οριστικά το θέμα των πυροσβεστών. Αυτή είναι η τροπολογία με γενικό αριθμό 922 και ειδικό αριθμό 80.
Θα αναγνώσω δύο αποσπάσματα προκειμένου να καταστεί σαφές για ποιο λόγο η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει την υπουργική τροπολογία ως γνήσιο ημίμετρο –υποκριτικό, μάλιστα- και εισάγει τη συγκεκριμένη τροπολογία, προκειμένου να επιλυθεί αυτό το μείζον πρόβλημα.
«Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Πυροσβεστικό Σώμα, ύστερα από αίτησή τους, εντασσόμενοι στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Όσον αφορά δε στους ήδη υπηρετούντες Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, εντάσσονται αυτοδίκαια από 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καταλαμβάνοντας νέες οργανικές θέσεις που θα συστηθούν με Προεδρικό Διάταγμα, με ταυτόχρονη βέβαια κατάργηση των ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας από όπου προέρχονται»
……………
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούμε με τον τελευταίο εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, τον κ. Χρήστο Μαντά, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ……………………..
………………………………
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να μιλήσω για τις τροπολογίες.
………….
Δεν μπορεί να γίνει δεκτή ούτε η βουλευτική τροπολογία που κατατέθηκε για την κατάργηση της παραγράφου 1, του άρθρο 15, του ν. 3938/2011.
Επομένως, όλες οι βουλευτικές τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές.
…………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ.
Έχουν ζητήσει τον λόγο, δι’ ολίγον, οι Ειδικοί Αγορητές και Εισηγητές.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει πλέον να δευτερολογήσω. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο.
Καταρχήν, θέλω να πω στην κυρία Υπουργό ότι παρ’ όλα αυτά, όμως, είθισται η Βουλή στη συζήτηση των νομοσχεδίων –και αυτό είναι πάγια κοινοβουλευτική πρακτική- να συζητά και ευρύτερα ζητήματα, ιδιαίτερα στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές πολύ λιγότερο.
Θέλω να κάνω μία διευκρίνιση προς την κ. Φωτίου, η οποία αναρωτήθηκε για την νομοτεχνική μας βελτίωση. Αναφέρομαι, προφανώς, στο γεγονός ότι η διαδικασίες σε ό,τι αφορά από ένα επίπεδο και κάτω –εννοώ ποσό, επίπεδο χρηματικό-, τις 60.000, μπορεί να είναι συνοπτικές και σύννομες και άρα, ταχύτερες.    
Επειδή όμως αναφερθήκατε –και το κατανοώ- στον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα σας πω ότι θα μπορούσε κανείς να το δει σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος, διά νομοθεσίας πάντα, έτσι ώστε να μπορείτε να πάτε με γρήγορες διαδικασίες και να τελειώσετε την πιλοτική φάση όπως πρέπει. Αυτό εννοούσα, γιατί με ρωτήσατε.
Εάν δεν θέλετε να την κάνετε δεκτή, είναι δικαίωμά σας. Δεν μπορώ εγώ να μπω στο τι θα αποφασίσετε. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό προτείνουμε. Περιμέναμε από εσάς κάποια θετικότερη αντιμετώπιση. Τι να κάνουμε;
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία που τελικά δεν θα γίνει δεκτή, εγώ τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μας που δεν θα γίνει δεκτή από την Κυβέρνηση. Έχει γίνει μανιέρα εδώ -άκουσα από την κυρία Υπουργό ότι σέβεται- τον τελευταίο καιρό να έρχονται βουλευτικές τροπολογίες χωρίς έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ενέχονται δαπάνες και να γίνονται διά της τεθλασμένης αποδεκτές από τους Υπουργούς.
Και εγώ μπορώ να καταθέσω και όλοι οι Βουλευτές να καταθέσουμε μία τροπολογία η οποία να είναι αδαπάνως. Πραγματικά μπορεί –όπως είπε τώρα η κυρία Υπουργός και εγώ το δέχομαι- να την κάνει αποδεκτή ως υπουργική πλέον και να τη φέρει νομίμως διά της κανονικής οδού. Ας τη φέρει νομίμως και να την εξετάσουμε. Εμείς έχουμε κάποιες ενστάσεις. Όταν θα έρθει, θα τη δούμε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχουμε προκληθεί. Πραγματικά, εκπλήσσομαι. Δεν ξέρω τι εννοούσε –ξέρετε, έχουμε και Απόκριες τώρα- ο κ. Μαντάς. Εννοούσε ότι έχει πρόβλημα το PSI; Τότε γιατί η Κυβέρνησή του και ο προϋπολογισμός που ψήφισε μιλάει με τα καλύτερα επαινετικά λόγια για το PSI; Και γιατί αυτή η Κυβέρνηση –και ορθώς έπραξε, απλώς λέω ότι είναι το Τριώδιο- πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υποστήριξε το PSI; Μας κοροϊδεύουν! Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό! Και ξεχνούν ότι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η επιπλέον επιβάρυνση του ασφαλιστικού μόνο από το τρίτο μνημόνιο και τη διαπραγμάτευση που έγινε. Το mail Χαρδούβελη και οι επικουρικές και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ήταν απλά παιχνιδάκι.
Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ σε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Σας ζήτησα τον λόγο μόνο για διευκρινίσεις. Δεν μπορεί, όμως, να προκαλούμεθα.
Και αγαπητέ, συνάδελφε, κύριε Μαντά, εάν πραγματικά θέλετε να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο για τη λιτότητα -διότι και εγώ θα βρίσκομαι στο εξωτερικό μεθαύριο και με την κ. Γεννηματά έχουμε σηκώσει πολλές φορές μαζί με άλλους σοσιαλιστές τα θέματα της λιτότητας- θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Γιατί δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, αυτή η Κυβέρνηση να πηγαίνει να επαιτεί στην κ. Μέρκελ –τους ξεχάσαμε τους Μερκελιστές- και μετά να έρχεται εδώ να ψηφίζει και να εφαρμόζει μέτρα Σόιμπλε και να μας το παίζει και Αριστερή και προοδευτική. Γιατί θα τρελαθούμε εδώ μέσα! Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να ακούγονται αυτά στην Αίθουσα και να μην έχουν απαντήσεις, κυρία Υπουργέ.
Και γι’ αυτόν τον λόγο πήρα δύο, τρία λεπτά επιπλέον για να απαντήσω πολιτικά στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την κ. Χριστοφιλοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
……………………….
Σε σχέση με την τροπολογία για τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς θητείας νομίζω ότι ήταν άκρως αποκαλυπτική η τοποθέτηση του κ. Τόσκα, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι «προσκρούουμε στους θεσμούς, είμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης». Άρα, λοιπόν, το όλο ζήτημα δεν είναι στα νομοτεχνικά κωλύματα, που μας είπε, που δικαιολογεί με αυτόν τον τρόπο τη συγκεκριμένη κυβερνητική, υπουργική τροπολογία, αλλά το γεγονός ότι έχετε δεσμευθεί απέναντι στους εταίρους ακόμα και σε χώρους που υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και θα πρέπει να καλυφθούν, ειδικά σε τόσο ευαίσθητους χώρους και το απορρίπτετε αυτό.
Εμείς, λοιπόν, εκφράζουμε την αγωνία των πυροσβεστών, που όλη την ημέρα ήταν απ’ έξω και διαδήλωναν. Βέβαια, είναι ειλημμένη η απόφασή σας να μην υιοθετήσετε την τροπολογία του ΚΚΕ έτσι ώστε να λυθεί οριστικά -γιατί αυτό το ζήτημα βάζει η τροπολογία του ΚΚΕ- η ομηρεία αυτών των εργαζομένων, να ομογενοποιηθεί ο κλάδος, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, που έβαλαν ορισμένοι εδώ μέσα. Αλλιώς αναλαμβάνετε τις ίδιες ευθύνες με αυτές που είχαν και τα προηγούμενα κόμματα.
……..
.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστώ.
Η κ. Μεγαλοοικονόμου, Εισηγήτρια της Ένωσης Κεντρώων έχει τον λόγο.
Κυρία Μεγαλοοικονόμου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αναφερθώ στις διατάξεις. Τις έχουμε εξαντλήσει. Απλώς θέλω να αναφερθώ στις δύο τροπολογίες, την τροπολογία 918/76 σχετικά με τους πυροσβέστες, στην οποία εμείς θα ψηφίσουμε «παρών» και θα σας εξηγήσω. Διότι οι πυροσβέστες παραμένουν σε ένα καθεστώς εγκλωβισμού, ενώ θα έπρεπε να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Είναι ένα πρόβλημα, που πρέπει να επιλυθεί, για να εξευρεθεί μια μόνιμη λύση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μια αξιολόγηση, οπότε να δώσουμε μια οριστική λύση. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση μέσω ΑΣΕΠ και να λάβουν πλέον τις μόνιμες θέσεις τους. Το να τους δώσουμε μια παράταση τριών ετών, θεωρώ ότι τους δίνουμε ένα χάπι. Οπότε ψηφίζουμε «παρών».
……………….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Στογιαννίδης, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω, αλλά ακούγοντας διάφορα εδώ, θα πρέπει να πούμε και την αλήθεια.
Ακούσαμε, λοιπόν, το πρωί από Βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την τροπολογία για τους πυροσβέστες, ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί σε δυο μήνες. Δηλαδή, τα δυο προεδρικά διατάγματα θα μπορούσαν σε δυο μήνες να υπογραφούν και να κλείσει οριστικά και να μονιμοποιηθούν οι πυροσβέστες.
Εγώ ρωτάω πολύ απλά: Το πρόβλημα το ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν και Υπουργοί μέχρι το 2015, αφού αυτοί θεωρούνται επαγγελματίες της Κυβέρνησης, ενώ εμάς μας κατηγορούν για ερασιτεχνισμό στη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί δεν το ρύθμισαν εγκαίρως, όταν μπορούσαν και ήταν ικανότατοι; Ας σταματήσουν πια να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Βεβαίως, βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία οι πυροσβέστες, δεν το παραβλέπουμε. Απλώς ο αρμόδιος Υπουργός ο κ. Τόσκας δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει αυτή η τροπολογία και ίσως γρηγορότερα από τρία χρόνια να αποκατασταθούν και να γίνουν μόνιμοι οι πυροσβέστες.
Ας σταματήσουμε, λοιπόν, να εκμεταλλευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, να ξεχνάμε κάποιοι που ήμασταν, γιατί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν. Αυτό το πρόβλημα διαιωνίζεται περισσότερο από μια δεκαετία. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν δημιουργήθηκε σήμερα για να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει για όλα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παιδιά ήμασταν και άσπρισαν τα μαλλιά μας και τι ακούμε; Τη θεωρία της καμένης γης. Όλοι βρήκαν καμένη γη σ’ αυτήν εδώ την χώρα. Αν δεν μπορείτε να σταθείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο ύψος των προεκλογικών σας δεσμεύσεων, αφήστε τα κροκοδείλια δάκρυα και τις πίκρες και ότι λυπάστε, αλλά πρέπει να κάνετε το «κακό», παραιτηθείτε. Τουλάχιστον, αφήστε τους άλλους να κυβερνήσουν, οι οποίοι λένε στυγνά εντελώς ότι «εμείς θα κάνουμε εκείνο που μας επιτάσσει το κεφάλαιο κλπ.».
Η «καρέκλα» όμως και η κονόμα είναι και στο δικό σας DNA. Άλλωστε ζείτε ο ένας για τον άλλον, είστε γεννήματα της ίδιας μήτρας, Δεξιά και Αριστερά. Είστε γεννήματα της ίδιας μήτρας που γέννησε τον Σμίθ, τον Φρίντμαν, τον Μαρξ, τον Μπεναρόγια. Και τώρα τι κάνετε; Παίζετε την κολοκυθιά.
Σ’ αυτήν την Αίθουσα κατά καιρούς εμφανίστηκαν σε νομοσχέδια τα οποία ήταν άσχετα και εδώ δεν είδα σήμερα καθόλου πυροσβέστες. Γιατί; Φοβάστε να τους φέρετε σ’ αυτήν την Αίθουσα; Δεν μπορούν να είναι εδώ τα συνδικαλιστικά τους όργανα τουλάχιστον να δουν ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και παίζετε την κολοκυθιά στην πλάτη τους;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τόσοι πυροσβέστες ήταν το πρωί, κύριε Κουκούτση!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν καταλάβατε! Μπήκαν κάποιοι οι οποίοι ήρθαν μέσω διαφόρων κομμάτων. Τα συνδικαλιστικά τους όργανα δεν ήταν εδώ. Ήταν τυχαίοι οι πυροσβέστες που μπήκαν μέσα.
Τέλος πάντων, εξυπηρετήστε τους πάντες, τις μειονότητες, όποιους θέλετε, τη βάση σας, το κοινό που σας παρακολουθεί, αυτούς που είχαν έρθει εδώ με τα κοστουμάκια τους και τις γόβες.
Όμως, βοηθήστε και το δικό μας κοινό, αυτούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν, τη φτωχολογιά, τους ανθρώπους που τρέχουν, τους εργάτες, τους αγρότες, τους μικροεισοδηματίες, γιατί αυτοί στηρίζουν το εθνικιστικό κίνημα, αυτοί θα το στηρίζουν και με αυτούς θα φτάσουμε εκεί που πρέπει.
Όσο για τους φτηνούς -δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω- χαρακτηρισμούς που ακούμε για το Κόμμα μας, την ιδεολογία μας και την πίστη μας, δεν μας αγγίζουν πλέον καθόλου. Προχωράμε. Πλέον η Χρυσή Αυγή είναι σε λεωφόρους και δεν φοβάται τίποτα.
Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστώ.
   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Συνεπώς, το νομοσχέδιο του  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
…….
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 918 και ειδικό 76, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό αριθμό 918 και ειδικό 76 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
…….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 17.39’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ημέρα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ