Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

08-02-2017: Ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το θέμα των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας

 Υπουργείο Εσωτερικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το θέμα των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας
Συνεχίζουμε τη διαδικασία ένταξης των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Για τη διασφάλιση της εργασίας που θα παρέχουν μέχρι τη μονιμοποίηση θα κατατεθεί νομοθετική διάταξη στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

πηγή: Υπουργείο προστασίας του πολίτη

Σημείωση διαχηρηστή (ερωτήσεις):
- Η σύμβαση λήγει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου 2017! Όχι την ερχόμενη εβδομάδα! Μέχρι τότε τί κάνουν οι ΠΠΥ που είναι να ανανεώσουν θητεία; Τι κάνουν αυτοί που αναμένουν μονιμοποίηση;