Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Πρακτικό Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων για την μονιμοποίηση και ανανέωση Π.Π.Υ.

Σας ενημερώνουμε για το πρακτικό του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων για την μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων του Π.Σ του έτους 2017.