Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβεστικού Προσωπικού προς στελέχωση δώδεκα (12) Περιφερειακών Αεροδρομίων.Αρ. Πρωτοκ. 1706 24.10.2016 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβεσ. Προσωπικού για στελέχωση 12 αεροδρομίων περιφερειακων
 Αρ. Πρωτοκ. 1706 24.10.2016 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβ. προσωπικού για στελέχωση 12 αεροδρομίων περιφερειακών