Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. περί γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..


 Σάρωση 20161020 Δελτίο Τύπου

Αριθ. Πρωτ : 1700                                                                                                         Αθήνα: 20.10.2016
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                             Προς
                                                                                Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »
    
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργείου Προ.Πο. με την Ομοσπονδία μας στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας μας, μας ενημέρωσαν, ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κος Τόσκας, έκανε αποδεκτή την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (γονικές άδειες κλπ).
    Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς σύμφωνα με το εδάφιο 7 της παραγράφου 3 άρθρου 98 Ν. 4249/2014 το οποίο ορίζει ότι << Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ' αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα.>>, εδάφιο το οποίο εθεσπίσθη με αποκλειστικές ενέργειες και ευθύνη της Ομοσπονδίας μας, και κατόπιν σχετικών ενεργειών της Ομοσπονδίας μας ακριβώς επ αυτού γνωμοδότησε για τις άδειες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
    Σύμφωνα με αυτή την γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αποκαθίστανται πλέον και τυπικά ένα μεγάλο μέρος των αδειών των Π.Π.Υ. και δικαιώνεται η Ομοσπονδία μας για την ενημέρωση και πληροφόρηση στους συναδέλφους μέχρι σήμερα.
    Χρειάζεται λίγη υπομονή μέχρι να διευθετηθούν τα δέοντα και να αποσταλεί η σχετική απόφαση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και να εφαρμοστεί αυτή.
    Επειδή κάποιοι έτρεξαν να προλάβουν την αποκλειστικότητα, ότι τάχα αυτοί τα έκαναν όλα, θέλουμε να τους φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη και σας κοινοποιούμε εκ νέου το δελτίο τύπου του Υπουργείου Προ. Πο., ώστε να σταματήσουν να καπηλεύονται τις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας.
   Ποιούς συνάντησαν τόσο καιρό;
   Τα σχόλια δικά σας αγαπητοί συνάδελφοι.
                                                 Με εκτίμηση,
                                        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                   Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                                                      Τηλ: 6945956027