Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Ώρες για Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε με την παρούσα ανάρτηση, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2016 και η οποία έχει ως κατωτέρω μπορείτε να διαβάσετε στο επισυναπτόμενο στην παρούσα έγγραφο.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΑΙ


..... Έχει σταλεί από το Αρχηγείο προς τις Υπηρεσίες και η σχετική εφαρμοστηκή διαταγή.