Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π με το Αρχηγείο Π.Σ