Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Διαταγή σχετικά με τα αιτήματα περί χορήγησης αδειών ανατροφής τέκνου στους Π.Π.Υ

Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να διαβάσετε την διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τις άδειες ανατροφής τέκνου.

..... και το Φ.Ε.Κ. με τις κατηγορίες αδειών που ισχύουν στο Πυροσβεστικό Σώμα για να ξέρουμε τι είναι τι.


Π.Δ. 3/2014 - Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (99/Α) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Άδειες πυροσβεστικού προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος : (κεφ. Δ)
 • Διάκριση αδειών : (άρθ. 98Α)
 • Κανονική άδεια : (άρθ. 99)
 • Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές : (άρθ. 100)
 • Βραχεία άδεια : (άρθ. 101)
 • Αναρρωτική άδεια : (άρθ. 102)
 • Άδεια χωρίς αποδοχές : (άρθ. 102Α)
 • Άδεια κύησης − τοκετού : (άρθ. 103)
 • Άδεια ανατροφής τέκνου : (άρθ. 103Α)
 • Άδεια διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής : (άρθ. 104)
 • Εκπαιδευτική Άδεια − Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή : (άρθ. 104Α)
 • Άδειες εξετάσεων − Άδειες φοιτώντων σε Σχολές : (άρθ. 105)
 • Ειδικές άδειες : (άρθ. 105Α)
 • Άδεια αιμοδοσίας : (άρθ. 106)
 • Προγραμματισμός κανονικής άδειας : (άρθ. 107)
 • Αρμόδιοι για την έγκριση και χορήγηση αδειών : (άρθ. 108)
 • Χορήγηση αδειών − Υπολογισμός αδειών − Ημέρες πορείας : (άρθ. 109)
 • Φύλλο άδειας − Υποχρεώσεις αδειούχων − Παρατάσεις αδειών : (άρθ. 110)
 • Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός αδειών: (άρθ. 111)
Πλήρη Κείμενα ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε.Κ.