Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σχετικά με το καθηκοντολογιο των Π.Π.Υ


Προς : Σωματεία Μέλη

Θέμα: « Ενημέρωση Μελών »

Σε συνέχεια πολλών επικοινωνιών Συναδέλφων προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σχετικά με τις πληροφορίες που διαρρέουν και αφορούν την εναρμόνιση των καθηκόντων των Π.Π.Υ. με αυτά των μονίμων Πυροσβεστών σας υπενθυμίζουμε και σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

• Με αποκλειστικές ενέργειες της Ομοσπονδίας μας κατά την ψήφιση του Ν.4249/2014 (Αναδιοργάνωση Π.Σ.) προστέθηκε η παρ. 5 στο άρθρο 98 σύμφωνα με την οποία: « 5. Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εναρμονίζονται με αυτά του Πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου».
• Στην συνέχεια, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. (επισυναπτόμενο) συγκροτήθηκε επιτροπή με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής για την εναρμόνιση των καθηκόντων των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αυτά του Πυροσβεστικού προσωπικού» στις εργασίες της οποίας από την μεριά των Π.Π.Υ. συμμετείχε αποκλειστικά και μόνο η Ομοσπονδία μας.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής ήταν η συλλογή, η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων, σχετικά με την κατάρτιση προεδρικού διατάγματος για την εναρμόνιση των καθηκόντων των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αυτά του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
• Αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής, μετά και την κατάθεση του σχετικού υπομνήματος (επισυναπτόμενο) από την Ομοσπονδία μας, ήταν να καταρτιστεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο να ορίζεται η πλήρης εναρμόνιση των καθηκόντων των Π.Π.Υ. με αυτά του μόνιμου Πυροσβεστικού προσωπικού και η προώθησή του για υλοποίηση στο Υπουργείο Προ.Πο.
• Έκτοτε, εκ νέου από την Ομοσπονδία μας σε όλες τις συναντήσεις αλλά και των Σωματείων Μελών της, τόσο στις συναντήσεις τους αλλά και στην περιοδεία του Αρχηγού, του Υπουργού και του Γ. Γραμματέα ανά την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται ενέργειες για την προώθηση προς υλοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
• Την παρούσα χρονική στιγμή, βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων και ενεργειών του Υπουργείου Προ,Πο. για την διευθέτηση του σημαντικότατου αυτού αιτήματός μας.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
                                                                                  Με εκτίμηση,
                                                                          Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                              Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος