Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Video από το Συνέδρειο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

11ο Συνέδριο Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π Ομιλία του Αρχηγού Π.Σ για Απορρόφηση 230 Επιλαχόντων

 

11ο Συνέδριο Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π Ομιλία του Αρχηγού Π.Σ για τις Ιατρικές Εξετάσεις