Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση μελών από το Σωματείο Α.Μ.Θ για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τροπολογίες.

ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 172                                                                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ   22/12/2014

Θέμα: Ενημέρωση μελών για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τροπολογίες.

Συνάδελφοι, 
με επιφύλαξη των όσων αναφέρουμε, καθώς οι πληροφορίες προέρχονται από τηλεφωνική επικοινωνία και έως ότου παραλάβουμε στα χέρια μας τις τροπολογίες, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής:
    Στη Βουλή πέρασαν 3 τροπολογίες:

- Η πρώτη αφορά την ένταξη των συναδέλφων που δεν είχαν τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2011 καθώς εισήχθησαν το 2008 και 2009. 

- Η δεύτερη αφορά την απορρόφηση 320 συναδέλφων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

- Η τρίτη αφορά την μονιμοποίηση όσων Π.Π.Υ έχουν κλείσει 3ετία στο Πυροσβεστικό Σώμα και διαθέτουν τα κριτήρια που απαιτούνται από τον Ν.3938/2011.
    Αυτά τα νεότερα για τις εξελίξεις. 'Οσο αφορά τις επαφές του Σωματείου μας θα ενημερωθείτε με νεότερη ενημέρωση.
Θεωρήσαμε απαραίτητο κατά προτεραιότητα να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις τελευταίες εξελίξεις.
ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ . Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.
                                                                Με τιμή το                                                                                                                                              
                                                           Διοικητικό Συμβούλιο                                                                                                                                                                          
                                                               του Σωματείου