Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Προτάσεις Αξιοποίησης ΠΠΥ & Συμβασιούχων Πυροσβεστών Προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Κικίλια Βασίλειο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 2130334018
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr - Email: pospid@gmail.com

Αριθ. Πρωτ: 538

Αθήνα: 24.11.2014

Προς Αξιότιμο:
Υπουργό Δημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη κ.Κικίλια Βασίλειο
Κοινοπ.:
1)Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τσόκα Σεραφείμ
2)Αρχηγό Π.Σ. - Αντιστράτηγο
κ.Παπαγεωργίου Βασίλειο
3)Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

Θέμα: «Προτάσεις Αξιοποίησης Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συζήτησης κατά την συνάντηση μας στις 20/11/2014 σας αποστέλλουμε τις παρακάτω προτάσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν με τις ομόφωνες αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου της ομοσπονδίας μας άλλα και του Δ.Σ. που συνεδρίασε εκτάκτως για το λόγο αυτό.
Με τις ακόλουθες προτάσεις μας, επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας - εργασιακής ομηρίας που εξακολουθεί να σημειώνεται επί σειρά ετών εις βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των Συμβασιούχων.
Η Πολιτεία υποχρεούται να αναγνωρίσει και να συνυπολογίσει την σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο δύσκολο έργο της Δασοπυρόσβεσης, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας τα οποία ήδη μας έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται με έξοδα φοίτησης - εκπαίδευσής μας στην Πυροσβεστική Ακαδημία, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με νέες δαπάνες προσλήψεων αλλά με προσαύξηση των ήδη υπαρχόντων θέσεων των οποίων καταλαμβάνουμε και να νομοθετήσει ώστε να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (Συμβασιούχοι Πυροσβέστες – Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης) για την κάλυψη των μεγάλων και ουσιαστικότατων αναγκών του.
1)Ομογενοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Με Το Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό :
Ως γνωστόν, υπάρχει έντονα η ανάγκη για την ανάδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος σε έναν πραγματικό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια και που οφείλει να απαλλαχτεί από παράγοντες που διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή του σταθερότητα και συντηρούνται μέσα από διατάξεις που έμμεσα ή άμεσα διατηρούν τον επιχειρησιακό κατακερματισμό του υπηρετούντος προσωπικού.
Στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ομογενοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος με όρους διαλειτουργικότητας και σταθερότητας, είναι ανάγκη συνδεδεμένη με την ενιαία επιχειρησιακή αξιοποίηση του κρίσιμου βραχίονα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και η Πολιτεία για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος, υποχρεούται να εναρμονίσει την υπηρεσιακή τους κατάσταση με αυτή του λοιπού προσωπικού.
Φωτεινό παράδειγμα είναι ο ομογενοποιημένος τρόπος λειτουργίας Στρατού και Αστυνομίας με τα αντίστοιχα καθεστώτα υπαλλήλων πενταετούς υποχρέωσης.
Η επιτακτική ανάγκη της Ομογενοποίησης του Προσωπικού του Π.Σ. αποτέλεσε το κυριότερο θέμα που τέθηκε από όλα τα κόμματα αλλά και από όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κατά τη συζήτηση του θέματος της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. καθώς εάν δεν επιτευχθεί δεν μπορεί να αναδιοργανωθεί επιτυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Η ανομοιογένεια του προσωπικού στο Π.Σ. χαρακτηρίστηκε ως το σοβαρότερο αδύνατο σημείο, για την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας του, από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.
2) Ένταξη Στο τέλος του Πίνακα Επιτυχόντων Όσων Συμβασιούχων Προσελήφθησαν Το 2009:
Με την παρ.6α άρθρο 98 Ν.4249 αποκαταστάθηκε αναδρομικά και μερικώς μιας εκ των αδικιών της αριθμ.πρωτ. 3467οικ.φ.300.2/28-07-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εις βάρος ποσοστού Συμβασιούχων Πυροσβεστών και έτσι αφού απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν τελευταίοι στην λίστα των επιτυχόντων.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υπόλοιπους αδικημένους της προκήρυξης αυτής, τους συνάδελφους που προσελήφθησαν για πρώτη φορά ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες το 2009. Με την διάταξη αυτή δόθηκε δηλαδή μία λύση για τους συναδέλφους που είχαν τότε την προϋπηρεσία και δεν είχαν τον τίτλο σπουδών και δεν δόθηκε και για αυτούς που είχαν τον τίτλο σπουδών αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη προϋπηρεσία.
3)Αποκλειστική Κάλυψη Των Κενών Του Π.Σ. Από Τη Λίστα Των Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης :
Το προσωπικό αυτό, διαθέτει πολυετή εμπειρία, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στο Π.Σ. και αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση κάλυψης κενών θέσεων του Π.Σ. δεδομένου ότι οι επόμενοι που θα προσληφθούν, θα είναι οι απόφοιτοι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων το 2019 και επιπλέον για την πρόσληψή τους χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια που καλύπτουν στον προϋπολογισμό συν τα επιπρόσθετα αναφερόμενα θετικά οφέλη στον πρόλογο των προτάσεών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Συνάδελφοι αυτοί είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμό του Π.Σ. μέσω ΑΣΕΠ που δεν προσελήφθησαν κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3938 με την ρητή πρόβλεψη να προσλαμβάνονταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
4)Στήριξη Του Θεσμού Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών Με 6μηνη Σύμβαση Εργασίας Κατ΄Έτος Για Πενταετή Θητεία :
Διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου. Το προσωπικό αυτό παρέχει δυνατότητα πολύπλευρης αξιοποίησης λόγω της εμπειρίας του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία εν αντιθέσει με τις νέες προσλήψεις.
Κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε, ως καθ' ύλην αρμόδιο, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων, ώστε μέσα από την υποχρέωση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Πολιτείας απέναντί μας, να επέλθει και απρόσκοπτα η εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και η εξυγίανση της καθημερινής ζωής των συναδέλφων, μετατρέποντάς το ταυτόχρονα σε έναν σύγχρονο Οργανισμό, που θα μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που παρουσιάζονται. Εάν γίνουν αυτά, τότε θα μπορούμε να μιλάμε χωρίς ίχνος υποκρισίας για ένα πραγματικό βραχίονα Πολιτικής Προστασίας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Κατόπιν Συνάντησης Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. Με Υπουργό Δημ. Τάξης & Προ.πο. κ.Κικίλια Βασίλειο


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 2130334018
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr - Email: pospid@gmail.com
Αριθ. Πρωτ: 546
Αρ. Σελίδων: 1
Αθήνα: 21.11.2014
Photo_1.jpg
Προς :
Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: “Ενημέρωση Μελών”
Συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 20.11.2014 και κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προ. Πο. κ.Κικίλια Βασίλειου, πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη συνάντηση με την Ομοσπονδία μας.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, η Ομοσπονδία μας ζήτησε από τον Υπουργό να μας γνωστοποιήσει τις προθέσεις του ή τις τυχόν αποφάσεις του για την επίλυση των εργασιακών θεμάτων μας, αφού ήδη ήταν γνώστης αυτών από προηγούμενες συναντήσεις και επικοινωνίες τόσο από την ίδια την Ομοσπονδία όσο και από Σωματεία - Μέλη μας.
Ο Υπουργός μας ενημέρωσε και μας ζήτησε να μεταφέρουμε ταυτόχρονα στον κόσμο μας την πρόθεσή του για εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων σε κάθε ζήτημα που μας απασχολεί. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρεί ότι είναι και η Ομογενοποίηση όλου του προσωπικού του Π.Σ..
Την παρούσα όμως χρονική στιγμή, λόγω της οικονομικής στενότητας, θεωρεί ανέφικτο να μπορέσει να ομογενοποιηθεί ταυτόχρονα όλο το προσωπικό του Π.Σ.. Παρόλα αυτά, πιστεύει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έρθει σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα Συναρμόδια Υπουργεία ώστε να ομογενοποιηθούν σε πρώτο χρόνο οι Πενταετείς Πυροσβέστες που θα μονιμοποιούνταν στον τέλος της πενταετίας σύμφωνα με το Ν. 3938/2011.
Η Ομοσπονδία μας επιφυλάχτηκε να του αποστείλει ένα πλαίσιο προτάσεων με λύσεις στα ζητήματα του κλάδου μας, οι οποίες θα διαμορφώνονταν κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. για το λόγο αυτό.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Σχετικά Με Συνάντηση Ομοσπονδίας Με Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τσόκα Σεραφείμ

Αριθ. Πρωτ: 497

Αθήνα: 06.11.2014
Προς:
Σωματεία-Μέλη
Θέμα: “Ενημέρωση Μελών”
Έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τσόκα Σεραφείμ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας μας μαζί του για να συζητηθούν τα εργασιακά μας θέματα.
Η Ομοσπονδία μας, αφού του επέδωσε υπόμνημα με τα δίκαια αιτήματά μας, εν συνεχεία τον ενημέρωσε αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά.
Ο κ. Γενικός εξέφρασε ότι κατανοεί το δίκαιο των αιτημάτων μας, ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να τα επεξεργαστεί με τους συνεργάτες του και επιφυλάχθηκε να μας καλέσει εκ νέου για περαιτέρω ενέργειες επίλυσής τους.
Το υπόμνημα με τα θέματα συζήτησης προς τον κ. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας είναι:
1)Καταβολή Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας
2)Ομογενοποίηση Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος
3)Εργασιακή Αποκατάσταση Συμβασιούχων Πυροσβεστών
4)Ένταξη στον Πίνακα Επιλαχόντων των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που προσήλθαν πρώτη φορά το 2009
5)Κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ( περίπου 230 θέσεις )
6)Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας
Κανονιστικές Πράξεις
1)Παράγραφος 10 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011. Εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα ρύθμιζε τα θέματα μεταθέσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
2)Παράγραφος 5 του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014. Εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα εναρμόνιζε τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με αυτά του μόνιμου προσωπικού.
3)Παράγραφος 3α του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014. Εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. που θα καθόριζε τις άδειες για τις οποίες είναι δικαιούχοι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.
Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180