Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Για Τη Λήξη Της Λειτουργίας Των Πεζοπόρων Τμημάτων Και Τη Διάθεση των ΠΠΥ Από Αυτά

Αριθ. Πρωτ: 485


Αθήνα: 31.10.2014

Προς : Σωματεία-Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών Για τη Λήξη Λειτουργίας Των Πεζοπόρων Τμημάτων Και Τη Διάθεση Των ΠΠΥ Από Αυτά»

Εκδόθηκε διαταγή από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την οποία, παρέχεται η δυνατότητα στους συναδέλφους που υπηρετούν στα πεζοπόρα τμήματα, να διατεθούν σε οποιοδήποτε Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ή Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης που εδρεύει το Πεζοπόρο Τμήμα, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα έτη, που παρεχόταν η δυνατότητα οι συνάδελφοι να διατίθενται μόνο σε σταθμούς της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού.
Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό ένα πρόβλημα το οποίο επιβάρυνε πολλαπλά αρκετούς συναδέλφους για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι που να το αιτιολογούν.
Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, προτάσσοντας ως όφειλε το συμφέρον των συναδέλφων, κινήθηκε με μεθοδικότητα όλο το προηγούμενο διάστημα και σε συνεργασία με τον Αρχηγό Π.Σ. προέβει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το αίτημά μας να εξεταστεί θετικά και τελικώς να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αισιοδοξούμε ότι, στο επόμενο διάστημα θα ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες, ώστε να διατεθούν και εκτός ΠΕ.ΠΥ.Δ συνάδελφοι των πεζοπόρων τμημάτων αλλά των Νησιωτικών Περιοχών.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180