Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Αναφορικά Με Λύση Σύμβασης Εργασίας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Αριθ. Πρωτ. : 481


Αθήνα : 30.10.2014

Προς:
Σωματεία - Μέλη

Θέμα : “Ενημέρωση Μελών Αναφορικά Με Λύση Σύμβασης Εργασίας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης”

Συνάδελφοι,
Όπως ήδη θα ενημερωθήκατε, εκδόθηκε η διαταγή με την οποία λύνεται η σύμβαση εργασίας των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης στις 31 Οκτωβρίου 2014.
Υπενθυμίζουμε ότι το Π.Δ. 109/2013 που αναφέρει τους κανονισμούς πρόσληψης των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης, έχει ισχύ για ένα έτος ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι για τη νέα αντιπυρική περίοδο του 2015 θα προσληφθούν οι ίδιοι συμβασιούχοι πυροσβέστες, όπως προβλεπόταν.
Όπως ήδη είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες θα καταβληθεί επίδομα ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες καθώς επίσης και Δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.
Ως προς τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταβληθούν στον ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους για την έναρξη του επιδόματος ανεργίας, αυτά είναι τα κάτωθι :
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε κατατίθεται αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 ή Υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αναφέρει οτι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
2) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας.
3) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ ( Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κτλ )
4) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ σας αλλά και αυτός των προστατευόμενων μελών σας ( Βιβλιάριο Υγείας ).
5) Καταγγελία σύμβασης εργοδότη που θα σας σταλεί υπηρεσιακώς εντός των επόμενων ημερών.
6) Μηχανογραφημένα ένσημα ΙΚΑ.
7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού σας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Με εκτίμηση για την
Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ.Αλέξανδρος
Τηλ. : 6974709262
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ.Αλέξανδρος
Τηλ. : 6972490180

  Σύμβασης Εργασίας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.jpg