Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 21303340158
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr – E-mail: pospid@gmail.com
Αριθ. Πρωτ: 432
Αθήνα: 07/10/2014


Προς
Σωματεία Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των έγκαιρων και επανειλημμένων ενημερώσεων αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής ή υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων που έγιναν προς όλους αλλά και προς τον καθένα ξεχωριστά, καθώς επίσης και των τελευταίων επιστολών που σας στάλθηκαν 29.09.2014, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι :
Για όσα Σωματεία δεν τακτοποίησαν μέχρι και τις 03.10.2014 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους ή/και την αποστολή του μητρώου μελών τους, γίνεται αυτοδικαίως εφαρμοφή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων του Δ.δ.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262 Τηλ: 6972490180