Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Για Τη Λήξη Της Λειτουργίας Των Πεζοπόρων Τμημάτων Και Τη Διάθεση των ΠΠΥ Από Αυτά

Αριθ. Πρωτ: 485


Αθήνα: 31.10.2014

Προς : Σωματεία-Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών Για τη Λήξη Λειτουργίας Των Πεζοπόρων Τμημάτων Και Τη Διάθεση Των ΠΠΥ Από Αυτά»

Εκδόθηκε διαταγή από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την οποία, παρέχεται η δυνατότητα στους συναδέλφους που υπηρετούν στα πεζοπόρα τμήματα, να διατεθούν σε οποιοδήποτε Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ή Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης που εδρεύει το Πεζοπόρο Τμήμα, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα έτη, που παρεχόταν η δυνατότητα οι συνάδελφοι να διατίθενται μόνο σε σταθμούς της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού.
Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό ένα πρόβλημα το οποίο επιβάρυνε πολλαπλά αρκετούς συναδέλφους για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι που να το αιτιολογούν.
Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, προτάσσοντας ως όφειλε το συμφέρον των συναδέλφων, κινήθηκε με μεθοδικότητα όλο το προηγούμενο διάστημα και σε συνεργασία με τον Αρχηγό Π.Σ. προέβει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το αίτημά μας να εξεταστεί θετικά και τελικώς να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αισιοδοξούμε ότι, στο επόμενο διάστημα θα ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες, ώστε να διατεθούν και εκτός ΠΕ.ΠΥ.Δ συνάδελφοι των πεζοπόρων τμημάτων αλλά των Νησιωτικών Περιοχών.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6972490180

Ενημέρωση Μελών Αναφορικά Με Λύση Σύμβασης Εργασίας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Αριθ. Πρωτ. : 481


Αθήνα : 30.10.2014

Προς:
Σωματεία - Μέλη

Θέμα : “Ενημέρωση Μελών Αναφορικά Με Λύση Σύμβασης Εργασίας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης”

Συνάδελφοι,
Όπως ήδη θα ενημερωθήκατε, εκδόθηκε η διαταγή με την οποία λύνεται η σύμβαση εργασίας των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης στις 31 Οκτωβρίου 2014.
Υπενθυμίζουμε ότι το Π.Δ. 109/2013 που αναφέρει τους κανονισμούς πρόσληψης των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης, έχει ισχύ για ένα έτος ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι για τη νέα αντιπυρική περίοδο του 2015 θα προσληφθούν οι ίδιοι συμβασιούχοι πυροσβέστες, όπως προβλεπόταν.
Όπως ήδη είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες θα καταβληθεί επίδομα ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες καθώς επίσης και Δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.
Ως προς τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταβληθούν στον ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους για την έναρξη του επιδόματος ανεργίας, αυτά είναι τα κάτωθι :
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε κατατίθεται αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 ή Υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αναφέρει οτι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
2) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας.
3) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ ( Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κτλ )
4) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ σας αλλά και αυτός των προστατευόμενων μελών σας ( Βιβλιάριο Υγείας ).
5) Καταγγελία σύμβασης εργοδότη που θα σας σταλεί υπηρεσιακώς εντός των επόμενων ημερών.
6) Μηχανογραφημένα ένσημα ΙΚΑ.
7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού σας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Με εκτίμηση για την
Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ.Αλέξανδρος
Τηλ. : 6974709262
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Γ.Αλέξανδρος
Τηλ. : 6972490180

  Σύμβασης Εργασίας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.jpg

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Αριθ. Πρωτ: 460 Αθήνα: 17.10.2014


Προς:
Όλα Τα Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Τις τελευταίες μέρες, αρκετοί συνάδελφοι επικοινώνησαν με την Ομοσπονδία μας, ζητώντας να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στα θέματά μας, επηρεασμένοι από όσα ακούγονται και γράφονται σε επώνυμα και ανώνυμα site.
Παρακαλούμε, σχετικά με πληροφορίες που λαμβάνετε εκτός της Ομοσπονδίας μας, να απευθύνεστε στους υπευθύνους της πληροφόρησης αυτής, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την επιβεβαίωσή τους, ώστε να αποκτάται με αυτόν το τρόπο ιδίοις όμμασιν εικόνα για την αξιοπιστία τους σαν άτομα γενικότερα .
Ο πανικός και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δημοσιεύονται αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, δεν είναι καλός σύμμαχος και σύμβουλος και πολλές φορές οδηγεί σε λάθος δρόμους και εκθέτει.
Από την πλευρά μας, όπως σας έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν, κάθε φορά που υπάρχει η οποιαδήποτε εξέλιξη ή επίσημη πληροφορία στα εργασιακά μας ζητήματα, σας ενημερώνουμε εγκαίρως.
Σκοπός μας είναι, να παρέχουμε σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και όχι να δημοσιεύουμε ανακοινώσεις για δήθεν ενέργειές μας και πληροφορίες παρουσιάζοντας για εμάς μια εικονική πραγματικότητα.
Όσον αφορά την υποσχόμενη από τον Υπουργό Προ.Πο συνάντησή του με τους Συνδικαλιστικούς Φορείς του Π.Σ. για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται, προς το παρόν είμαστε σε αναμονή πρόσκλησης μέσα από την οποία θα ενημερωθούμε για το αντικείμενο συζήτησης και αναλόγως θα δρομολογήσουμε τις ενέργειές μας μέσα από τα όργανά μας για το περιεχόμενό της παρουσίας μας εκεί.
Υποχρέωσή μας είναι, να αγωνιστούμε για την πλήρη εργασιακή αποκατάσταση όλων των συναδέλφων και όχι να τους κατηγοριοποιούμε προτείνοντας λύσεις δεύτερης και τρίτης διαλογής.
Θα παρακαλούσαμε, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που μας απασχολούν αλλά και της κρισιμότητας της χρονικής στιγμής, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τον οποιοδήποτε, να μην παρεκκλίνουν από τον στόχο αυτό, πόσο μάλλον να είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους αποδυναμώνοντας την δυναμική της συνολικής μας προσπάθειας.
Τέλος, για οποιοδήποτε απορία ή πρόβλημα σας απασχολεί και χρήζει ενημέρωσης ή ενεργειών μας, μπορούν οι συνάδελφοι να επικοινωνούν καθημερινά με την Ομοσπονδία μας τηλεφωνικά από τις 08:30 π.μ. έως τις 16:30 μ.μ. και μέσω mail ή fax όλο το 24ωρο.
Η επικοινωνία σας θα καταγράφεται και εντός της ημέρας θα υπάρχει επαφή με τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας για ενημέρωσή σας ή επίλυσή του.
Επιφυλασσόμαστε στις περιπτώσεις που δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε άμεση ενημέρωση ή λύση, να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση του ζητήματός σας και να σας κρατάμε ενήμερους.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Αναπληρωτής Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262                                                          Τηλ: 6972490180

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 21303340158
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr – E-mail: pospid@gmail.com
Αριθ. Πρωτ: 432
Αθήνα: 07/10/2014


Προς
Σωματεία Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των έγκαιρων και επανειλημμένων ενημερώσεων αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής ή υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων που έγιναν προς όλους αλλά και προς τον καθένα ξεχωριστά, καθώς επίσης και των τελευταίων επιστολών που σας στάλθηκαν 29.09.2014, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι :
Για όσα Σωματεία δεν τακτοποίησαν μέχρι και τις 03.10.2014 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους ή/και την αποστολή του μητρώου μελών τους, γίνεται αυτοδικαίως εφαρμοφή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων του Δ.δ.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262 Τηλ: 6972490180