Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Το Υπουργείο σχετικά με ....

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - «Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής-Αποστολή Μητρώου Μελών»


Μέγαρα: 25-08-2014

Αρ. Πρωτ: 302

Προς: Σωματεία-Μέλη

Θέμα: «Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής-Αποστολή Μητρώου Μελών»

Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 5 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ».
β) Το άρθρο 6 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ».
γ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. από 6 μήνες σε 8 μήνες και η οποία λήγει στις 31-08-2014.
δ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία τα φυσικά πρόσωπα των διαγραμμένων Σωματείων θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραμμένα.
ε) Την παρ. 5 του άρθρου 2 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας για όλα τα φυσικά μέλη των Σωματείων-Μελών της».
στ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση επανεγγραφής διαγραμμένου Σωματείου ή φυσικού προσώπου, το δικαίωμα αποζημίωσης από το ταμείο αλληλοβοήθειας επανακτάται μετά το πέρας 9 μηνών από την ημερομηνία επανεγγραφής του.
ζ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία τα Σωματεία απαλλάχθηκαν από την καταβολή της οφειλόμενης συνδρομής προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για τα έτη 2012 και 2013.
η) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία μειώθηκε το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων-Μελών προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. από 15,00 ευρώ σε 12,00 ευρώ/έτος για τους Π.Π.Υ.
θ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται το δικαίωμα αποζημίωσης από το ταμείο αλληλοβοήθειας των φυσικών προσώπων του Σωματείου το οποίο δεν έχει αποστείλει το Μητρώο Μελών του.
Σας γνωστοποιούμε ότι:
Εκκρεμεί η αποστολή του Μητρώου Μελών του Σωματείου σας και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας αυτές εντός της ορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας, ήτοι την 31-08-2014.
Για τα Σωματεία τα οποία δεν ανταποκριθούν, υφίσταται από μέρους μας υποχρέωση τήρησης των οριζόμενων από το καταστατικό διατάξεων και των αποφάσεων του Δ/Σ που έχουν ληφθεί γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Σημείωση:
Τα Σωματεία τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις να αγνοήσουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής.

Για το Δ/Σ της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Αλέξανδρος

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.


Screenshot_1.png
Μέγαρα: 11/08/2014
Αρ. Πρωτ: 283
Προς: Σωματεία Μέλη
Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»
Σήμερα 11-08-2014, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τον Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Βασίλειο Κικίλια, στα πλαίσια της επίσκεψής του στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Υπηρεσίες της Κρήτης.
Ο Υπουργός, για άλλη μία φορά, επανέλαβε την πρόθεσή του να βοηθήσει να λυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν και πάντα μέσα από διάλογο, αλλά μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου.
Ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να λήξει η αντιπυρική περίοδος επιτυχώς και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους Φορείς ώστε να βρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
Για το Δ/Σ της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βλαχογεώργος Αλέξανδρος

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ενημέρωση Μελών

Μέγαρα: 07-08-2014
Αρ. Πρωτ: 275
Προς: Σωματεία-Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Το Σάββατο 02-08-2014 στο ξενοδοχείο DELFI πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των Προέδρων της Ομοσπονδίας μας. Παρά τις συναινέσεις αρκετών Σωματείων να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση αυτή, την σοβαρότητα των θεμάτων που εκκρεμούν, την καλοπροαίρετη αλλά και κακοπροαίρετη κριτική την οποία δέχεται η Ομοσπονδία μας, η προσέλευση των εκπροσώπων των Σωματείων ήταν μικρή (παρευρέθησαν 13 Σωματεία). Όποιοι και να είναι οι λόγοι της εικόνας αυτής, θα πρέπει να μας απασχολήσει και προβληματίσει σε όλα τα επίπεδα για την πορεία στο μέλλον.
Δικαιολογημένα απουσίαζαν οι περισσότεροι Πρόεδροι των Σωματείων, όχι όμως και οι αντικαταστάτες αυτών.
Κατά την συνεδρίαση ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι σχετικά με:
τις ενέργειες και την πορεία ώστε να ενταχθεί το επάγγελμά μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά,
τον τρόπο και τις περιπτώσεις κλήσεων επιφυλακής,
την πορεία των μεταθέσεων και των κανονιστικών πράξεων επί του Ν.4249/2014,
την αλλαγή τακτικής η οποία προτάθηκε να ακολουθήσουμε για την πρόσληψη των επιλαχόντων και την αξιοποίηση των Π.Π.Υ. στο Π.Σ.
Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να συνταχθεί ένα σχέδιο προτάσεων, συνυπολογίζοντας τα δεδομένα που πλέον έχουν διαμορφωθεί και στη συνέχεια μέσα από τοποθετήσεις σε δημόσια διαβούλευση να κατατεθούν προτάσεις για την τελική του διαμόρφωση.
Την Κυριακή 03-08-2014 κατά τη συνεδρίαση του Δ/Σ της Oμοσπονδίας αποφασίστηκε:
α) πρόσληψη Νομικού Συμβούλου
β) εγγραφή των τεσσάρων εκ των έξι ενδιαφερομένων Σωματείων στην ΠΟΠΥΣΥΠ (2 Σωματεία δεν εγράφησαν λόγω κολλήματος στις διατάξεις του καταστατικού).
γ) συστάθηκε τριμελής επιτροπή για την αξιολόγηση των βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλου στην Ομοσπονδία.
δ) έγινε παράδοση-παραλαβή του ταμείου παρουσία της εξελεγκτικής επιτροπής.
ε) συστάθηκε τριμελής επιτροπή για τον οικονομικό έλεγχο της Ομοσπονδίας παρουσία λογιστή.
Το πόρισμα της επιτροπής αυτής θα αποδοθεί στο Δ/Σ για περαιτέρω ενέργειες αν χρειαστεί.
Επίσης, κατά το τριήμερο 04-05-06/08/2014, η Ομοσπονδία μας παρευρέθηκε σε προγραμματισμένες συσκέψεις για ενημέρωση και προώθηση των θεμάτων μας, με κυριότερο την ένταξη του επαγγέλματός μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με τους παρακάτω:
Υπουργό Διοικ. Μεταρρ. κ. Μητσοτάκη Κυριάκο,
Υφυπουργό Διοικ. Μεταρρ. κ. Χριστοφιλoπούλου Εύη,
Screenshot_3.png
Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη Μάκη,
Screenshot_9.png
Υφυπουργό Υγείας κ. Μπέζα Αντώνη,
Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κουκουλόπουλο Πάρι,
Screenshot_5.png
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα,
 Screenshot_1.png
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ανδριανό Ιωάννη,
 Screenshot_2.png
Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. ΝΔ κ. Μπούρα Αθανάσιο,
Βουλευτή ΝΔ κ. Αυγενάκη Ελευθέριο,
Βουλευτή ΝΔ κ. Βιρβιδάκη Κυριάκο,
Βουλευτή ΝΔ κ. Βολουδάκη Μανούσο,
Βουλευτή ΝΔ κ. Καραμανλή Άννα,
Screenshot_6.png
Βουλευτή ΝΔ κ. Μπακογιάννη Ντόρα,
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Τριαντάφυλλο Κων/νο,
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Γκόκα Χρήστο,
Διευθυντή του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Δημόπουλο.
Στο επόμενο διάστημα, έχουν προγραμματιστεί και επιπλέον συναντήσεις-συσκέψεις, ώστε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για την επίτευξη του στόχου μας αυτού.
Καλούμε τα Σωματεία, το χρονικό διάστημα που απομένει, να εντείνουν και από μέρους τους τις προσπάθειες και να πραγματοποιήσουν εκ νέου ενημερώσεις στους κατά τόπους Βουλευτές.
Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

Ενημέρωση Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Μέγαρα: 08-08-2014
Αρ. Πρωτ: 276
Προς: Σωματεία-Μέλη
Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟ.ΠΟ.Συνάδελφοι,
Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της Ομοσπονδίας μας με τον Yπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Βασίλη Κικίλια και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. με κυριότερο θέμα την ένταξη του επαγγέλματός μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Αποτέλεσμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε και των ατράνταχτων επιχειρημάτων που κατέθεσε η Ομοσπονδία μας, ήταν να αποσυρθεί η αρχική Κ.Υ.Α. που περιελάμβανε μόνο την ειδικότητα των οδηγών και να συνταχθεί νέο σχέδιο με το σύνολο των Π.Π.Υ (μάχιμοι και οδηγοί) για ένταξη στην κατηγορία Β.Α.Ε.
Όμως, όπως σας έχουμε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα, αν δεν υπογράψουν και τα άλλα δύο συναρμόδια Υπουργεία -Μεταρρύθμισης και Οικονομικών- τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο, αλλά εύκολο βήμα και απομένουν τα δύσκολα και πιο καθοριστικά.
Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι ήδη έχει κατατεθεί πολλαπλάσιος από τον προβλεπόμενο αριθμός υποψηφίων για ένταξη επαγγελμάτων. Οι τελευταίες πληροφορίες μας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρουν πως θα συσταθεί επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Μεταρρύθμισης και Εργασίας, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, σκοπός της οποίας θα είναι να αξιολογήσει το σύνολο των επαγγελμάτων και να αποφασίσει τελικώς ποια θα ενταχθούν, έως ότου συμπληρωθεί το ανώτερο ποσό της δαπάνης που θα οριστεί, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας του κάθε επαγγέλματος.
Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος έως την τελική δικαίωσή μας.
Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα από πολύ κοντά και για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
Επιπλέον, ενημερώσαμε τον Υπουργό για τα θέματά μας:
α) Ομογενοποίηση Π.Π.Υ.
β) Πρόσληψη επιλαχόντων συναδέλφων.
Ο Υπουργός έδειξε ότι είναι γνώστης των θεμάτων αυτών και θετικός ως προς την υλοποίησή τους και μας ανέφερε ότι μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, θα καλέσει όλους τους αρμόδιους φορείς του Π.Σ. ώστε να συζητήσουμε από κοινού, για την καλύτερη δυνατή επίλυσή τους.
Για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος

Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Βλαχογεώργος Αλέξανδρος

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σωματείου Α.Μ.Θ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σωματείου Α.Μ.Θ

Ημερομηνία : 5/8/2014
Αρ.Πρωτ.: 274

Προς: Μέλη Σωματείου Α.Μ.Θ

Αγαπητοί Συνάδελφοι..
Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την Αρ.Πρωτ. 78/03.08.2014 ''Ενημέρωση Μελών'' του σωματείου σας γιατί δεν συνάδει με τις αρχές μας ,αυτές ,της διαλεκτικής, του συνδικαλιστικού και πολιτισμικού μας γίγνεσθαι. Καταθέτουμε 'όμως την απορία μας προς εσάς καθώς και στα Μέλη του Δ.Σ του σωματείου σας πώς γίνεται την τελευταία περίοδο σε κρισιμότατες φάσεις του δίκαιου αλλά άνισου αγώνα μας π.χ.
α)εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων
β)εργασιακή τακτοποίηση επιλαχόντων και υπολοίπων συμβασιούχων,
γ)ένταξη του επαγγέλματος μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά
δ)εγγραφή Σωματείων στην δύναμη της ομοσπονδίας μας-στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΟΠΥΣΥΠ (ο Πρόεδρος του σωματείου σας ήταν ο μόνος που ψήφισε αρνητικά)
να εκδηλώνονται από τον πρόεδρο σας μαζί με τις γνωστές αντιδραστικές ομαδούλες ,συμπεριφορές διασπαστικές, εξωθεσμικές, ρεβανσιστικές, αυθαίρετες, αλαζονικές που αντιστρατεύονται φανερά τα συμφέροντα του πολύπαθου κλάδου μας, και που δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές το κύρος και τις αξίες του ιστορικού μας συνδικάτου, που εξαιτίας του τρώμε ένα κομμάτι ψωμί αυτή την τρισάθλια εποχή.
Ως γνωστόν
α)στην προτελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας με ψήφους 12 έναντι 1, ο πρόεδρος σας έχασε την ιδιότητα του Β' Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. Έχετε αναλογιστεί γιατί 12 μέλη του Δ.Σ. που είναι η πανελλήνια φωνή μας έλαβαν ομόφωνα μια τέτοια σκληρή απόφαση; Αγαπητοί συνάδελφοι μόνο ενωμένοι μπορούμε, γιατί όπου υπάρχει διάσπαση δεν φυτρώνει χορτάρι, κάτι που γνώριζαν πολύ καλά οι πρόγονοι μας που θεσμοθέτησαν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
β)Για ότι κατηγορεί την ομοσπονδία έχει αποφασιστεί ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία με μόνο διαφοροποιημένο ψήφο τον δικό του.
Για οτιδήποτε είμαστε στην διάθεση σας.

Για το Δ/Σ της ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ.Αλέξανδρος             Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος

 Το έγγραφο του Α.Μ.Θ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Μ.Θ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ      & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
                                                         
                ΠΡΟΣ              
1. ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ      
2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ                                                                                              
3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π                

                                                                                                                                                                       
ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 78                                                                                       ΚΟΜΟΤΗΝΗ   03/08/2014

    ΘΕΜΑ  :  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ  

Συνάδελφοι,
    'Όπως γνωρίζετε στις 02-08-2014 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των προέδρων των Σωματείων  σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. 'Όσοι ασχοληθήκατε και διαβάσατε το κάλεσμα της Ομοσπονδίας βεβαίως θα παρατηρήσατε ότι μας ζητήθηκαν θέματα που προτείνουμε να συζητηθούν και μάλιστα εμπεριστατωμένα... Η αξιολόγηση θα γινόταν από τον Πρόεδρο αλλά δεν μας ανέφερε με ποια κριτήρια. Το Σωματείο μας κατέθεσε 13 προτάσεις από τις οποίες "αξιολογήθηκαν" ότι πρέπει να συζητηθούν οι 4...     ( Μάλλον δεν υπήρχαν απαντήσεις  για τα υπόλοιπα! 'Όχι ότι υπήρχαν για τα 4 θέματα που συζητήθηκαν … αλλά λέμε τώρα...!!)
    Δυστυχώς η εικόνα της συμμετοχής ήταν για άλλη μία φορά αποκαρδιωτική , καθώς παρουσιάζει φθίνουσα πορεία κάθε χρόνος που περνά, αν σκεφτεί κανείς ότι τα θέματα και τα προβλήματα του κλάδου μας πολλαπλασιάζονται σε καθημερινή βάση. Στο σύνολο των 32 προέδρων παρευρέθησαν οι 13 και την επόμενη φορά όπως όλα δείχνουν ο αριθμός θα είναι μονοψήφιος ...
    Πραγματικά αξιοπερίεργο για ένα θεσμό που θα έπρεπε να ανθεί με την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και το πλήθος των προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε...Να το κοιτάξετε αυτό...κάτι δεν κάνετε καλά!!!
    Ευθέως σας αναφέρουμε ότι συζητήθηκαν από τη σωρεία των θεμάτων, 4 - 5 θέματα επιεικώς ... και φυσικά έμειναν στη συζήτηση χωρίς την παραμικρή πρωτοβουλία προς επίλυσή τους. Απεναντίας μάλιστα οι όποιες κινήσεις μας ως Σωματείο (επερωτήσεις με βουλευτές, έγγραφα προς τον Υπουργό ή στον Αρχηγό, κλπ..) "κατακρίθηκαν " από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν καταφέρνουμε το οτιδήποτε με αυτές μας τις κινήσεις. 'Άποψη του και θέση του είναι να εμπλακούμε σε συγκεκριμένο πολιτικό κλοιό, ώστε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας και τους στόχους μας.
    Πολύτιμος χρόνος κατασπαταλήθηκε για τον αν είναι νόμιμο ή παράνομο το ωράριο της 15ωρης εργασίας μας σε συνάρτηση με τις επιφυλακές, όπου εκεί συνέχισαν οι απόψεις να διίστανται και φυσικά δεν υπήρχε η οποιαδήποτε πρόταση προς αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος...Η εικόνα που έχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο ως Σωματείο , κατά μεγαλύτερο ποσοστό οι συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι από αυτή τη ρύθμιση που δεν είναι μία καινοτόμα κατάσταση αλλά ισχύει τα τελευταία 15 χρόνια... 'Άποψη μας και θέση μας όπως αναφέραμε είναι ότι η οποιαδήποτε κίνηση θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και φυσικά θα αναγεννηθεί άλλο ένα θέμα το οποίο θα προστεθεί στη μακρά λίστα των ήδη υπαρκτών ανεπίλυτων προβλημάτων..
    Παράλληλα, ένα θέμα που ξένισε το μεγαλύτερο μέρος των όσων συμμετείχαν στη συνάντηση είναι η εγωκεντρική και απαράδεκτη συμπεριφορά του προέδρου καθώς ζήτησε αδιάφορα και υποτιμητικά να τοποθετούν όσοι το επιθυμούν για να "τελειώνουμε" όπως ανέφερε και να μας πει και ο ίδιος αυτά που θα ήθελε στο τέλος...Τα συμπεράσματα δικά σας...
    Ακόμη, το πολυσυζητημένο θέμα του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί "καυτή πατάτα" για την Ομοσπονδία λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας ένταξης μας σε αυτά . Παρά τις όποιες προτάσεις,  χωρίς σε αυτές να υπάρχουν τα ανάλογα επιχειρήματα ώστε να συμπεριληφθούν και οι μάχιμοι  στον πίνακα των Κ.Β.Α.Ε , και βάσει των όσων γνωρίζουμε η εισήγηση αφορά τους οδηγούς  καθώς οι κρατήσεις και τα ένσημα αυτών είναι βαρέα.   Όταν μάλιστα η ίδια πολιτική ηγεσία  παραδέχτηκε στη Βουλή ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε με νομικές διαδικασίες ( απάντηση του απερχόμενου Υπουργού, Κου Δένδια!) γιατί αυτοδικαίως το δικαιούμαστε.  Όταν ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες  ενέργειες για τον επανέλεγχο του ζητήματός μας ( με ερωτήσεις , εξώδικα και αγωγές που προκαλέσαμε , ξέρετε, από αυτές που κάνει το Σωματείο μας και δε βγαίνει τίποτα!) δεν γίνεται να βγαίνεις μπροστά την τελευταία στιγμή χωρίς να έχεις  δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις αλλά και τις βάσεις για να το διεκδικήσεις...
Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι, είμαστε απολύτως σύμφωνοι να αποδίδεται το εν λόγο επίδομα και στους μάχιμους και θα είμαστε από τους πρώτους , αν όχι οι πρώτοι που θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα αυτό..και είναι δέσμευση..και ότι γράφει δεν ξεγράφει, όπως λέει και ο σοφός λαός μας!
Δεν έχετε αρκεστεί στις ταχύτητες που δημιουργήθηκαν στον κλάδο μας , εξακολουθείτε να δημιουργείτε ίντριγκες και νέα προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν..
    Θέμα επιλαχόντων.. Η Ομοσπονδία λάμπει δια της απουσίας της...Καμιά κίνηση ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του Νόμου που προβλέπει ετήσια απορρόφηση από τον πίνακα επιλαχόντων...Καμιά επαφή με την πολιτική ηγεσία ώστε να την  παροτρύνουμε να πάρει την πρωτοβουλία να εφαρμόσει το νόμο που ουσιαστικά το προβλέπει... Καμιά απολύτως θέση-αντίδραση ως όφειλε η Ομοσπονδία στη δήλωση του Αρχηγού ότι με την πρόσληψη των 500 μονίμων Πυροσβεστών καλύπτετε το κενό που υπήρξε στο Πυροσβεστικό Σώμα , όταν γνωρίζουμε ότι είναι σε αναμονή συνάδελφοι επιλαχόντες από τον διαγωνισμό των Πενταετών...
    Αυτά αποκομίσαμε, αυτά σας παρουσιάζουμε και έχουμε την ευθύνη των λόγων και των πράξεών μας. Δεν απαντήθηκε ούτε στο ελάχιστο το οποιοδήποτε ερώτημα.. Και να σας ενημερώσουμε ότι ως Σωματείο δε φοβηθήκαμε ποτέ  τους εκφοβισμούς και τις απειλές εναντίον μας. Συνεχίζουμε το έργο μας για το σύνολο των συναδέλφων και πορευόμαστε σ' αυτό με ψηλά το κεφάλι και καθαρή συνείδηση. Δυστυχώς για σας, ευτυχώς για μας , δεν θα συμμετέχουμε σε εξυπηρετήσεις προσωπικών συμφερόντων ασκώντας μικροπολιτικές.
    Κύριε Πρόεδρε, σας είπε κανείς ότι η έγερσή σας από την καρέκλα, το γούρλωμα των οφθαλμών σας  και τα ξεφωνητά σας πανικοβάλλουν τα "πιστεύω " μας και μας τρομοκρατούν?
Λάθος σας τα είπανε... Είτε σας αρέσει είτε όχι τα προβλήματα είναι υπαρκτά , δικαίωμά σας να εθελοτυφλείτε, δικαίωμά μας να τα θίγουμε!
Και τέλος, ας μας γνωστοποιήσει κάποιος ... την ταυτότητα της Ομοσπονδίας και τα θέματα που την απασχολούν!
                                                                       Με τιμή το                                                                                    
                                                       Διοικητικό Συμβούλιο                                                                                                                                                                            
                                                                     του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
    κιν.  6948401282  & 750942                                                            κιν. 6939058135 & * 701023    

....Η απάντηση του Α.Μ.Θ. στην Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Απάντηση του Σωματείου μας σε έγγραφο της Ομοσπονδίας , για την "ενημέρωση μελών" μας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ      & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

                 ΠΡΟΣ            
1. ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ                                                                                          
3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π            

 ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 81                                                                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ   06/08/2014

ΘΕΜΑ  :  Απάντηση σε έγγραφο σας για την ενημέρωση μελών μας
         Σχετ:  «Με αριθ. πρωτ. 274 /  05/08/2014 έγγραφο σας»

Συνάδελφοι,
      Με αφορμή την ενημέρωση μελών μας – απάντηση της Ομοσπονδίας χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου στην αρχή και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της , από τη βιασύνη να απαντήσετε  , στο υπ. αριθ. πρωτ. 78 /  03/08/2014 έγγραφό μας για τη συνάντηση των προέδρων στην Αθήνα .
       Μας αναφέρεται ότι δεν θα ασχοληθείτε … αλλά απ ότι φαίνεται ασχοληθήκατε με το παραπάνω , αν κρίνουμε από το περιεχόμενο της « ενημέρωσης μελών μας » που στην ουσία είναι απάντηση στο έγγραφό μας και όχι ενημέρωση μελών μας …     Καλό θα ήταν μετά από τις συνεδριάσεις των οργάνων αλλά και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν το εξαήμερο αυτό στην Αθήνα , να βγάζατε και μια πραγματική « ενημέρωση μελών σας » και όχι « μελών μας » για να γνωρίσετε στους συναδέλφους ανά την Ελλάδα των όσων ελέχθησαν στα όργανα αλλά και στις συναντήσεις που πραγματοποιήσατε. Κάτι που οφείλατε να πράξετε , αλλά δεν το κάνατε για τους δικούς σας λόγους … βρήκατε όμως το χρόνο να εκφράσετε τις απορίες σας για των όσων διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα και να μας εγκαλέσετε για την ενημέρωση μελών μας , αλλά και μελών σας , γιατί την απευθύναμε προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων πανελλαδικά .
      Για να γίνουμε ποιο συγκεκριμένοι και να απαντήσουμε στις απορίες σας , στα τρία πρώτα θέματα που θίξατε , τις θέσεις μας , σας τις γνωρίσαμε εκ των προτέρων, για το τέταρτο θέμα, σας υποβάλαμε ερώτημα για την ταυτότητα της Ομοσπονδίας αλλά απάντηση δεν πήραμε …
      'Όσον αφορά την ψηφοφορία για την εγγραφή Σωματείων στο Δ.Σ. , για να ακριβολογούμε , η ψήφος του προέδρου μας για τα 5 Σωματεία ήταν λευκό και για το 1 Σωματείο αρνητική και οι λόγοι σας έχουν γίνει γνωστοί με αντίστοιχα έγγραφα μας , τα οποία δεν αναφέρεται επίσης για τους δικούς σας λόγους.
      Όσο για τις αντιδραστικές ομαδούλες που πολύ χαριτωμένα αναφέρεστε , θα σας θυμίσουμε ότι πριν αλλά και κατά την διάρκεια των εκλογών της Ομοσπονδίας ήμασταν τότε στην ίδια ομαδούλα , τώρα γιατί άλλαξαν τόσο γρήγορα τα δεδομένα …? Φρόνιμο είναι να μην απορείτε για τους λόγους , γιατί τους ξέρετε και είναι ακριβώς οι ίδιοι που επικαλείσθε στην « ενημέρωσή » μας . Απλά τώρα, άλλαξαν οι ρόλοι σας και ενοχλείστε από την κριτική , την οποία εσείς οι ίδιοι ασκούσατε τότε , κατηγορώντας το προηγούμενο προεδρείο για συμπεριφορές και τακτικές αλαζονείας , κάτι που τώρα  εσείς  οι ίδιοι εφαρμόζετε και σε μεγαλύτερο βαθμό …
      Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι πάλι εσείς οι ίδιοι , συμμετείχατε και στα δύο προεδρεία από θέσεις ισχύος  …   Για το λόγο αυτό , καλό είναι να κοιτάξετε στον καθρέφτη σας , για να πάρετε τις απαντήσεις σας , στις όποιες απορίες σας . 
      Όσο για τον πρόεδρο του Σωματείου μας , πρώην αλλά και νυν μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από την ίδρυση της , τον γνωρίζουν καλά στο Πανελλήνιο , όπως επίσης γνωρίζουν και το αποτέλεσμα τον τελευταίων εκλογών , που θέλετε να υποβαθμίσετε γιατί απ ότι φαίνεται δεν μπορέσατε να χωνέψετε ακόμα … Επίσης, γνωρίζουν τις θέσεις του και τις τοποθετήσεις του σε τέτοιου είδους εγωκεντρικές και απαράδεκτες συμπεριφορές όπως αυτή του προέδρου της Ομοσπονδίας , την οποία αποδοκίμασαν και άλλοι συνάδελφοι. 
     Όσον αφορά την ενότητα και τη θεσμοθέτηση συλλογικών οργάνων που επισημαίνεται στην ενημέρωση σας … (Αγαπητοί συνάδελφοι μόνο ενωμένοι μπορούμε, γιατί όπου υπάρχει διάσπαση δεν φυτρώνει χορτάρι, κάτι που γνώριζαν πολύ καλά οι πρόγονοι μας που θεσμοθέτησαν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων) φρόνιμο θα ήταν να την εννοείτε κιόλας , διότι έχετε αποδείξει ακριβώς το αντίθετο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα , λειτουργώντας ατομικά και όχι σαν ομάδα , παίρνοντας πρωτοβουλίες χωρίς να ενημερώνετε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. , έχοντας και την απαίτηση να περνάνε ομόφωνα στο τέλος.
      Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσουμε και κάτι άλλο που παραλείψατε, πολύ επιμελλώς όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε. Στην παρούσα φάση, η δική μας θέση είναι αυτή που θα κάνει οτιδήποτε είναι εφικτό για το σύνολο των συναδέλφων, και  θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε θετική έκβαση των θεμάτων που μας απασχολούν από τη μια  , και από την άλλη κοινώς  θα βρίσκεται σε θέση αντιπολίτευσης  σε οτιδήποτε αρνητικό , ώστε να  σταματήσουν τα πισωγυρίσματα και οι τακτικές του αποφασίζω και διατάσω … . Λυπούμαστε ,  αν από εδώ και πέρα σας χαλάσουμε «την σούπα» από τη θέση τις αντιπολίτευσης … Θέση που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε να μας βάλετε με τις συμπεριφορές σας .
     Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι βλέποντας το δέντρο χάνεις το δάσος. Το χορτάρι με την πρώτη βροχή κάνει την επανεμφάνισή του σε σύντομο χρονικό διάστημα...το δάσος όμως απαιτεί κάποιες δεκάδες χρόνια για να αναγεννηθεί.
 Συνεπώς ασχοληθείτε με αυτό και με την πραγματική ενημέρωση των μελών σας.
    Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα γραφόμενά μας...
                                                                         Με τιμή το                                                                                    
                                                       Διοικητικό Συμβούλιο                                                                                                                                                                            
                                                                     του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
    κιν.  6948401282  & 750942                                                                  κιν. 6939058135 & * 701023    

Π.Δ 154/2014 Κανονισμός Μεταθέσεων μετά από τροποποίηση διατάξεων