Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ - www.pospid.gr – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 - ΜΕΓΑΡΑ, Τ.Κ. 19100, ΤΗΛ-FAX:2296029144
Μέγαρα:18/07/2014 Προς: Σωματεία Μέλη

Αρ.Πρωτ:238

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Το διήμερο που μας πέρασε η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε εκ νέου ενέργειες στο Α.Π.Σ και το Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης για την προώθηση των εργασιακών μας θεμάτων με κυριότερο (λόγω πίεσης του χρονικού περιθωρίου) την ένταξη του επαγγέλματός μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών).
1) Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν έχει σταλεί ακόμα στο Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης για συνυπογραφή και βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης από το Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ.
Λόγω της σοβαρότητας του αιτήματός μας αυτού αλλά και της μεγάλης στενότητας των χρονικών περιθωρίων που μας απομένουν, καλούνται τα Σωματεία να εντείνουν τις ενέργειές τους, στους κατά τόπους Βουλευτές τους αλλά και σε κάθε αρμόδια κατεύθυνση.
2) Ως προς το θέμα των επιφυλακών, σας ενημερώνουμε ξανά ότι:
α) Η αρμοδιότητα για την κλήση των υπαλλήλων σε επιφυλακή ανήκει στον Διοικητή Σταθμού, Διοικητή Νομού, Περιφερειάρχη, Υπαρχηγό και Αρχηγό του Π.Σ, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει συμβάν σε εξέλιξη και όχι προληπτικά.
β) Στους συναδέλφους που τίθενται σε επιφυλακή εκτός από της αποζημιώσεις που τους αναλογούν, χορηγείται και ανάλογος χρόνος σε ρεπό.
γ) Η επιφυλακή λήγει από τον διατάξαντα όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
δ) Οι συνάδελφοι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες Ν.Π.Ι.Δ (όπως και πέρυσι) λόγω του ότι έχει λήξει η συλλογική σύμβαση και δεν ορίζεται διαφορετικά για την περίπτωση τους από την ισχύουσα Νομοθεσία, δεν προβλέπεται να καλούνται επιφυλακή.
3) Μόλις ολοκληρωθεί η πρόσληψη των πεντακοσίων (500) Δοκίμων Πυροσβεστών θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
4) Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι εκκρεμότητες του 2012 καθώς και των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 (εκτός έδρας, νυχτερινά, εξαιρέσιμες-Κυριακές).

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος
Ο Γεν.Γραμ.
Ανδρεαδάκης Βασίλειος