Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Στην συγκέντρωση παρευρέθηκε & χαιρέτησε ο Αντιστράτηγος Διαμαντής Κανελλόπουλος

Στην συγκέντρωση παρευρέθηκε & χαιρέτησε ο Αντιστράτηγος Διαμαντής Κανελλόπουλος

Μέγαρα:08/05/2014
Αρ.Πρώτ:109

Θέμα : «Ενημέρωση μελών»

Την Τρίτη 6/5/14 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του οργάνου των προέδρων της Ομοσπονδίας μας. Οι εκπρόσωποι των σωματίων μετά την ενημέρωση και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, διατύπωσαν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους και εν συνεχεία κατέθεσαν προτάσεις για επίλυση των εργασιακών μας θεμάτων.
Την Τετάρτη 7/5/14 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κατά το οποίο :
1) ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός τριμήνου
2) Αποφασίστηκε επιπλέον μείωση των εξόδων μετακίνησης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
3) Αποφασίστηκε (σύμφωνα με το καταστατικό) διαγραφή των ΜΗ οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων μελών το αργότερο έως την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου
4) Όσον αφορά το Ταμείο Αλληλοβοήθειας αποφασίστηκε :
α) Φυσικό πρόσωπο διαγραμμένο από το σωματείο του ή που δεν περιλαμβάνεται στο απεσταλμένο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ του σωματείου θεωρείται ΜΗ δικαιούχος
β) τα φυσικά πρόσωπα ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΥ σωματείου θεωρούνται αυτοδικαίως ΜΗ δικαιούχοι.
γ) Φυσικά πρόσωπα σωματείων , τα φυσικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ του σωματείου, τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ που επανεγγράφοντε, τα ΝΕΟεγγεγραμμένα σωματεία, ΑΠΟΚΤΟΥΝ δικαίωμα αποζημίωσης από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ μετά το πέρας 9 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής-επανεγγραφής τους.
5) Με απόφαση του Προέδρου πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση του Δ.Σ.
Για τις περαιτέρω ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν πάνω στα θέματά μας, οι οποίες προέκυψαν κατά τις δύο αυτές συνεδριάσεις των οργάνων μας, θα ενημερωθείτε με νεότερες ανακοινώσεις.

Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Βασίλειος