Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Ενημερώσεις μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.


Μέγαρα:01/03/2014                                                          
Αρ.Πρώτ: 58                     
                                                                                                           
Συνάδελφοι…
Ολοκληρώθηκα οι συζητήσεις της αρμόδιας επιτροπής επί του ν/σ αναδιοργάνωσης που αφορά μεταξύ άλλων και το Π.Σ.
Την ερχόμενη Τετάρτη και πέμπτη αναμένεται να συζητηθεί για τελευταία φορά στην ολομέλεια της βουλής και την Πέμπτη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με την ψήφιση του.
Παρόλο που επισημάνθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από όλους τους φορείς και εισηγητές, η επιτακτική ανάγκη ομογενοποίησης του προσωπικού του Π.Σ, δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε τίποτα απολύτως που να οδηγεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Ούτε καν τα στοιχειώδη που δεν κοστίζουν το παραμικρό όπως το «καθηκοντολόγιο» κάτι που μας προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό.
Οι απαντήσεις που παίρνουμε για όλα τα παραπάνω είναι… «παρουσιάζονται δυσκολίες να επιτευχθεί το οτιδήποτε επιφέρει επιπλέον χρηματική δαπάνη στο παρόν και στο μέλλον δεν πρόκειται να υλοποιηθεί».
Παρόλα αυτά, από την μεριά μας, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια , οι προσπάθειες μας συνεχίζονται αποσκοπώντας σε υλοποίηση όσον το δυνατόν περισσοτέρων προτάσεων μας .
Αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών είναι να κατατεθούν τροπολογίες βουλευτών στον υπουργό τέτοιες ώστε αν γίνουν δεκτές, θα δοθούν λύσεις σε θέματα που δεν κοστίζουν επιπλέον όπως άδειες και και καθήκοντα των Π.Π.Υ.
Τέλος, στις νεότερες αλλαγές επί του ν/σ προστέθηκε διάταξη (άρθρο 101Α) που θεσμοθετεί τον «συνήγορο του πυροσβέστη» δηλ. σε όλους τους πυροσβέστες κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιων των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του νομικού συμβουλίου του κράτους.
Καλούνται τα σωματεία μέλη μας να ξαναενημερώσουν τους κατά τόπους βουλευτές των νομών τους πάνω στις προτάσεις μας και να τους καλέσουν να τις αναφέρουν υποχρεωτικά στις τοποθετήσεις τους Τετάρτη και Πέμπτη στην ολομέλεια της βουλής .
Screenshot_2.png
Αρ. Πρωτ.: 56
Μέγαρα : 24/2/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας παρευρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης της αρμόδιας επιτροπής επί του Ν/Σ προκειμένου να ενημερωθεί για τις αλλαγές επί αυτού και να συνεχίσει τις πιέσεις ώστε να υλοποιηθεί το σύνολο των προτάσεών μας.
Προς το παρόν, στις αλλαγές που έφερε ο Υπουργός σήμερα, έχουν συμπεριληφθεί τρις (3) από τις προτάσεις μας.
1) Άρθρο 76. ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ στη σύνθεση του συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού ένας εκπρόσωπος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης προερχόμενος απ' την συνδικαλιστική οργάνωση η οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από την ΓΣΕΕ, δηλ. η Ομοσπονδία μας. (Σημ. Διαχ: Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχουμε στις αποφάσεις που μέχρι χθες περνάνε για εμάς χωρίς εμάς.)
2) Άρθρο 93, παρ. ιβ. ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ η φωτογραφική φράση «Προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας» και αντικαθίσταται με την φράση «Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος»
3) ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ παράγραφος 4 στο Άρθρο 99 βάση του οποίου οι πίνακες Επιτυχόντων-Επιλαχόντων θα ισχύσουν για 5 έτη αντί για 3 που ίσχυαν έως σήμερα. (Σημ. Διαχ.: Άλλο ένα σημαντικό, θετικό βήμα για την εξέλιξη των επιτιχόντων- επιλαχόντων.)
Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι τελικής δικαίωσης.
Θ' ακολουθήσουν και νεότερες αναλυτικές ενημερώσεις

Σημ. Διαχ.: Η Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. έμπρακτα και με συντονισμένες ενέργειες τόσο των μελών του ΔΣ όσο και των κατά τόπους σωματείων ανά την Ελλάδα προσπαθεί να προβάλει και να βελτιώσει την θέση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με απώτερο αντίκτυπο την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος χωρίς τριχοτομήσεις και τροχοπέδια στην εκτέλεση του καθήκοντος.