Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. 11/3/2014


Αρ.Πρωτ. 66

Μέγαρα 11/3/2014

Τις τελευταίες μέρες αρκετοί συνάδελφοι επικοινώνησαν με την Ομοσπονδίας μας προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις και να μας εκφράσουν την απορία και τον προβληματισμό τους για την παραπληροφόρηση και τον πανικό που σκορπούν γνωστά σωματεία ΠΠΥ.
Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία σας να εκδώσουμε ανακοίνωση ώστε να ενημερωθούν έγκυρα οι συνάδελφοι και να σταματήσει αυτός ο πανικός που κακοπροαίρετα προκαλείται, στα θέματα που μας ρωτάτε και ζητάτε εξηγήσεις σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Ένταξη των ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό μέσω επετηρίδας.
1) Η Ομοσπονδία μας διαφώνησε και απέτρεψε να περάσει διάταξη (δεν πέρασε όπως ψευδός φημολογείται)που να αναφέρετε σε σταδιακή ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης μέσω επετηρίδας στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό κατά την εφαρμογή του νόμου.
2) Πάγια θέση της ομοσπονδίας μας ήταν και είναι η ταυτόχρονη ένταξη όλων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό(όπως άλλωστε προβλέπετε και από τον ν.3938) και όχι η σταδιακή. Διαφωνούμε με τις ενέργειες συνδικαλιστών οι οποίες διαχωρίζουν τους συναδέλφους σε κατηγορίες, τασσόμαστε υπέρ των ενεργειών που αποσκοπούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους μας.
Θεωρούμε, αδιανόητο το γεγονός, εκπρόσωποι των συναδέλφων να διεκδικούν για να πάρουν λιγότερα απ' αυτά που ήδη έχουν κερδηθεί ,λιγότερα από αυτά που ήδη προβλέπει ο νόμος για εμάς, προτάσσοντας το προσωπικό τους όφελος.
Ένταξη αποφοίτων λυκείου ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
3) Όσον αφορά την ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό των συναδέλφων τελειόφοιτων Λυκείου. Σύμφωνα με τον Ν3938/2011 όλοι οι τελειόφοιτοι λυκείου Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ανεξαρτήτως από το έτος αποφοίτησής τους, (πριν την πρόσληψη τους ή μετα από την πρόσληψη) εάν κατά το έτος κατάθεσης της αίτησής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει στο Νόμο είναι, κάποιος να μην έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του και όχι το πότε αποφοίτησε από το Λύκειο. Επομένως, οπότε και αν αποφοίτησε κάποιος από το Λύκειο, ακόμα και μετά την πρόσληψη του ως ΠΠΥ αν το 2011 - έτος κατάθεσης της αίτησής μας - δεν είχε υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να ενταχθεί στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού
4) Το συμβούλιο του επιτελικού σχεδιασμού συγκροτείται α) από τον Αρχηγό β) τους δύο (2) υπαρχηγούς γ) τον συντονιστή υποστήριξης δ) τον προϊστάμενο διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού ε) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ στ) έναν εκπρόσωπο της Ε.Α.Π.Σ και ζ) έναν εκπρόσωπο της ομοσπονδίας μας Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Το εν λόγο συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο αποφάσεων του πυροσβεστικού σώματος. Με την συμμετοχή μας στο συμβούλιο αυτό η πολιτεία δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά στην ομοσπονδίας μας ως εκπρόσωπος των ΠΠΥ να έχει άποψη κ ισάξια ψήφο με τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου για οτιδήποτε αφορά το Π.Σ.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας εκφράσετε τις απόψεις σας, στέλνοντας τις προτάσεις σας για το οτιδήποτε αφορά ΠΠΥ και συμβασιούχους πυροσβέστες αλλά και γενικότερα το Π.Σ. Να είστε βέβαιοι ότι όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με δέουσα σοβαρότητα.
Τέλος, ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν επικοινωνώντας μαζί μας, ώστε να ενημερωθούν έγκυρα, έγκαιρα, και ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της ομοσπονδίας μας.