Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π 10/3/2014 (Ορθή επανάληψη)


Αρ.Πρωτ.: 65

Μέγαρα 10/3/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Π.Π.Υ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Συνάδελφοι.. με την ψήφιση του νόμου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. θα ισχύουν πλέον τα παρακάτω :
1) Τα καθήκοντα των Π.Π.Υ θα εναρμονιστούν με αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού, με Π.Δ που εκδίδεται μετά από πρόταση των υπουργών ΠΡΟ.ΠΟ, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
2) Για τον χρόνο εργασίας και άδειες των ΠΠΥ θα εφαρμόζονται αντίστοιχα (και όχι ανάλογα) οι διατάξεις που ισχύουν και για τους πυροσβέστες.
α) Θα καθιερωθεί συγκεκριμένος τρόπος για τις ώρες εργασίας μας ανά μήνα.
β) Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Π.Σ. θα εφαρμόζονται για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό. Για τον επιπλέον χρόνο των παραπάνω καταστάσεων, εκτός από την χρηματική αποζημίωση, θα χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και ανάλογος χρόνος ανάπαυσης (ρεπό) που μέχρι σήμερα απαγορευόταν. Σε καμία περίπτωση δεν δουλεύουμε νυκτερινές ώρες και αργίες, χωρίς χρηματική αποζημίωση.
Όσον αφορά τις άδειες, πλέον οι ΠΠΥ θα είναι δικαιούχοι αδειών που πριν τη ψήφιση του Νόμου δεν προβλεπόταν να τους χορηγηθούν.
3) Οι εποχικοί πυροσβέστες που έχουν αποκτήσει και θα προσκομίσουν σε προθεσμία 30 ημερών από την δημοσίευση του νόμου, απολυτήριο γυμνασίου και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του ν.3938/2011 εντάσσονται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων.
4) Οι τελειόφοιτοι λυκείου Π.Π.Υ οι οποίοι το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης τους (δηλ. 2011) δεν είχαν υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας τους κατά την εφαρμογή του ν.3938/2011 εντάσσονται με αίτηση τους, στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. (πριν την ψήφιση του νόμου έπρεπε οι συνάδελφοι Π.Π.Υ να μην είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο πρόσληψης τους ,δηλ. το 2012.)
5) Στη σύνθεση του συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης προερχόμενος απ' την συνδικαλιστική οργάνωση η οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από την ΓΣΕΕ, δηλ. την Ομοσπονδία μας. (Το συμβούλιο του επιτελικού σχεδιασμού είναι το ανώτατο όργανο αποφάσεων του Π.Σ. Με τις αποφάσεις του εν λόγο συμβουλίου χαράσσεται η πορεία του Π.Σ προς το μέλλον. Ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας που έχει δικαίωμα να συμμετέχει και μπορεί να επηρεάσει με τις προτάσεις του, αλλά και με την ψήφο του, τις εξελίξεις στο Π.Σ είναι η Ομοσπονδία μας.)
6) Οι πίνακες Επιτυχόντων-Επιλαχόντων συναδέλφων θα ισχύσουν για 5 έτη αντί για 3 που ίσχυαν έως σήμερα.
7) Συνήγορος του πυροσβέστη. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Π.Π.Υ κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ.
8) Για την υποβοήθηση δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας θα διατίθεται όλο το προσωπικό του Π.Σ και όχι μόνο Π.Π.Υ όπως προβλεπόταν αρχικά.