Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π ΠΑΝΩ ΣΤΟ Ν/Σ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ - Έγγραφο προς Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 26/1/2014.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ - Τ.Κ. 19100 - ΤΗΛ. – FAX.: 22960 29144
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. – www.pospid.gr - e-mail: pospid@gmail.com

Μέγαρα: 26/01/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 30

ΠΡΟΣ:
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Θέμα: «Οι πέντε βασικές μας προτάσεις επί του Ν/Σ που αφορούν την αναδιοργάνωση του Π.Σ»

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές …

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις πέντε βασικές μας προτάσεις πάνω στο Ν/Σ που αφορά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Π.Σ.
Οι περισσότερες από αυτές, αποτελούν δέσμευση της Πολιτικής και φυσικής ηγεσίας απέναντι μας και όπως θα δείτε και εσείς αν υλοποιηθούν στο σύνολο τους η επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό είναι πάρα πολύ μικρή συγκριτικά με τα οφέλη που αποκομίζονται στο Π.Σ και κατ' επέκταση στη κοινωνία μας.
Οι προτάσεις μας αυτές είναι:
1α) Καθηκοντολόγιο -ωράρια –άδειες των Π.Π.Υ όμοια με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. (Αυτά που δεν κοστίζουν όπως καθηκοντολόγιο και άδειες, αποτελούν δέσμευση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας απέναντι μας, ενώ το κόστος των ωραρίων είναι πολύ μικρό συγκριτικά με τα οφέλη που αποκομίζονται.)
1β)Να απαλειφθεί το εδάφιο ιβ της παρ.3 του άρθρου 93 ή να τροποποιηθεί ώστε να διατίθεται για την υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας όλο το πυροσβεστικό προσωπικό και όχι μόνο οι Π.Π.Υ.(Σημ. Δεν μπορεί να λένε πολιτική και φυσική ηγεσία ότι έχουν πρόθεση να ομογενοποιήσουν το τριχοτομημένο προσωπικό του Π.Σ και από την άλλη με το άρθρο αυτό να μας διαφοροποιούν σε άλλη μια περίπτωση. Εάν όμως μας δώσουν καθήκοντα όμοια με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού το εδάφιο ιβ αυτοαναιρείται.)
2) Στο συμβούλιο του Επιτελικού σχεδιασμού να συμμετέχει ως μέλος και ένας εκπρόσωπος της ομοσπονδίας μας Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π, όπως συμμετέχει κ από τις άλλες 2 συνδικαλιστικές οργανώσεις του Π.Σ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και Ε.Α.Π.)
3) Τροποποίηση της παρ.6 του άρθρου 15 ν.3938/2011 έτσι ώστε οι πίνακες επιτυχόντων να ισχύουν για άλλα 2 έτη(σύνολο δηλ 5 έτη) και εισαγωγή διάταξης στο ν/σ ώστε στο διάστημα αυτό να προσληφθούν όλοι οι επιτυχόντες Π.Π.Υ.
4α)Τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 έτσι ώστε κατά την εφαρμογή του νόμου να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό όλοι οι επιτυχόντες Π.Π.Υ που έχουν την δυνατότητα να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
4Β)Επίσης όσοι συνάδελφοί δεν ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, να ανανεωθεί κατά την εφαρμογή του νόμου η θητεία τους μέχρι την συνταξιοδότηση τους.
5)Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον Ν.3938/2011 λόγο έλλειψης κάποιου προσόντος (προσληφθέντες το 2009,ηλικία,τίτλος σπουδών ,κ.α) τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου να απασχολούνται στο Π.Σ και τους άλλους 6 μήνες στην Πολιτική Προστασία.
Σας καλούμε ως καθ’ υλη αρμόδιους να πράξετε το καθήκον σας στηρίζοντας τις προτάσεις μας αυτές στο κοινοβούλιο ώστε να επιτευχθεί απρόσκοπτα, η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Π.Σ.
Παρακαλούμε ενημερώστε για τις ενέργειες, ώστε να μπορέσουμε και εμείς με την σειρά μας να ενημερώσουμε κατάλληλα τα μέλη μας .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Α.

Ο Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Β.