Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Επιστολή προς τον ΓΓΠΠ κ Γεωργιάδη περί τήρησης δεσμεύσεών του.

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Στην συνάντηση που είχαμε στις 5 Ιουλίου και στην επόμενη που ήταν στις 19 Αυγούστου  ένα από τα θέματα που συζητήσαμε ήταν και η αναδιάρθρωση του Π.Σ. επισημαίνοντας τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας και συγκεκριμένα στα παρακάτω θέματα:
Καθηκοντολόγιο
Να ισχύσει ότι ισχύει για τους μόνιμους συναδέλφους.
Μεταθέσεις αποσπάσεις
Ότι ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό με τη συμμετοχή αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στην επιτροπή μεταθέσεων.
Όλα τα παραπάνω συμφωνήσατε και εσείς ότι δεν κοστίζουν και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ, αντιθέτως γίνεται πιο ευέλικτο – αποτελεσματικό και αξιόμαχο το Π.Σ. με τους 4.000 ΠΠΥ.
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Η αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε επίσης με τον αξιότιμο αρχηγό μας, με τον οποίο συζητήσαμε όλα τα παραπάνω και συμφώνησε απόλυτα, επισημαίνοντας φυσικά ότι όλες οι αλλαγές απαιτούν ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από τον Γενικό Γραμματέα Πολ. Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη όσο και τον Υπουργού ΠΡΟΠΟ Κου Ν. Δένδια που είναι η καθ΄ ύλην αρμόδιοι.
Κ. Γενικέ, ζητάμε να αναθεωρήσετε τις θέσεις σας ως προς την Ομοσπονδία μας η οποία και πρέπει να έχει αντιπρόσωπο στο συμβούλιου μεταθέσεων και ως προς τον επιτελικό σχεδιασμό όπως συμμετέχουν η Ομοσπονδία των μονίμων και το Πρωτοβάθμιο Σωματείο των Αξιωματικών.
Κύριε Γενικέ,
Περιμένουμε οι δεσμεύσεις σας να γίνουν πράξη για το καλό του Π.Σ. προκειμένου όλοι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στα καθήκοντα που η πολιτεία μας έχει αναθέσει.