Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Χρειάζεται Αίμα...

Παρακαλείτε θερμά όποιος συνάδελφος μπορεί να δώσει αίμα για τον ΠΠΥ ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ, χρειάζεται επειγόντως μεγάλο αριθμό φιαλών αίματος αφού νοσηλεύεται στο 
ΠΝΠ Πανεπιστιμιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) με σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Μπορείτε να δώσετε αίμα στο πλησιέστερο κέντρο αιμοδοσίας με εντολή να σταλεί στο ΠΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο), για τον  
ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ.

πηγή: Σωματείο Πυροσβεστικών υπαλλήλων Πενταετούς Υποχρέωσης Ν.Ηλείας Έδρα Πύργος