Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Περί ωραρίου εργασίας Π.Π.Υ.

Η Διαταγή.....(29/04/2013)

.....
Οι Π.Π.Υ. δεν θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες των αργιών, ήτοι Μ.Τετάρτη, Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο, και Δευτέρα του Πάσχα, έτους 2013. Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των ωρών εργασίας για το μήνα Μάϊο του 2013, .....ανέρχονται σε εκατόν σαράντα επτά (147) ώρες.