Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Επιστολή Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. προς τον Αρχηγό ΠΣ & Συνάντηση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. με τον Αρχηγό του ΠΣ

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Στην πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ μαζί σας θίχτηκε εκτενώς το θέμα των αδειών των Π.Π.Υ. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Άρθρο 109, παράγρ. 4 «όταν οι κανονικές ή οι βραχείες άδειες χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μια φορά για κάθε μια από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η μια συνέχεια της άλλης, οι ημέρες πορείες υπολογίζονται χωριστά για κάθε μια».
Στο Άρθρο 101, παράγρ. 1, «το πυροσβεστικό προσωπικό που δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια 7 ημερών με πλήρεις αποδοχές κάθε ημερολογιακό έτος» + 4 ημέρες οδοιπορικά.
Στο Άρθρο 99, παράγρ. 1, «ο πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος 30 ημέρες κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές» + 4 ημέρες οδοιπορικά.
Βάσει των Άρθρων 101 και 99 οι συνάδελφοι δικαιούνται 30 ημέρες κανονική άδεια και 7 βραχεία + 8 ημέρες οδοιπορικά, σύνολο 45 ημέρες.
Στο Νόμο 3938/11, Άρθρο 9, «για τον χρόνο εργασίας και τις άδειες των Π.Π.Υ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους πυροσβέστες».
Τα παραπάνω σας τα υπενθυμίζουμε καθότι πληροφορούμαστε ότι οι Διοικητές ανά την επικράτεια δεν χορηγούν αυτές τις ημέρες όπως και ότι χρεώνουν στους Π.Π.Υ.:
Α) Τα ρεπό στις αργίες.
Β) Βάζουν τους Π.Π.Υ. και δουλεύουν παράνομα τις Κυριακές καταστρατηγώντας αντίστοιχη διαταγή.
Γ) Οι Διοικητές μεταθέτουν τις αργίες παράνομα ενώ πρέπει οι Π.Π.Υ. να τις πληρώνονται όπως ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε εργάζονται, είτε όχι.
Δ) Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να εργάζονται επιπλέον μηνιαίες ώρες καταστρατηγώντας αντίστοιχη διαταγή για τις 37,5 ώρες.
Ε) Να χρεώνονται ρεπό και άδειες τις Κυριακές.
Ζ) Να ορίζονται επιπλέον καθήκοντα απ’ όσα προβλέπονται.
Γνωρίζετε ότι οι Π.Π.Υ.:
  1. Δεν αμείβονται μηνιαίως όπως το μόνιμο προσωπικό.
  2. Δεν εργάζονται νυχτερινά και αργίες.
  3. Συνεπώς δεν εργάζονται μηνιαίως όπως και το μόνιμο προσωπικό λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι πιστώσεις για αργίες.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω. Προσέξτε τις αργίες 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, αξιότιμε κ. Αρχηγέ, είναι να υπάρχουν τριβές και δικαιολογημένες διαφωνίες των Π.Π.Υ. με τους Διοικητές.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, δεδομένου ότι όπως φαίνεται θα πάμε στην αντιπυρική με το υπάρχον πλαίσιο, 8ωρα, 16ωρα και νυχτερινά και αργίες εφόσον εγκριθούν πιστώσεις.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω ώστε οι Π.Π.Υ. να εργάζονται 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και να προσμετρώνται οι άδειες όπως προβλέπεται στον ΚΕΥΠΣ. Καλή διάθεση χρειάζεται αξιότιμε κ. Αρχηγέ να λυθούν αρκετά προβλήματα.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, αν συνεχιστούν τα παραπάνω επιφυλασσόμαστε για κάθε άμεση νόμιμη ενέργειά μας και περαιτέρω συνδικαλιστικές δράσεις και κινητοποιήσεις.

 
Συνάντηση με τον Αρχηγό του ΠΣ
Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Σε συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ με τον Αρχηγό του Π.Σ. μας ξεκαθαρίστηκε ότι:
Α) Το θέμα της εργασίας των συμβασιούχων για 1 και 2 έτη έχουν αποσταλεί από το Α.Π.Σ. στο Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. για σχετικές ενέργειες.
Β) Σχετικά με τις μεταθέσεις θα μείνουν ως έχουν μέχρι νεωτέρας όπως προβλέπεται στον Ν.3938/11. Συνεπώς το Π.Δ. 170/96 μένει ως έχει.
Γ) Ο κ. Αρχηγός δήλωσε τη θετική πρόθεσή του για να βελτιωθεί ο σχετικός νόμος περί αναδιάρθρωσης του Π.Σ. στα σημεία που έχουμε ενστάσεις.
Δ) Για τους 19 επιλαχόντες πρέπει να εγκριθούν οι θέσεις από τα αρμόδια Υπουργεία και εξετάζεται το θέμα.
Ε) Σχετικά με την WIND είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες.
Ζ) Θίχτηκε και το θέμα των μηνιαίων ωρών εργασίας και αδειών των Π.Π.Υ. χωρίς να υπάρξει κατάληξη.
Η) Αν θεωρήσουμε ότι μετέφερε ο κ. Δένδιας στην Ηγουμενίτσα ότι ο Ν.3938/11 μένει ως έχει, σημαίνει ότι πάμε σε αντιπυρική περίοδο χωρίς αλλαγές στο Π.Δ. 170/96 και Ν.3938/11 και ως έχει, δηλ. 8ωρο, 16ωρο με τις ανάλογες ώρες, νυχτερινά και εκτός έδρας που θα εγκριθούν. Συνεπώς, επόμενος άμεσος στόχος είναι να μην περάσει το «μόρφωμα» της αναδιάρθρωσης στην Βουλή. Σε σχετικά δικαστήρια για τα 176 € ζήτησε αναβολή το δημόσιο και κάποια δικαστήρια στις 15/03 περί μονιμότητας πάνε και αυτά για αναβολή.
Έχει δοθεί προσωρινά παράταση για ένα μήνα σχετικά με τα βιβλιάρια ασθενείας των Π.Π.Υ. και συμβασιούχων.
Οι εκκρεμότητες σχετικά με τις τριετίες έχουν τακτοποιηθεί όλες και θα τις πληρωθούν κανονικά οι συνάδελφοι. Θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση για περαιτέρω εξελίξεις.
Τα αναδρομικά των συμβασιούχων θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες.
Αναμένονται και νέες εξελίξεις ώστε να διευκρινιστούν αρκετά προβλήματα των Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων.