Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Σωματείο Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  &  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ                                                     
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ                                                  ΠΡΟΣ               
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                        
ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03)                                          1. ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                                                                     
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12)                                        2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ                             
ΕΔΡΑ:  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ                          3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π                                                                                      
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                             ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  4η ΕΜΑΚ                               ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ                                                                                                                                    
Τ.Κ    69100                                                                                         ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      
E mail ipapanast@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                                                                                                                                                                                                    

ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 79                                                                                           ΚΟΜΟΤΗΝΗ   15/03/2013
ΘΕΜΑ  :  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Στη σειρά των συναντήσεων που πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα, συμπεριλαμβανόταν και η επίσκεψή μας στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτό είχε ρυθμιστεί από τον βουλευτή Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ, κύριο Δημήτριο Σαλτούρο, ο οποίος μας συνόδευσε και παρευρισκόταν στη συνάντησή μας με τον Αρχηγό του Π.Σ κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο .
Έχοντας υπόψη τα θέματα που έχουν προκύψει στο νέο θεσμό του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης και χωρίς να εξαιρούνται οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες, εύλογα γεννούνται ερωτήματα τα οποία θέσαμε στον Αρχηγό του Π.Σ και δόθηκαν οι εξής απαντήσεις που σας παραθέτουμε :
-1- Όταν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο πώς δύναται να καλύπτουμε μόνο πρωινές κι απογευματινές βάρδιες και μετά να απογυμνώνονται οι Υπηρεσίες με το ελάχιστο προσωπικό που παραμένει?                         Πώς είναι δυνατόν το ίδιο ακριβώς να συμβαίνει τις Κυριακές και τις αργίες?
                                                                                                                                                         Απάντηση : Είναι θέμα πιστώσεων, και το επικρατέστερο είναι να εγκριθούν οι πιστώσεις που δίνονται κάθε καλοκαίρι με πλαφόν σε (νυχτερινά – Κυριακές αργίες – υπερωρίες – εκτός έδρας).
-2- Αν ο Νόμος 3938/2011 με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασιακή μας αποκατάσταση, στο Άρθρο 15 παράγραφο 10, προβλέπει ότι η εκπαίδευση μας είναι ανάλογη εκείνης των μονίμων Πυροσβεστών ώστε να ασκούμε καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας.                                                                             Πώς δύναται στα υπόλοιπα καθήκοντα που αφορούν τα αστικά συμβάντα να είμαστε επικουρικοί ?                                                                                                                           Γιατί δεν επιδιώκεται και την ορθή αξιοποίηση μας ώστε να επιτυγχάνεται, η καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών?
                                                                                                                                                 Απάντηση : Είμαι σύμφωνος στο να δοθούν πλήρη καθήκοντα στους Π.Π.Υ. και ανάλογη είναι η πρόθεση και από το Υπουργείο μας.

-3- Τί εννοείται ακριβώς στο άρθρο 45 της Δημόσιας Διαβούλευσης, 6 μήνες στο Πυροσβεστικό Σώμα και 6 μήνες στην Πολιτική προστασία για τους Π.Π.Υ που έχουν καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας?                      Ενώ η πρόσληψη μας έγινε στο Πυροσβεστικό Σώμα, πως μπορεί να γίνει η διάθεση σε άλλο φορέα όπως η Πολιτική Προστασία που έχει καθαρά συντονιστικό ρόλο και δεν διαθέτει προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για τα συγκεκριμένα καθήκοντα..!
                                                                                                                                                       Απάντηση : Δεν περισσεύει κανένας υπάλληλος από τις υπηρεσίες, και δεν είναι δυνατό ούτε υπάρχει πρόθεση να γίνει διάθεση προσωπικού.
-4- Θα διατηρηθούν τα Πεζοπόρα Αερομεταφερόμενα Τμήματα ?                                           Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο με τη λήξη της αντιπυρικής στις υπηρεσίες όπου εδρεύουν, να υπάρχει υπερπλήρες προσωπικό και σε άλλες να υπάρχουν κενά , θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους θέλουν να αποσπασθούν σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει ποιο ορθή κατανομή προσωπικού και ενίσχυση υπηρεσιών για τους μήνες εκτός αντιπυρικής ?                                                                                                               Υφίστανται αμοιβαίες μεταθέσεις με τους ιδιώτες που προσλήφθηκαν στον ίδιο διαγωνισμό των 4000 ?
                                                                                                                                                    Απάντηση : Τα Πεζοπόρα Αερομεταφερόμενα Τμήματα θα διατηρηθούν όπως έχει.                                                                                                                                                        Είναι στις προθέσεις μας να διευθετηθεί το θέμα με αποσπάσεις μετά τη λήξη της αντιπυρικής για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, αλλά και την αξιοποίηση του προσωπικού                                                                                                                  Είναι στις προθέσεις μας να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν ανάγκη, άλλωστε έχουν γίνει και μεταθέσεις, θα το δούμε και αυτό το ενδεχόμενο.
-5- Οι ώρες που μας δίνονται σε εβδομαδιαία βάση είναι 37,5. Πιστεύετε ότι είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών?
                                                                                                                                                             Απάντηση : Είναι θέμα πιστώσεων. Γίνεται το καλύτερο δυνατό με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις, οι οποίες αν και μειωμένες, βασικό στόχο έχει την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών .
Όλα γίνονται με βάση τα διαθέσιμα και την ορθολογική χρήση τους.
-6- Οι άδειες στους Π.Π.Υ θα δίνονται με βάση τον ΚΕΥΠΣ ?
                                                                                                                                                      Απάντηση : Οι άδειες δίνονται βάσει ΚΕΥΠΣ και θα είναι 45 ημέρες το χρόνο.
-7- Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ο αριθμός των κενούμενων θέσεων ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του 50% για την απορρόφηση των επιτυχόντων επιλαχόντων Πυροσβεστών, όπως αυτή προβλέπεται από τον 3938/2011.                                                                                                                            Πότε θα είναι σε θέση το Αρχηγείο να μας ενημερώσει γι' αυτό το θέμα?
                                                                                                                                                   Απάντηση : Είναι επίσης θέμα πιστώσεων και εγκρίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία εμείς μπορεί να θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρχουν και οι ανάλογες πιστώσεις, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
-8- Ποιός ο αριθμός των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που θα απορροφηθούν για τη φετινή αντιπυρική περίοδο?                                                                                                                         Τί πρότεινε το Αρχηγείο και για πόσο χρονικό διάστημα απασχόλησης?
                                                                                                                                                      Απάντηση : Και η πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών εξαρτάται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, όλα από εκεί κρίνονται, όσο για το χρονικό διάστημα το επικρατέστερο είναι οι 5 μήνες εργασίας, άλλωστε είναι η εποχικότητα των αναγκών που επιβάλει την ενίσχυση του Π.Σ με επιπλέον προσωπικό για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που δημιουργούνται την καλοκαιρινή περίοδο .
Έχει σταλεί από πλευράς μας το αίτημα για την πρόσληψη του προσωπικού προς τα αρμόδια Υπουργεία, και περιμένουμε την έγκριση .

-9- Η διακοπή του επιδόματος του επικίνδυνου και ανθυγιεινού καθώς δεν εντασσόμαστε στο ειδικό μισθολόγιο αλλά στο ενιαίο.                                                                           Τί θέση προτίθεται να πάρει η φυσική ηγεσία μας για αυτό το θέμα?
                                                                                                                                                   Απάντηση : Από πλευράς μας θέσαμε το θέμα στα αρμόδια Υπουργεία και χρειάζεται μια σειρά ενεργειών που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.                   Ζητήθηκε οικονομική μελέτη για το κόστος του εν λόγου επιδόματος .
Μια τέτοια επίσκεψη ήταν αναγκαία προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν οι θέσεις της φυσικής ηγεσίας και ίσως με κάποια βαρύτητα περισσότερο με την παρουσία εκπροσώπου της τρικομματικής κυβέρνησης.                                                                              Έχουμε την πεποίθηση ότι οι όποιες επαφές μας θα φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη και αποδείξαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε.                                         Δεν επαναπαυόμαστε ...συνεχίζουμε ...


                                                                         Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                              του Σωματείου

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                              

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
  κιν.  6948401282   &   *750942                                                                         κιν.  6947402626              

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ενημέρωση για τη συνάντηση με Αρχηγό ΠΣ και ΓΓΠΠ


Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτήρη Γεωργακόπουλο και Θίχτηκε εκ νέου το θέμα των αδειών, ωραρίων, καθηκοντολόγιων.
Ο Αρχηγός μας δήλωσε ότι αναμένει απαντήσεις από ανάλογες υπηρεσίες του Α.Π.Σ. για το θέμα αυτό.
Θίχτηκε το θέμα του επιδόματος των 150 €. Μας παρέπεμψε στην πολική ηγεσία και το ΥΠ.ΟΙΚ.
Σχετικά με την ανανέωση των συμβασιούχων μας ενημέρωσε ότι το αίτημα έχει προωθηθεί από το Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. και μετέπειτα στο Γ.Λ.Κ. και αργότερα θα πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Προβλήματα υπάρχουν και με το θέμα των αλληλογραφιών από το Α.Π.Σ.
Πραγματοποιήθηκε και συνάντηση και με τον Γ.Γ. του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. στον οποίο διαμαρτυρηθήκαμε ότι δεν έχουμε λάβει εδώ και δύο μήνες την απάντηση από το Α.Π.Σ. για το κόστος του επιδόματος των 150 € καθώς και το κόστος για εξομοίωση των μισθών με το μόνιμο προσωπικό.
Ο κ. Γ.Γ. επικοινώνησε με την κ. Ραγκαβά και του ξαναέδωσε εντολή.
Αναμένουμε απάντηση.
Για το θέμα των συμβασιούχων ο φάκελος για την τροποποίηση του Π.Δ.121/2007 έχει σταλεί στο Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Γ.Λ.Κ. από 28/02/2013, Διεύθυνση 21η προϋπολογισμού με Τμηματάρχη τον κ. Καλαϊτζίδη και τον φάκελο τον έχει χρεωθεί η κ. Παυλοπούλου στο τηλέφωνο 210-333.8279. Έχει γίνει η σχετική όχληση, και θα συνεχιστεί, από την ΠΟΠΥΣΥΠ.Ας πάρουν και οι συνάδελφοι συμβασιούχοι ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία και να πάει στο ΣΤΕ. Να ξεμπερδεύουμε το συντομότερο.
Για την προκήρυξη των 750 πυροσβεστών δεν πήραμε κάποια σαφή απάντηση από τον κ. Γενικό. Για το θέμα των 19 επιλαχόντων μένει προς το παρόν παγωμένο, ομοίως και για τους επιλαχόντες.
Σχετικά με το σχέδιο νόμου, επαναδιατυπώσαμε τις ενστάσεις μας, μας δηλώθηκε ότι έχουν γίνει δεκτές αρκετές παρατηρήσεις μας. Τον ενημερώσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜ.ΑΡ., ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ των παρατηρήσεών μας και δεν είναι και πολύ σύμφωνοι με την «αναδιάρθρωση». Συμφώνησε ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση για καθηκοντολόγιο, ωράρια, εκτός έδρας, άδειες κ.λ.π.
Ας φροντίσουν τα Σωματεία και οι συνάδελφοι να είναι σε εγρήγορση καθότι ο χρόνο κυλάει, τα προβλήματα διογκώνονται χωρίς να λύνεται τίποτα!!!
Ειδικά για τα 150 €, ωράρια, άδειες και την ανανέωση των συμβασιούχων παραμένουν στάσιμα.
Τις επόμενες ημέρες εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις για τα παραπάνω, η μόνη επιλογή είναι στο δρόμο. Οι δικαιολογίες τελείωσαν.
Τα προβλήματα τόσα χρόνια λύνονται στους δρόμους και με αγώνα και όχι στους καναπέδες και στο internet με φανφάρες και αερολογίες.
Ας φροντίσουν ειδικά και οι συνάδελφοι συμβασιούχοι αν θέλουν να δουλέψουν να δώσουν παρών στις κινητοποιήσεις και όχι να περιμένουν από άλλους να τρέχουν γι’ αυτούς….
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και νέες ενημερώσεις και εξελίξεις.

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Συνάντηση ΠΟΠΥΣΥΠ (Π.Ο.ΣΠΥ.Δ.) με τον ΓΓΠΠΑυτή τη στιγμή το Προεδρείο της ΠΟΠΥΣΥΠ βρίσκεται στο Υπουργείο ΠτΠ σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ Γεωργιάδη. Συζητώνται εργασιακά θέματα συμβασιούχων και πενταετών πυροσβεστών.

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. (ΠΟΠΥΣΥΠ)- 13/3/2013


Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Πραγματοποιήθηκε στις 11/03 στην Βουλή, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η συνάντηση με τους συνδικαλιστικούς φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας σχετικά με την αναδιάρθρωση του Π.Σ.
Η ΠΟΠΥΣΥΠ και το Σωματείο Μεγάρων που παραβρέθηκαν επανέλαβαν τις θέσεις και την διαφωνία τους στο παρόν Νομοσχέδιο που προωθείται όπως φαίνεται και στο υπ’ αριθμ. 45/15.02.2013 έγγραφο της ΠΟΠΥΣΥΠ. Όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς δήλωσαν την αντίθεση στο Άρθρο που καταστρατηγεί τον Ν.1264/82 για τους αστυνομικούς. Ο Γ.Γ. της ΠΟΕΥΠΣ δήλωσε ότι η ΠΟΕΥΠΣ διαφώνησε στο σύνολο του σχεδίου Νόμου και ζήτησε την απόσυρση και απόρριψη του σχ. Νόμου, την ομογενοποίηση του Π.Σ. και όπως δήλωσε το Προεδρείο επιθυμούν ένα Π.Σ. αδιαίρετο, αυτόνομο, ανεξάρτητο.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Γιάννης Σταμούλης εξέφρασε την αντίθεση της ΕΑΠΣ για το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων. Για το Άρθρο 45 περί προληπτικών προστασίας δήλωσαν ότι παραπέμπει στο 1850 όπου οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες και διατύπωσαν τις ενστάσεις τους σχετικά με την Πολιτική Προστασία κ.λ.π.
Η ΠΟΠΥΣΥΠ συμφωνεί με τις παραπάνω θέσεις των συναδέλφων του Π.Σ., χρειάζεται αρκετός δρόμος και πίεση ώστε να μην περάσει το μόρφωμα αυτό.
Την Κυριακή 10/03 το Σωματείο Μεσσηνίας πραγματοποίησε την ετήσια Γ.Σ. Έγινε ενημέρωση από τα Προεδρεία του Σωματείου και της ΠΟΠΥΣΥΠ για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας.

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Διαβούλευση με την Αξιωματική Αντιπολίτευση

Κατόπιν προσκλήσεως του ΣΥΡΙΖΑ (συνημμένο), το προερδείο της ΠΟΠΥΣΥΠ παρίσταται αυτή την ώρα στην βουλή για να λάβει μέρος στην διαβούλευση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος με την αφορμή της καταθέσεως του ν/σ για την αναδιάρθρωση του ΠΣ.

 

Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πρόσκληση

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Επιστολή Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. προς τον Αρχηγό ΠΣ & Συνάντηση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. με τον Αρχηγό του ΠΣ

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Στην πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ μαζί σας θίχτηκε εκτενώς το θέμα των αδειών των Π.Π.Υ. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Άρθρο 109, παράγρ. 4 «όταν οι κανονικές ή οι βραχείες άδειες χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μια φορά για κάθε μια από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η μια συνέχεια της άλλης, οι ημέρες πορείες υπολογίζονται χωριστά για κάθε μια».
Στο Άρθρο 101, παράγρ. 1, «το πυροσβεστικό προσωπικό που δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια 7 ημερών με πλήρεις αποδοχές κάθε ημερολογιακό έτος» + 4 ημέρες οδοιπορικά.
Στο Άρθρο 99, παράγρ. 1, «ο πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος 30 ημέρες κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές» + 4 ημέρες οδοιπορικά.
Βάσει των Άρθρων 101 και 99 οι συνάδελφοι δικαιούνται 30 ημέρες κανονική άδεια και 7 βραχεία + 8 ημέρες οδοιπορικά, σύνολο 45 ημέρες.
Στο Νόμο 3938/11, Άρθρο 9, «για τον χρόνο εργασίας και τις άδειες των Π.Π.Υ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους πυροσβέστες».
Τα παραπάνω σας τα υπενθυμίζουμε καθότι πληροφορούμαστε ότι οι Διοικητές ανά την επικράτεια δεν χορηγούν αυτές τις ημέρες όπως και ότι χρεώνουν στους Π.Π.Υ.:
Α) Τα ρεπό στις αργίες.
Β) Βάζουν τους Π.Π.Υ. και δουλεύουν παράνομα τις Κυριακές καταστρατηγώντας αντίστοιχη διαταγή.
Γ) Οι Διοικητές μεταθέτουν τις αργίες παράνομα ενώ πρέπει οι Π.Π.Υ. να τις πληρώνονται όπως ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε εργάζονται, είτε όχι.
Δ) Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να εργάζονται επιπλέον μηνιαίες ώρες καταστρατηγώντας αντίστοιχη διαταγή για τις 37,5 ώρες.
Ε) Να χρεώνονται ρεπό και άδειες τις Κυριακές.
Ζ) Να ορίζονται επιπλέον καθήκοντα απ’ όσα προβλέπονται.
Γνωρίζετε ότι οι Π.Π.Υ.:
  1. Δεν αμείβονται μηνιαίως όπως το μόνιμο προσωπικό.
  2. Δεν εργάζονται νυχτερινά και αργίες.
  3. Συνεπώς δεν εργάζονται μηνιαίως όπως και το μόνιμο προσωπικό λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι πιστώσεις για αργίες.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω. Προσέξτε τις αργίες 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, αξιότιμε κ. Αρχηγέ, είναι να υπάρχουν τριβές και δικαιολογημένες διαφωνίες των Π.Π.Υ. με τους Διοικητές.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, δεδομένου ότι όπως φαίνεται θα πάμε στην αντιπυρική με το υπάρχον πλαίσιο, 8ωρα, 16ωρα και νυχτερινά και αργίες εφόσον εγκριθούν πιστώσεις.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω ώστε οι Π.Π.Υ. να εργάζονται 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και να προσμετρώνται οι άδειες όπως προβλέπεται στον ΚΕΥΠΣ. Καλή διάθεση χρειάζεται αξιότιμε κ. Αρχηγέ να λυθούν αρκετά προβλήματα.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, αν συνεχιστούν τα παραπάνω επιφυλασσόμαστε για κάθε άμεση νόμιμη ενέργειά μας και περαιτέρω συνδικαλιστικές δράσεις και κινητοποιήσεις.

 
Συνάντηση με τον Αρχηγό του ΠΣ
Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Σε συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ με τον Αρχηγό του Π.Σ. μας ξεκαθαρίστηκε ότι:
Α) Το θέμα της εργασίας των συμβασιούχων για 1 και 2 έτη έχουν αποσταλεί από το Α.Π.Σ. στο Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. για σχετικές ενέργειες.
Β) Σχετικά με τις μεταθέσεις θα μείνουν ως έχουν μέχρι νεωτέρας όπως προβλέπεται στον Ν.3938/11. Συνεπώς το Π.Δ. 170/96 μένει ως έχει.
Γ) Ο κ. Αρχηγός δήλωσε τη θετική πρόθεσή του για να βελτιωθεί ο σχετικός νόμος περί αναδιάρθρωσης του Π.Σ. στα σημεία που έχουμε ενστάσεις.
Δ) Για τους 19 επιλαχόντες πρέπει να εγκριθούν οι θέσεις από τα αρμόδια Υπουργεία και εξετάζεται το θέμα.
Ε) Σχετικά με την WIND είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες.
Ζ) Θίχτηκε και το θέμα των μηνιαίων ωρών εργασίας και αδειών των Π.Π.Υ. χωρίς να υπάρξει κατάληξη.
Η) Αν θεωρήσουμε ότι μετέφερε ο κ. Δένδιας στην Ηγουμενίτσα ότι ο Ν.3938/11 μένει ως έχει, σημαίνει ότι πάμε σε αντιπυρική περίοδο χωρίς αλλαγές στο Π.Δ. 170/96 και Ν.3938/11 και ως έχει, δηλ. 8ωρο, 16ωρο με τις ανάλογες ώρες, νυχτερινά και εκτός έδρας που θα εγκριθούν. Συνεπώς, επόμενος άμεσος στόχος είναι να μην περάσει το «μόρφωμα» της αναδιάρθρωσης στην Βουλή. Σε σχετικά δικαστήρια για τα 176 € ζήτησε αναβολή το δημόσιο και κάποια δικαστήρια στις 15/03 περί μονιμότητας πάνε και αυτά για αναβολή.
Έχει δοθεί προσωρινά παράταση για ένα μήνα σχετικά με τα βιβλιάρια ασθενείας των Π.Π.Υ. και συμβασιούχων.
Οι εκκρεμότητες σχετικά με τις τριετίες έχουν τακτοποιηθεί όλες και θα τις πληρωθούν κανονικά οι συνάδελφοι. Θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση για περαιτέρω εξελίξεις.
Τα αναδρομικά των συμβασιούχων θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες.
Αναμένονται και νέες εξελίξεις ώστε να διευκρινιστούν αρκετά προβλήματα των Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Συνάντηση του Σωμ. Θεσπρωτίας με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης & ΠτΠ

Την Κυριακή 03/03/2013 στην πόλη της Ηγουμενίτσας παρευρέθη ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας. Το σωματείο

μας όπως όφειλε έκλεισε ραντεβού και συναντήθηκε για περίπου 15 λεπτά. Ήμασταν και οι μοναδικοί που είδε και άκουσε ο κ. Δένδιας.

Αφού του επιδώσαμε υπόμνημα με τα προβλήματα και τις θέσεις μας σχετικά με το σχέδιο νόμου, στην συνέχεια του θέσαμε την αντίθεση μας σχετικά με την ανακοίνωση για την εκπαίδευση μας και του διευκρινίσαμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε.

Επίσης του αναφέραμε για το θέμα τον 150€ και έδειξε σαν να μην γνώριζε……

Στην συνέχεια του αναφέραμε για την τριχοτόμηση του Π.Σ. (μόνιμοι, Π.Π.Υ. Συμβασιούχοι) έδειξε έντονα προβληματισμένος και μας ανέφερε ότι σύντομα θα βρεθεί λύση διότι με αυτόν τον τρόπο δεν λειτούργει καλά το σύστημα. Σχετικά με την μονιμοποίηση των συναδέρφων με απολυτήριο λυκείου έως 40 ετών μας ανέφερε πως δεν θα αλλάξει κάτι, θα γίνει δηλαδή βάση του Ν.3938/2011. Λίγο πριν τελειώσει η συζήτηση με τον υπουργό και γνωρίζοντας και οι δύο πλευρές για την δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, αναφερθήκαμε σε θέματα που δεν απαιτούν χρήματα αλλά διάθεση και όταν μας ζητήθηκε ένα παράδειγμα του αναφέραμε το καθηκοντολόγιο.

Ευελπιστούμε με αυτήν την συνάντηση να μπει έστω και ένα μικρό λιθαράκι στην δύσκολη συνέχεια…..

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ

.

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Η νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος στον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστα (4/3/2013)


 


   Την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), με επικεφαλής τον Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγο Π.Σ. Ιωάννη Καραλιά, δέχθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, στο γραφείο του στην Περιφέρεια. Τον Γενικό Επιθεωρητή συνόδευαν ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κ. Μακεδονίας, Υποστράτηγος Π.Σ. Γεώργιος Παυλίδης, ο Διοικητής της Β΄ΕΜΑΚ, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Στάμος και ο Διοικητής της Διοίκησης Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος  Χρήστος Σταματόπουλος.

    Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ευχαρίστησε την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για την πολύ καλή συνεργασία, που, όπως τόνισε, «έφερε συγκεκριμένα και επιτυχή αποτελέσματα, σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες της πόλης, σε θέματα πολιτικής προστασίας και, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, στη φύλαξη του δάσους του Σέιχ Σου». «Θαυμάζω το έργο σας και την προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες κρίσης, με τις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζετε σε εξοπλισμό, προσωπικό και υποδομές. Σας αξίζουν συγχαρητήρια, διότι καταφέρατε να διατηρήσετε τη θωράκιση όλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέναντι στις πυρκαγιές και σε άλλες φυσικές καταστροφές σε πολύ υψηλό επίπεδο», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας εξήρε την πολύ καλή συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ ΠΚΜ και Πυροσβεστικού Σώματος τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των Canadair και στην ανάγκη διατήρησής τους στη βάση της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην έναρξη από την ΠΚΜ του προγράμματος καθαρισμού εκατέρωθεν των κυρίων οδικών αξόνων αρμοδιότητας της ΠΚΜ, στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας.

    Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε το θέμα του νέου σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας της ΠΚΜ ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Από την πλευρά του, ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγος Π.Σ. Ιωάννης Καραλιάς ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη θερμή υποδοχή και τόνισε την ανάγκη στενής συνεργασίας και συνεχούς επαγρύπνησης, με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιπυρική θωράκιση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

πηγή:  http://www.pkm.gov.gr/

Τιμητική πλακέτα ΕΑΠΣ στον Αρχιπύραρχο Δημήτριο Πιερράκο

Αρχιπυράρχος  Δημήτριος Π. Πιερράκος 
 Στις 28-02-2013, στο 17ο τακτικό Συνέδριο της Ε.Α.Π.Σ., στην Αθήνα
απονεμήθηκε στον Αρχιπυράρχο  
Δημήτριο Π. Πιερράκο
τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του στο συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από τα όργανα της Ε.Α.Π.Σ.


Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Επιστολή Σωμ. Χαλκιδικής για την αναδιάρθρωση του Π.Σ

Κύριε Υπουργέ πολλαπλές και ποικίλες είναι οι «αναταράξεις» που προκαλέσατε με τη δημοσίευση του ως άνω σ/Ν. Συγχαρητήρια μας αφήσατε έκπληκτους!!! Κατά γενική ομολογία ξεκινάει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος που αφορά, όχι μόνο το εργασιακό μας μέλλον, αλλά και τη δική σας Υπουργική «Θητεία» «(Μπλέξαμε με θητείες βλέπετε)». Σας μεταφέρουμε λοιπόν το δυσμενέστατο κλίμα που επικρατεί όχι μόνο στις τάξεις των συναδέλφων που εκπροσωπούμε στην Χαλκιδική, αλλά και σ΄όλη την Επικράτεια.
Κι αν αναρωτιέστε γιατί, σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε κερδίσει ένα κομμάτι ψωμί, γιατί επί μια ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, και είμαστε γαλουχημένοι απ΄αυτόν το δεκαετή ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΑ ΑΝΙΣΟ ΑΓΩΝΑ. Η πολύπαθη κοινωνική μας ομάδα (πενταετείς και συμβασιούχοι), είναι καταξιωμένη στην καρδιά του Έλληνα πολίτη. Επί δεκαετίες παρόντες στην πρώτη γραμμή πάσης φύσεως συμβάντων όλο το χρόνο είτε σαν εργαζόμενοι είτε σαν εθελοντές. Απώλειες; Δεκάδες νεκροί, ανάπηροι και τραυματίες.
Η πολιτεία δια των εκπροσώπων της νομοθέτησε (Ν.3938/11) και δικαίωσε ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας. Θεωρώντας ότι η δύσκολα αποκτηθείσα μακρόχρονη εμπειρία μας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ στο πυροσβεστικό έργο, στην Πυρόσβεση – Διάσωση. Μας ανατέθηκαν καθήκοντα Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών καλύπτοντας παράλληλα τα οργανικά κενά του Π.Σ. μετά την εκπαίδευση στην Πυροσβεστική Ακαδημία και την προβλεπόμενη ορκωμοσία μας.
Εσείς αντι να διορθώσετε τις αβλεψίες του Ν. 3938/11 (μονιμοποίηση, ωράριο, αργίες εξαιρέσιμες, νυχτερινά, επίδομα 150€, Μ.Α.Π. κ.α.) και να προχωρήσετε στην εργασιακή τακτοποίηση των υπολοίπων συναδέλφων συμβασιούχων (επιλαχόντων και μη), επιχειρείτε τελείως αναίσχυντα, με τον εν λόγω σ/Ν να απαξιώσετε και να εξευτελίσετε την πολύπαθη κοινωνική μας ομάδα. Δυστυχώς όμως για εσάς αυτό το ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας γνωρίζει πολύ καλά ΠΩΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ αλλά και πώς να εκμηδενίζει τέτοιου είδους, αντιδραστικές, γκεμπελικές, ρεβανσιστικές και κατάπτυστες συμπεριφορές που απορρέουν είτε από «πολιτικές γραμμές» αντίδρασης, διάλυσης και ισοπέδωσης, είτε από μικροσυντεχνιακές σφηκοφωλιές κομματόσκυλων γαλονάδων, είτε από παρεΐτσες και προσωρινές διοικήσεις χαφιέδων δοσίλογων, παρτάκηδων, εφιαλτών, σουλατσαδόρων, γλυφτών, διασπαστών, άνανδρων, ανωνύμων ανδρείκελων συκοφαντών του διαδικτύου που δεν εκπροσωπούν ούτε τις σκιές τους και που δεν αριθμούν ούτε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Μήπως αυτοί σας ενέπνευσαν Κύριε Υπουργέ και νομοθετήσατε; Εξετάσατε την περίπτωση να είστε παραπληροφορημένος, σχετικά με τη συνοχή και την αντοχή του συνδικαλιστικού μας ιστού; Τα μηνύματα του πρόσφατου Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. δεν τα λάβατε υπόψιν σας; Δεν σας ενημέρωσαν τα «ξεφτέρια» σας ότι υπήρχε καθολική συμμετοχή απ΄όλες τις γωνιές της πατρίδας μας; Με αντιπροσώπους από τριανταπέντε (35) Σωματεία; Δεν σας ενημέρωσαν ότι το «καζάνι» βράζει;
Κύριε Υπουργέ δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με το αντιδραστικό και αναχρονιστικό νομοθέτημα σας που σε πολλά σημεία θυμίζει άλλες σκοτεινές και μαύρες εποχές. Ασχολήθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί τριανταπέντε πρωτοβάθμια Σωματεία και οι θέσεις της μας βρίσκουν σύμφωνους.
Εμείς σας καλούμε να αποσύρετε το εν λόγω σ/Ν και να αρχίσετε διάλογο στο «φώς της ημέρας» με το δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό μας όργανο και με όλους τους εμπλεκομένους σύμφωνα με τις αρχές τις διαλεκτικής που ορίζονται από το δημοκρατικό μας πολίτευμα του οποίου είσαστε λειτουργός.
Διαφορετικά και σύμφωνα με τα πανελλαδικά μηνύματα που λαμβάνουμε, έρχονται κινητοποιήσεις με απρόβλεπτες εξελίξεις και συνέπειες για τις οποίες θα έχετε αποκλειστικά την ευθύνη. (Πατήστε REW και γυρίστε πίσω π.χ. στο Νοέμβριο του 2006. Οι κινητοποιήσεις της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. έκαναν το γύρω του κόσμου).
Κλείνοντας «ακριβοθώρητε» Κ. Υπουργέ εμείς οι «επί θητεία» υφιστάμενοι σας, σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της «βραχείας θητείας» σας.
ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΓΩΝΑ
Αγωνιστικά
Για το Δ.Σ. του Σωματείου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Κλ. Σαμαράς
Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
Αθανάσιος Ζ. Κανέλλης