Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο Δένδια

Στη δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  Νικό Δένδια το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο γενικός προγραμματισμός των δράσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου, που αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου νόμου, «αποβλέπει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και στην ανάπτυξη σύγχρονων δομών για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, με το σχέδιο νόμου:
1. Συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, που συνεργάζεται με τα Επιτελεία των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο. Με τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος της αποδοτικότητας.
2. Αναβαθμίζεται το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.), που είχε συσταθεί με το άρθρο 27 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ενόψει των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών στον τομέα της μετανάστευσης που επηρεάζουν άμεσα τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας. Προστίθενται ακόμα αρμοδιότητες σχετικές με την συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), όπως επίσης και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες.
3. Η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων περιέρχεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Πόρων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία ορίζεται πλέον ως υπεύθυνη εθνική αρχή. Παράλληλα η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποκτά δυνατότητα ίδρυσης Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων.
4. Διευθετείται σειρά λειτουργικών και υπηρεσιακών θεμάτων που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με γνώμονα τις ανάγκες άμεσης λειτουργίας τους, σε εκπλήρωση των σχετικών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας και προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία και έγκαιρη στελέχωση των υπηρεσιών.
5. Αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Βασικοί άξονες της αναδιοργάνωσης είναι ο λειτουργικός εξορθολογισμός, η διοικητική αποκέντρωση και η εξοικονόμηση πόρων, μέσων και εξοπλισμού, η καλύτερη διαχείριση, κατανομή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του με σχέδιο, στρατηγική και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την εξέλιξή του και τη διαρκή αναπροσαρμογή της λειτουργίας του και ιδρύονται νέες δομές όπως είναι η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου ενώ εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται υπάρχουσες, όπως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Επίσης ενισχύεται και διευκολύνεται η συμμετοχή του ΠΣ σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχει το ΕΣΠΑ. Επανακαθορίζεται ο Οργανισμός του ΠΣ, για την οργανωτική, λειτουργική και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του, με αξιοποίηση των εμπειριών του παρελθόντος και των συγκριτικών δεδομένων και καλών πρακτικών αντίστοιχων μηχανισμών ή Υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, με προσαρμογή στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα, ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε), και λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση το Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), το Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.Κ.Ε.Δ.), ενώ δημιουργείται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την εκπαίδευση όλων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων και αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία.
6. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται στον ευρύτερο αυτό σχεδιασμό και μετονομάζεται πλέον σε Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, ενώ αποκτά μόνιμες και σταθερές δομές κατά το πρότυπο των όσων ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
7. Επαναπροσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Εθελοντές και τις Εθελοντικές Οργανώσεις της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του θεσμού. Με διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, που αποτελεί χρόνιο αίτημα τους, θέματα ηθικών αμοιβών των Εθελοντών αλλά και κυρώσεων.
8. Σε ό,τι αφορά τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων καθιερώνεται το γεωγραφικό κριτήριο (ανά νομό) αντί του υπηρεσιακού κριτηρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα για το σχηματισμό τους, ενώ προβλέπεται ότι η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα γίνεται μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου.

Μπορείτε να Δείτε και να Σχολιάσετε το Νομοσχέδιο   ΕΔΩ