Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Επιστολή Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. προς τον Αρχηγό Π.Σ


Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Μετά την πληρωμή των αναδρομικών της προϋπηρεσίας των ΠΠΥ, διαπιστώθηκε σωρεία λαθών πανελλαδικώς. Σε πολλές δε Υπηρεσίες, δεν έχουν μπει καν και σε άλλες έχουν μπει λιγότερα χρήματα.
Ποιες και πόσες Υπηρεσίες έχουν τα παραπάνω προβλήματα; Διορθώθηκαν τα λάθη ώστε να πληρωθούν οι συνάδελφοι;
Επίσης πότε θα πληρωθούν οι συμβασιούχοι τις τριετίες; Οι επιλαχόντες που είναι στη σχολή πότε θα πληρωθούν;
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ οι μεταθέσεις, αμοιβαίες Π.Π.Υ. δεν πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα. Πότε θα πραγματοποιηθούν;
Διαπιστώνουμε αδράνεια του Α.Π.Σ. σε όλα τα θέματα, όπως:
 1. Συστάθηκε Επιτροπή για μεταθέσεις κ.λ.π., τροποποιήσεις του Π.Δ. 170/96. Από τον Αύγουστο 2012 και μέχρι τώρα δεν έχει επιδείξει κάποιο έργο.
 2. Δεν ξέρουμε ποιες οι κατευθύνσεις της Επιτροπής του Ν.3938/11.
 3. Καμία ενημέρωση και ενέργεια για το επίδομα επικινδυνότητας των 150 € και το κόστος αυτού. Πώς γίνεται και κρατάτε αναδρομικά τα 150 € από τους οδηγούς και από την άλλη τους κάνετε παρακράτηση για βαρέα & ανθυγιεινά;
 4. Καμία ενέργεια και ενημέρωση για το επιπλέον κόστος για τη μονιμοποίηση των Π.Π.Υ.
 5. Καμία ενέργεια για εκπροσώπηση των Π.Π.Υ. στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
 6. Καμία ενέργεια και ενημέρωση για τα ΜΑΠ (η μια φόρμα έχει γίνει παρελθόν για τους περισσότερους Π.Π.Υ.).
 7. Όμοια με τα παραπάνω και για τη WIND.
 8. Πρόσφατες απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους δίνουν άλλες εξηγήσεις για τον Ν.3938/11 που είναι εκτός πραγματικότητας.
 9. Καμία εξέλιξη με την κάλυψη θέσεων των 19 περίπου επιλαχόντων.
 10. Καμία εξέλιξη για την τροποποίηση του Π.Δ. 121/07 για τους συμβασιούχους πυροσβέστες σε ανανέωση για 1+2 έτη για το 2013.
 11. Δεν φτάνουν όλα τα παραπάνω, πληροφορηθήκαμε ότι στη διαβούλευση της «αναδιάρθρωσης του Π.Σ.» γίναμε «επί θητεία πυροσβέστες» αντί 5ετείς πυροσβέστες.
 12. Καμία εξέλιξη για επιπλέον ώρες, 24ωρο, καθηκοντολόγιο. Μπήκε ο Φεβρουάριος και θα τρέχουμε τελευταία στιγμή αξιότιμε κ. Αρχηγέ.
Μήπως αξιότιμε κ. Αρχηγέ θα πετσοκόψετε και την 5ετία σε 1+2 όπως οι συμβασιούχοι; Μάθαμε επίσης, παρότι δεν έχει καμία σχέση, ότι ζητείται στην αναδιάρθρωση «επανέλεγχος όλων των δικαιολογητικών των Π.Π.Υ. και εποχικών». Δεδομένου ότι οι συμβασιούχοι προσλήφθηκαν το 2003, προτείνουμε να ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά όλων των προσληφθέντων στο Π.Σ. από το 2003 και έπειτα, καθώς και δικαιολογητικά σχολών, προαγωγών κ.λ.π.
Επιπλέον, στο άρ. 45, τμήμα 2ο, παρ. ιβ. Ορίζεται ότι οι Περιφερειάρχες θα μπορούν να διαθέτουν προσωπικού του ΠΣ για «καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.»
Σας υπενθυμίζουμε ότι το πυροσβεστικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων και των Π.Π.Υ.) είναι εξειδικευμένο προσωπικό πυρόσβεσης – διάσωσης. Κάθε προσπάθεια αλλαγής ή μετατροπής αντικειμένου εργασίας θα μας βρει ριζικά αντίθετους. Στο πλαίσιο αυτό σας δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην χρήση πυροσβεστών (είτε μονίμων, είτε πενταετούς υποχρέωσης) για δράσεις ξένες προς το πυροσβεστικό έργο, όπως είναι οι «δράσεις προληπτικής δασοπυροπροστασίας», αντικείμενο που δεν εντάσσεται στην αποστολή του ΠΣ. Επιπροσθέτως, όπως επανειλημμένως σας έχουμε εκθέσει και προφορικώς, ήδη με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3938/2011 υπάρχουν μεγάλες διαφορές με το μόνιμο προσωπικό ως προς το καθηκοντολόγιο, τα εκτός έδρας, τις αποδοχές. Αν οι διαφορές αυτές δεν ισοσκελιστούν είναι δεδομένο ότι μια τόσο ασαφής διάταξη που δεν προσδιορίζει ούτε το αντικείμενο απασχόλησης ούτε το προσωπικό υλοποίησης τις επιτείνει και δημιουργεί ακόμα πιο άνισες εργασιακές συνθήκες.
Αν ενθυμούμαστε καλά αξιότιμε κ. Αρχηγέ, ήσασταν παρόν και στη Βουλή, σε όλες τις ζυμώσεις του Ν.3938/11. Ποιες οι θέσεις σας; Θα αφήσετε αυτό το «μόρφωμα» (σε πολλά σημεία ) της αναδιάρθρωσης να μας πάει δεκάδες χρόνια πίσω;
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα αρμόδια τμήματα για τα παραπάνω και ενημερώστε μας για συνάντηση μαζί σας ώστε να ενημερωθούμε συγκεκριμένα καθότι όλοι οι συνάδελφοι, ένα χρόνο μετά την πρόσληψή μας, είμαστε ανήσυχοι και αγανακτισμένοι για αυτά που γίνονται σε βάρος μας.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ περιμένουμε άμεσες ενέργειές σας. Ευελπιστούμε να μην πάει και αυτό το έγγραφο «υπηρεσιακά» στα συρτάρια.