Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση προς Α.Π.Σ. σχετικά με την προσφορά τηλεφωνίας πυροσβεστών

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ίσχυσε το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας της WIND και για τους Π.Π.Υ.
Μετά από μερικές ημέρες έναρξης του προγράμματος, το πρόγραμμα διακόπηκε για άγνωστους λόγους.
Πληροφορηθήκαμε ότι αναμένεται να προσδιοριστούν νέες προσφορές και νέες συμβάσεις εφόσον οριστεί αρμόδια επιτροπή του Α.Π.Σ. για να προχωρήσει στις σχετικές προσφορές κ.λ.π.
Και ερωτούμε. Προτίθεται η φυσική ηγεσία να συγκροτήσει την επιτροπή αυτή; Αν ναι, πότε προτίθεστε να γίνει αυτό;
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας.

πηγή: ΠΟΣΠΥΔ