Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Το Φ.Ε.Κ. 1294//Τευχος Γ΄/5 Δεκ. , για τους επιτυχόντες επιλαχόντες Π.Π.Υ. όλων των κατηγοριών. Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.12.2012

AΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. 69922 οικ. Φ.300.2/26−11−2012 απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Πρόσληψη εκατόν τριάντα ενός (131) εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». α.− Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234/28−12−2009), β.− Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), γ.− Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12077/15−7−2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618), δ.− Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.
12/33 οικ. 13901/14−7−2011 απόφαση της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 Π.Υ.Σ. σχετικά με την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ε.− Το υπ’ αριθμ. 2/92795/10−1−2012 έγγραφο Γ.Λ.Κ. περί εγγραφής τεσσάρων χιλιάδων (4000) αριθ−
μητικών προβλέψεων θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού πενταετούς υποχρέωσης, στ.− Την υπ’ αριθμ. 34671 Φ.300.2/28.7.2011 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης», ζ.− Την υπ’ αριθμ. 57842 Φ.300.2/13−12−2011 απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: 456ΖΙ−Ν4Ζ) «Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα», η.− Την υπ’ αριθμ. 3708 Φ.300.2/20−01−2012
απόφαση Α.Π.Σ. «Πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». (ΦΕΚ τ.Γ΄ 26/23−01−2012), θ.− Την υπ’ αριθμ. 64936 οικ. Φ.300.2/31−10−2012 απόφαση Προϊστάμενου Β΄ Κλάδου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος «Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων επί του Πίνακα Εποχικών Πυροσβεστών για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα», ι.− Το από 06.11.2012 πρακτικό Συνεδρίασης Τριμελούς Επιτροπής Πρόσληψης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που αφορά την δημόσια κλήρωση της (θ) σχετικής προκειμένου να εξαρτηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων σε διοριστέα ή μη θέση, αποφασίζουμε: 1.− Προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι παρακάτω επιλαχόντες υποψήφιοι της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (εποχικοί πυροσβέστες) για την πλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν στην (η) σχετική λόγω διαγραφών, κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 10205

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΙΟΣΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗ
2 ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ
3 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
4 ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ
6 ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ
7 ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ
8 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ
9 ΣΟΦΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ
10 ΓΟΥΡΠΩΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ
11 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
12 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13 ΠΑΠΑΠΑΝΝΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
14 ΠΕΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ
16 ΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
17 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ
18 ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
19 ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΠΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
21 ΜΟΣΧΟΝΑΣ−ΜΠΟΥΡΜΠ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ
22 ΚΟΡΔΙΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
23 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ
25 ΣΑΛΤΑΠΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΕΙΡΗΝΗ
26 ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
27 ΦΛΕΓΓΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
28 ΤΑΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
29 ΓΑΡΟΥφΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΗ
31 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
32 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
33 ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ
34 ΡΑΜΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35 ΜΠΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
36 ΜΠΑΛΤΖΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝΟΥΣ ΝΕΚΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΗ
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
38 ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΤΣΑ
39 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
40 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
41 ΤΣΙΑΡΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ
42 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑ
43 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44 ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
45 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΖΕΧΡΑ
46 ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
47 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
48 ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
49 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗ
50 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ
51 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΑ
52 ΑΡΕΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
53 ΣΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΗ
54 ΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑ
55 ΚΑΖΟΛΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
56 ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΙΡΗΝΗ
57 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΝΗΣ
58 ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡ−ΓΚΑΣΤΩ ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
59 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
60 ΚΟΚΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
61 ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ
62 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
63 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
64 ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
65 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
66 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ
67 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
68 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΑΝΩ
69 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
70 ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
71 ΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ
72 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
73 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ
74 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑ
75 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
76 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ
77 ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
78 ΣφΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΝΑ
79 ΤΟΥΤΖΑΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
80 ΜΠΕΛΕΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ
81 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΑΛΩΜΗ
82 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑ
83 ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ
84 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
85 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ
86 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
87 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΦΙΑ
88 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
89 ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
90 ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ
91 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
92 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
93 ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
94 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
95 ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ
96 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΡΙΦΥΛΗ
97 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗ
98 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
99 ΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
100 ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΗ
101 ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
102 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
103 ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
104 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
105 ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΘΗ
106 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
107 ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ
108 ΑΡΣΕΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
109 ΚΥΒΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ
110 ΒΡΕΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑ
111 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
112 ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ
113 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
114 ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
115 ΣΑΜΨΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
116 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
117 ΜΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
118 ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ
119 ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΛΕΝΗ
120 ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ
121 ΤΣΙΛΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
122 ΤΣΟΤΖΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ
123 ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ
124 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ
125 ΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
126 ΒΥΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
127 ΞΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
128 ΞΑΦΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΡΣΙΝΗ
129 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
130 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΜΑΡΙΑ
131 ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών: 108741/2012).
1.− Με την υπ’ αριθμ. 69934 οικ.Φ.300.2/26−11−2012 απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Πρόσληψη τριάντα δύο (32) ιδιωτών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» και: α.−Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234/28−12−2009), β.−Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄61), γ.− Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12077/15−7−2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618), δ.−Της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33 οικ.13901/14−7−2011 απόφαση της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 Π.Υ.Σ. σχετικά με την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ε.−Το υπ’ αριθμ.2/92795/10−1 −2012 έγγραφο Γ.Λ.Κ. περί εγγραφής τεσσάρων χιλιάδων (4000) αριθμητικών προβλέψεων θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού πενταετούς υποχρέωσης, στ.−Την υπ’ αριθμ. 34671 Φ. 300.2/28−7−2011 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης», ζ.−Την υπ’ αριθμ. 57842 Φ.300.2/13−12−2011 απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: 456ΖΙ−Ν4Ζ) «Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα», η.− Την υπ’ αριθμ. 3708 Φ.300.2/20−01−2012 απόφαση Α.Π.Σ. «Πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υπο−
χρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». (ΦΕΚ τ.Γ΄ 26/23 01−2012). 1.− Προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι παρακάτω επιλαχόντες υποψήφιοι της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (ιδιώτες), για την πλήρωση των κενών
θέσεων που δημιουργήθηκαν στην (η) σχετική λόγο διαγραφών, κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

ΙΔΙΩΤΕΣ − Γ.Ε.Λ.
Α/Α ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΜΟΡΙΑ
1 ΑΘΗΝΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΜΕΛΕΤ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤΕΙ 2330.000
2 ΠΑΤΡΑ ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ 2330.000
3 ΤΡΙΠΟΛΗ ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ 2330.000
4 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΝΗ 2330.000
5 ΛΑΜΙΑ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑΜΑ ΑΙΚΑΤ 2330.000
6 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ ΑΙΚΑΤ 2330.000
7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ 2330.000
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΟ 2330.000
9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΝ ΠΑΥΛΑ 2330.000
10 ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ 2330.000
11 ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 2330.000
12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑ 2323.077
13 ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡ ΑΝΕΣΤ ΑΝΤΙΓ 2320.000
14 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ 2320.000
15 ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΤΗ 2320.000
16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2320.000
17 ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝΣΤ 2320.000
18 ΑΘΗΝΑ ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ 2320.000
19 ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑΥΡ 2320.000
20 ΚΟΖΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓ 2320.000
21 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔΡΕ ΜΑΛΑΜ 2320.000
22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ 2320.000
23 ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤ ΤΡΙΑΝ ΠΑΡΑΣ 2320.000
24 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΤΕΦΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 2320.000
25 ΧΙΟΣ ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓΕΛ 2320.000
26 ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΡΦΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥΡΙ 2320.000

ΙΔΙΩΤΕΣ − Τ.ΕΛ
Α/Α ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΜΟΡΙΑ
1 ΡΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕΥΘ 2591.667
2 ΛΑΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥΛΟ ΑΓΓΕΛ 2590.000
3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕ ΘΕΟΚΛ ΒΑΣΙΛ 2590.000
4 ΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤ 2590.000
5 ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑΥΡ 2588.889
6 ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑ 2588.889
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών: 108737/2012).
Ο Αρχηγός
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


για να δείτε το ΦΕΚ, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ