Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Ενημέρωση μελών ΠΟΣΠΥΔ- 27/11/2012

Σε επικοινωνία της ΠΟΣΠΥΔ με την πολιτική ηγεσία αλλά και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΠΟΣΠΥΔ κ. Διον. Κωνσταντουδάκη και με τον νέο Αρχηγό του Π.Σ. κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο μας διαβεβαίωσαν ότι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει η πρόσληψη των 133 επιλαχόντων και ουδεμία σχέση με το Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. δεν έχουν τα περί αναστολής προσλήψεων που αναδημοσιεύουν και διατυμπανίζουν οι «κωλοτούμπες – διασπαστές» και ισχύουν για το Υπουργείο Παιδείας, όπως μας διαβεβαίωσαν από το Υπουργείο.

Επίσης οι ακαδημίες θα είναι κλειστές για τα έτη 2013-2014 αφορούν μόνιμο προσωπικό και όχι Π.Π.Υ. που θα εκπαιδευτούν στις Υπηρεσίες.

Τέλος οι η επιστολή για όσους δεν γνωρίζουν οι οποίες στέλνονται με αποδέκτη την πολιτική ηγεσία πάντα αποστέλλονται στο Α.Π.Σ. για απάντηση και επίσης ο νέος Αρχηγός δεν έχει αναλάβει ακόμα επίσημα. Τις επόμενες ημέρες που θα αναλάβει θα υπογράψει και αντίστοιχα έγγραφα και θα κάνει και τις ανάλογες ενέργειες. Όλοι είμαστε σε κατάσταση αναμονής για τους 133 επιλαχόντες, τα 150 €, μετακινήσεις, ανανέωση πενταετίας κ.λ.π. διαφορετικά πάλι στο δρόμο. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά είναι που θα ξαναβγούμε.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΦΕΚ B 3010 - 13.11.2012

Αριθμ. ΕΜ/2/125 (3)
Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην
Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά
τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' και του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23) και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων Ελληνικής Αστυνομίας Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εισάγονται ιδιώτες.
Άρθρο 2
Αριθμός εισαγομένων Πυροσβεστικού Σώματος Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015 στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
     ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                                        ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 
 
πηγή:  http://forestfirefightersgreece.blogspot.gr/

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ενημέρωση μελών ΠΟΣΠΥΔ για τη συνάντηση με τον Αρχηγό ΠΣ


Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Και στις 20/11πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το νέο Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο όπου επιμείναμε στην επίλυση άμεσων προβλημάτων που ταλανίζουν το κλάδο.
Ο Αρχηγός δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση στο αίτημα της ΠΟΣΠΥΔ για εξομοίωση μισθών και ωραρίων ίδιων με το μόνιμο προσωπικό.
Ζητήσαμε άμεση διευθέτηση από τον κ. Αρχηγό του θέματος των 152 επιλαχόντων, της επαναχορήγησης του επιδόματος των 150 € επικίνδυνου και ανθυγιεινού και εκφράστηκε η άποψη να δοθεί σε όλους αναλογικά. Ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό να προϋπολογιστεί το κόστος της επιβάρυνσης των 150 € ώστε να προχωρήσουμε σε ενέργειες και προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Αρχηγός είναι σύμφωνος και στις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις Π.Π.Υ. σε πρώτη φάση εντός περιφέρειας.
Αναμένουμε ενέργειες και με την κάλυψη των θέσεων επιπλέον επιλαχόντων στη θέση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων συναδέλφων κ.λ.π. Αναμένονται ανακατατάξεις και αναδιοργανώσεις στις τάξεις του Π.Σ.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε και νέα συνάντηση με τον Γ.Γ. του ΠΡΟ.ΠΟ. στην οποία ζητήσαμε την άμεση επίλυση των θεμάτων του επιδόματος των 150 €, των 152 επιλαχόντων, των μεταθέσεων και της ανανέωσης πενταετίας των συμβασιούχων. Για την προκήρυξη των 750 το θέμα σκαλώνει μεταξύ οργανικών κενών και έλλειψης πιστώσεων. Ξεκάθαρες απαντήσεις δεν είχαμε.
Αναμένουμε και νέες επαφές τις επόμενες ημέρες!!!
 Φωτογραφία: ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΕΙΧΕ Η ΠΟΣΠΥΔ ΣΗΜΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Συζητήθηκαν θέματα όπως : 
*εξομίωση ωραρίων
*μεταθέσεις, αποσπάσεις
*άμεση πρόσληψη των 150 (περίπου) επιλαχόντων
*για το επίδομα των 150 ευρώ και σε τι σημείο βρίσκεται,
κλπ θέματα

Αναμονή για περισσότερη και πιο αναλυτική ενημέρωση

πηγή:ΠΟΣΠΥΔ

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Νέα συνάντηση της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. με Αρχηγό Π.Σ.


20121120_163026-697318389.jpeg
Εκ νέου συναντήθηκε το προεδρείο της ΠΟΣΠΥΔ με τον Αρχηγό ΠΣ σήμερα. Θα ακουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση...

Συνεδρίαση του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων του Π.Σ.

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου ΠΣ Σωτήριου Γεωργακόπουλου συνεδρίασε στις 19 Νοεμβρίου, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, και έκρινε προακτέους σε:

1. Αντιστράτηγο, τον Υποστράτηγο του ΠΣ Δημήτριο Ζάχο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος του Π.Σ.
2. και Υποστρατήγους τους Αρχιπυράρχους, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, τους:
· Περικλή Κούτρη
· Χρήστο Δημητρακόπουλο
· και Ιωάννη Καραλιά.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Συνάντηση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. με τη νέα Ηγεσία του Π.Σ.

Συνάντηση με τη νέα Ηγεσία του ΠΣ
Σήμερα το πρωί, Σάββατο 17/11/2012, αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΠΟΣΠΥΔ συναντήθηκε με τη νέα Ηγεσία του ΠΣ. Το κλίμα ήταν πολύ θετικό και ευχηθήκατε τόσο στον Αρχηγό όσο και στον Υπαρχηγό καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα. Ευελπιστούμε δε σε αγαστή συνεργασία.

.....τι γίνετε βρε παιδιά; Πάλι αυτή η Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.; Δουλειά δεν έχει; Πρωί-πρωί; Δεν περιμένατε να πάνε πρώτα "οι άλλοι" ;;;;;

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Τον Αντιστράτηγο Π.Σ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο επέλεξε το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ως Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τον Αντιστράτηγο Π.Σ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο επέλεξε το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ως Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
Συνεδρίασε σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2011, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και επέλεξε για Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο Σωτήριο Γεωργακόπουλο.
O Αντιστράτηγος Π.Σ. Σωτήριος Γεωργακόπουλος, γεννήθηκε το 1954, στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Το 1978, κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 1987 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε, στον 1ο και στον 4ο Π.Σ. Αθηνών, στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Δ/της στην ΠΥ Φλώρινας, Δ/της στο Α/Δ Ελευσίνας, Δ/της στον 9ο Π.Σ. Αθηνών και Υποδιοικητής στην Π.Υ. Μαρκοπούλου.
Το 2010 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊστάμενου Α΄ Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Τον Ιανουάριο του 2011 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Π.Σ.
Τον Οκτώβριο του 2011 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδας.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις διάσωσης στους σεισμούς του Αιγίου, το 1995, και της Αττικής, το 1999, στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών του 2007, στην Ηλεία, και του 2009, στη Βορειοανατολική Αττική. Επίσης, έλαβε μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στα διυλιστήρια της «PETROLA» και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας χημικών υλών της εταιρείας «ΧΥΜΑ».
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο Πυροσβεστικό Σώμα, προήχθη σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή και τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα, μεταξύ άλλων, με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής.

Ενημέρωση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. για το συλλαλητήριο της 14/11

 

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 54ο συλλαλητήριο της ΠΟΣΠΥΔ στο Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. με την συμμετοχή 1.000 και πλέον συναδέλφων. Παραβρέθηκαν συνάδελφοι από Έβρο, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική, Κατερίνη, Κοζάνη, Φλώρινα, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Άρτα, Αμφιλοχία, Πρέβεζα, Λευκάδα, Ναύπακτο, Τρίκαλα, Λαμία, Βόλο, Καρπενήσι, Λειβαδιά, Θήβα, Εύβοια, Αττική, Κόρινθο, Κιάτο, Τρίπολη, Άργος, Λακωνία, Καλαμάτα, Κυκλάδες, Μυτιλήνη, Σάμο, Ηράκλειο, Χανιά κ.α. αψηφώντας ακόμα μια φορά την ταλαιπωρία και τα έξοδα.
Παραβρέθηκαν και δήλωσαν στήριξη στα δίκαια αιτήματά της ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημ. Τσούκαλας ο οποίος μας δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σύμφωνος στην ομογενοποίηση και την ενσωμάτωσή μας στο μόνιμο προσωπικό. Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Ιωάν. Σταμούλης και εκπρόσωπος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Σταθόπουλος.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη με 7μελή αντιπροσωπεία συναδέλφων (5 συντονιστικού συμβ. Πυροσβεστών και 2 της ΠΟΣΠΥΔ).
Ο κ. Γεωργιάδης μας δήλωσε:
 1. Το 2013-2014 οι Πυροσβεστικές και οι Αστυνομικές Ακαδημίες θα είναι κλειστές λόγω έλλειψης χρημάτων.
 2. Ρωτήθηκε ο κ. Γεν. Γραμματέας για την εξέλιξη της προκήρυξης των 750 ατόμων μόνιμου προσωπικού, αλλά δεν πήραμε συγκεκριμένη απάντηση.
 3. Για τους 150 επιλαχόντες είναι προς υπογραφή στο γραφείο του Αρχηγού αλλά περιμένει το Υπουργείο έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Του εξηγήσαμε ότι έχουν εγκριθεί τα χρήματα για 4.000 άτομα και δεν έχει σχέση το Γ.Λ.Κ. Αναμένουμε εξελίξεις μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
 4. Για το θέμα των γιώτα εξετάζεται το θέμα και το Υπουργείο προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές.
 5. Μεταθέσεις – αποσπάσεις – μετακινήσεις για Π.Π.Υ. αναμένονται διαταγές μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
  Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν αιτηθεί να κάνουν αιτήσεις άμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τους, και να κοινοποιηθούν και στην ΠΟΣΠΥΔ (fax 22960.29144). Οι μεταθέσεις προς το παρόν θα πραγματοποιηθούν από το Τμήμα Μεταθέσεων του Α.Π.Σ. και πρόθεση είναι να εξυπηρετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Στο μέλλον θα εξεταστεί τροποποίηση του Πρ. Διατάγματος περί κανονισμού μεταθέσεων. Προτάσεις για τις μεταθέσεις από Α.Π.Σ. δεν υπάρχουν προς το παρόν.
 6. Ο προϋπολογισμός για το 2013 δεν γνωρίζει το Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. το ακριβές κονδύλι δαπανών αλλά υπάρχουν περικοπές σίγουρα και είναι μειωμένος σε όλα κυρίως σε «καύσιμα και λειτουργικές δαπάνες κ.λ.π.». Αναμένεται ενημέρωση για το ακριβές ποσό μισθοδοσίας προσωπικού για το έτος 2013.
 7. Προϋπηρεσία και τριετίες των Π.Π.Υ. και συμβασιούχων θα εξοφληθούν αναδρομικά στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, δηλ. περίπου στις 10 Δεκεμβρίου.
 8. για το επίδομα των 150 € του επικινδύνου που περικόπηκε από τους οδηγούς δεν έχει γίνει καμία ενέργεια!!! Δεσμεύτηκε ο κ. Γενικός ότι θα επικοινωνήσει με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και θα κάνει και σχετικό αίτημα. Πρόταση και πρόθεση της ΠΟΣΠΥΔ είναι να το χορηγηθούν όλοι και Πενταετείς και Συμβασιούχοι και μάχιμοι και οδηγοί.
 9. Σχετικά με την ανανέωση πενταετίας των συμβασιούχων, δεσμεύτηκε ο Γεν. Γραμματέας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης ότι τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η ανανέωση της πενταετίας των συμβασιούχων. Αναφέρθηκε ο ίδιος αριθμός πρόσληψης και για το έτος 2013 αλλά δεν προσδιορίστηκε ο χρόνος απασχόλησης των συμβασιούχων.
  Τονίστηκε από την ΠΟΣΠΥΔ η αναγκαιότητα ανανέωσης της πενταετίας των συμβασιούχων και συμφώνησε και ο κ. Γενικός, καθότι και τα οφέλη της πολιτείας είναι πολλά, όπως:
  α) Είναι έμπειροι και γνωρίζουν τις περιοχές που υπηρετούν.
  β) Είναι εκπαιδευμένοι και εκπαιδεύονται κάθε έτος.
  γ) Δεν χρειάζονται πρόσθετα χρήματα για ρούχα και μέσα ατομικής προστασίας.
  δ) Με την ανανέωση πενταετίας για τους συμβασιούχους εφόσον στοιχίζουν λιγότερα χρήματα θα μπορέσουν να απορροφηθούν σταδιακά και οι 750 επιλαχόντες και να υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης για τους υπόλοιπους.
  Αναμένουμε εξελίξεις για ανανέωση πενταετίας μέχρι τέλη Νοεμβρίου (χρειάζεται τροποποίηση του Π. Διατάγματος όπου 10 συμβ. περιόδους να γίνει σε 15 είτε και 20 ακόμα) δηλ. είτε 5, είτε 10 έτη επιπλέον).
 10. Αναμένουμε και εξελίξεις για τα θέματα ωραρίων κ.λ.π.
Θετικές ήταν οι προθέσεις του Γ.Γ. κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη πλην όμως απαιτούνται χρήματα και αποφάσεις μαζί με πολιτική και φυσική ηγεσία.
Επαναλαμβάνουμε, μέχρι τέλη Νοεμβρίου αναμένουμε εξελίξεις:
1) Για μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π. των πενταετών.
2) Το επίδομα των 150 €.
3) Άμεσες ενέργειες για ανανέωση πενταετίας των συμβασιούχων.
Μεταβήκαμε στη Βουλή όπου επιδώσαμε τα αιτήματά μας κα στους εκπροσώπους των υπολοίπων κομμάτων.
Σε επικοινωνία με αρκετούς Βουλευτές όλων των κομμάτων πληροφορηθήκαμε μεταξύ άλλων ότι:
Α) Την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε από την Τρόϊκα να ισχύσει η εφεδρεία και στους 4.000 Π.Π.Υ. Εν όψει της εφεδρείας των δημοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου κ.λ.π. και με ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του ΠΡΟ.ΠΟ. αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή.
Β) Επίκειται ανασχηματισμός.
Γ) Και αλλαγές στη δομή και λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αναμένουμε συναντήσεις και εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν: τους Π.Π.Υ. παρότι εργάζονταν στο σύνολό τους, και τους συμβασιούχους παρότι άνεργοι και όλοι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.
Η ΠΟΣΠΥΔ θα συνεχίσει τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα όπως γνωρίζει και καλεί τα μέλη της να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και ενημέρωση και αγώνα στο δρόμο και να μην παρασύρονται από τους παρτάκηδες, διασπαστές – «κωλοτούμπες» που εξυπηρετούν ιδιοτελείς και κομματικούς σκοπούς που ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια και σκοπό έχουν τη διάσπαση του χώρου, επιδίδονται «σουλατσάροντας» στα γραφεία και τους διαδρόμους, ζεσταίνοντας τους καναπέδες και λασπώνοντας στο internet.
Μόνο στο δρόμο λύνονται τα προβλήματα συνάδελφοι. Αν κάνεις αγώνα μπορεί και να χάσεις, αν δεν κάνεις αγώνα έχεις χάσει σίγουρα. Αποδείχθηκε για μια φορά ακόμα ότι χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν γίνεται.

Παραίτηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την παραίτηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αποδέχθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νικόλαος Δένδιας αποδέχθηκε την παραίτηση που υπέβαλε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπονάτσος, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ο Υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Μπονάτσο για τη συνεργασία που είχαν και ο κ. Μπονάτσος ευχαρίστησε, με τη σειρά του, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη συνεργασία και τη συμπαράστασή της, ιδίως κατά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο.
 

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Υπεγράφη η διαταγή για την πρόσληψη των 133 επιλαχόντων ΠΠΥ

Από το πρωί αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΠΟΣΠΥΔ βρίσκεται στο Αρχηγείο ΠΣ προς διευθέτηση θεμάτων εν όψει του αυριανού συλαλλητηρίου. Στο πλαίσιο των επαφών που είχε με την φυσική ηγεσία, επιβεβαιώθηκε η υπογραφή της διαταγής για την πρόσληψη των 133 επιλαχόντων ΠΠΥ. Απομένει η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για να γίνει η πρόσληψη.

πηγή: ΠΟΣΠΥΔ

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.- 13/11/2012

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Είναι γνωστή σε όλους μας η οικονομική κατάσταση της χώρας μας.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι άνεργοι τείνουν να φτάσουν το 1 ½ εκατομμύριο. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν άνεργα μέλη και άλλες είναι ακόμα και όλοι τους άνεργοι.
Όλα αυτά τα γεγονότα κάνουν επιτακτική την ανάγκη όλων μας για πάση θυσία διασφάλιση των κεκτημένων.
Η τελευταία πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο ήταν η πρόσληψη των 4.000 Π.Π.Υ. και ιδιωτών πυροσβεστών, άγνωστο πότε και αν θα ξαναυπάρξει πρόσληψη στο δημόσιο τέτοιου αριθμού προσλαμβανομένων.
Η παραπάνω πρόσληψη έλαβε σάρκα και οστά στις 10/02/2012 μετά από ένα τιτάνιο περίπου 10ετή αγώνα της ΠΟΣΠΥΔ που είχε έναρξη στις 17/12/2003 με άπειρα συλλαλητήρια (άνω των 50), αγωγές, δικαστήρια, μηνύσεις, εξώδικα κ.λ.π.
Από τους 4.000 οι 3.400 ήταν συμβασιούχοι πυροσβέστες και περίπου 50 πρώην συμβασιούχοι από την κατηγορία των ιδιωτών. Συνεπώς οι 3.450 τουλάχιστον εξασφαλίστηκαν σίγουρα για τα επόμενα 5 έτη.
Έμειναν εκτός περίπου 1.750 συνάδελφοι. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η απορρόφηση των 133 επιλαχόντων και κάποιων ακόμα από παραιτήσεις της προκήρυξης των 750 στην οποία έχουν περάσει. Συνεπώς εκτός ρύθμισης μένουν 1.600 συνάδελφοι, εκ των οποίων οι 750 είναι επιλαχόντες και δύναται να απορροφηθούν σε βάθος τριετίας, και οι υπόλοιποι 850 περίπου είναι συμβασιούχοι απόφοιτοι Δημοτικού μετά το 1980, του 2009 κ.λ.π.
Για να επιτευχθεί η απορρόφηση και των υπολοίπων 1.600 συναδέλφων ΠΡΕΠΕΙ να υπάρξει ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ.
ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ για την ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013!!!
ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΟΙ 1.650 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ. ΑΡΑ ΠΑΝΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΗ.
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 150 ΕΥΡΩ ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.
ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΩΡΑΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΠΠΥ.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 
ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟ.ΠΟ

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

H ομιλία του Υπουργού Ν. Δένδια στη Βουλή

 H ομιλία του Υπουργού Ν. Δένδια στη Βουλή κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2013 έχει ως εξής: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα μου επιτρέψετε να μην χρησιμοποιήσω υψηλούς τόνους, νομίζω η σοβαρότητα της κατάστασης είναι τέτοια που αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια νηφάλια τοποθέτηση επί του πρακτέου στη χώρα. Δεδομένου ότι παγίως η αντίληψή μου - και νομίζω η αντίληψη των περισσότερων από εμάς - είναι ότι η χώρα, η πατρίδα, το Έθνος, ευρίσκονται επί ξηρού ακμής.
......

Η ίδια αναδιάρθρωση θα γίνει και στο Πυροσβεστικό Σώμα και όχι μόνο με αυτή τη μορφή, αλλά επίσης με συνολική αλλαγή του δόγματος πυρόσβεσης στη χώρα, διότι αυτό το οποίο επανειλημμένως έχουμε πει όλοι σε αυτή την αίθουσα είναι ότι το δόγμα αυτή τη στιγμή είναι η αεροπυρόσβεση, που κοινώς σημαίνει «πιάνει φωτιά, παίρνω το τηλέφωνο και φωνάζουμε τα αεροπλάνα». Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Θα πρέπει ο όρος πολιτική προστασία να αποκτήσει ουσία και νόημα.

Θα πρέπει τα επιχειρησιακά κέντρα των Περιφερειών να γίνουν πραγματικά επιχειρησιακά κέντρα, συνδεδεμένα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με παρουσία αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα συντονίζει. Από την άλλη, ξαναλέω, μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους Δήμους, να δημιουργήσουμε μια κινητική Πυροσβεστική Υπηρεσία, τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Και θέλω επίσης να σας πω και για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι το λεγόμενο ότι δεν έχει επαρκές προσωπικό είναι επίσης ψευδές. Έχουμε σχεδόν 13.000 πυροσβέστες, έχουμε περισσότερους πυροσβέστες απ’ ότι χρειαζόμαστε. Είναι όμως κατατετμημένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, με διαφορετικά ωράρια, με διαφορετικές συνθήκες εργασίας, σε ένα συνολικό περιβάλλον που είναι αδύνατον να είναι αποδοτικοί.

Χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια μεγάλη τομή και στη μεγάλη αυτή τομή χρειάζεται η βοήθεια και η συνεργασία όλων με τις ιδέες, με την κριτική αλλά κυρίως με την θετική συμβολή. Συνολικά λοιπόν στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη οφείλω να σας πω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο παρά την οικονομική συγκυρία, την δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία, μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλες τομές.

Και ακόμα θα μου επιτρέψετε, απευθυνόμενος στις γυναίκες και στους άντρες των σωμάτων ασφαλείας από το βήμα αυτό, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, να τους ζητήσω παρά τις σημαντικότατες μειώσεις τις οποίες υπέστησαν να παραμείνουν και να εκτελέσουν όπως πάντα το καθήκον τους με το συνήθη τρόπο που τους διακρίνει. Και να πω πως είμαι βέβαιος ότι μόλις η οικονομική συγκυρία βελτιωθεί, αυτή η κυβέρνηση αλλά και οποιαδήποτε κυβέρνηση θα αποκαταστήσει τις παροχές της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τους ανθρώπους που φυλάσσουν την ασφάλεια.

.......
 

Ενημέρωση μελών - 9/11/2012

 

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Ολοκληρώνονται και αυτή την εβδομάδα οι ενημερώσεις και οι Γεν. Συνελεύσεις των Σωματείων παρουσία στις περισσότερες και της ΠΟΣΠΥΔ, όπως:
Κόρινθο, Κιάτο, Ελευσίνα, Μέγαρα, 1η ΕΜΑΚ, Πάτρα, Πύργος, Αμαλιάδα, Λεχαινά, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδας, Ν. Κέρκυρας, Ν. Κεφαλονιάς, Λαύριο, Σαλαμίνα, Αίγινα, Ιωάννινα, Ν. Άρτας, Ν. Αιτ/νίας, Ηγουμενίτσα, Ν. Πιερίας, Δυτ. Μακεδονία, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Σερρών κ.α.
Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 το πρωί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Συνάδελφοι, τα προβλήματα είναι πολλά. Τα κυριότερα και οι λόγοι που πρέπει να κατέβουμε άμεσα είναι:
 1. Επαναφορά και χορήγηση του επιδόματος των 150 € για όλους τους οδηγούς και μάχιμους, Π.Π.Υ. και συμβασιούχους. Δεν πάει άλλες περικοπές με τις κρατήσεις. Υπάρχουν συνάδελφοι που παίρνουν κάτω από 500 €!!! Αν δεν μπει πάλι το 2012 δεν πρόκειται να μπει το 2013.
 2. Άμεση ρύθμιση για εξομοίωση μισθών και ωραρίων με το μόνιμο προσωπικό, μεταθέσεις, μετακινήσεις. Οι συνάδελφοι δίνουν όλα τα χρήματα στις μετακινήσεις και τις βενζίνες από την μια Υπηρεσία στην άλλη.
 3. Ανανέωση πενταετίας αν δεν υπάρξει κονδύλι για τους 1.750 συμβασιούχους, δεν θα υπάρχει οικονομικό κίνητρο για την πολιτεία για απορρόφηση μεταξύ των οποίων και των 700 περίπου επιλαχόντων σε βάθος τριετίας.
 4. Άμεση πρόσληψη των 133 επιλαχόντων.
 5. Βελτιωτικές ρυθμίσεις του Ν.3938/11, άρθρο 15.
 6. Συνάδελφοι με το μνημόνιο 3, την ακρίβεια των πραγμάτων και τις μειώσεις φτάσαμε να απασχολούμαστε στην Υπηρεσία για να βγάζουμε τις βενζίνες και τίποτα άλλο, ούτε για οικογένειες, ρεύματα, τηλέφωνα, ενοίκια, σχολεία, φροντιστήρια, αυτά γίνονται με δανεικά.
Συνάδελφοι, καλείστε όλοι ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 10:00 ΤΟ ΠΡΩΪ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟ.ΠΟ.
Δεν μπορεί να αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς.

Γενική Συνέλευση


Την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις-Ενημερώσεις στα μέλη του Σωματείου <<Ο ΟΛΥΜΠΟΣ>> στο Νομό Ημαθίας.
·        Αλεξάνδρεια, στην Π.Υ. Αλεξάνδρειας, ώρα 17:00 (5 το απόγευμα)
·        Βέροια, στην Π.Υ. Βέροιας, ώρα 19:00 (7 το απόγευμα)

 ΘΕΜΑΤΑ:
·        Ενημέρωση για εργασιακά-οικονομικά
·        Ενημέρωση για την πορεία στην Αθήνα
·        Πληρωμή συνδρομών για το έτος 2011, 35€ ,για να μπορέσει να πληρωθεί το λεωφορείο. Δηλώσεις συμμετοχής για πορεία

Παρακαλώ να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι. Πάρτε τηλέφωνα ο ένας με τον άλλο.

 Ντουλαπτσής Παναγιώτης
τηλ. 6972285538

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Ευχαριστήριο- Συγχαρητήρια


Σωματείο εποχικών υπαλλήλων                         
Πυρόσβεσης & Διάσωσης
Ν.  Πιερίας & Ν. Ημαθίας “Ο ΟΛΥΜΠΟΣ”
Μέλος της  ΠΟΣΠΥΔ (κωδ.:11)
Μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κατερίνης
Φαρμάκη 24, Κατερίνη Τ.Κ.  60100
Τηλ. 23510 33635, 697 2285538
Fax: 23510 33635
E-mail: splashpan@yahoo.gr

                                                                                                             Κατερίνη 06 Νοεμβρίου 2012
                                                                                                              Αριθμός Πρωτοκόλλου…3/2012

                                                                         Προς:
                                                                         1) Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
      2) Μέλη του Σωματείου
      3) Πίνακες ανακοινώσεων
                            

ΘΕΜΑ:  Ευχαριστήριο- Συγχαρητήρια

Συνάδελφοι,
Για άλλη μια φορά η Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. αποδεικνύει με τις ενέργειές της, ότι δεν εγκαταλείπει πίσω της Συναδέλφους Εποχικούς – Πενταετής – Επιλαχόντες, χωρίς να αγωνιστεί μέχρι τελευταίας ρανίδας των δίκαιων δικαιωμάτων τους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
Απόδειξη η επανένταξη στους πίνακες επιτυχόντων, συναδέλφων που ΑΔΙΚΟΣ διαγραφήκαν από τους πίνακες επιτυχόντων, χωρίς να τους δοθεί πρωτίστως το δικαίωμα που απορρέει από τον Νόμο.

Με εκτίμηση

Για λογαριασμό του Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γραμματέας

   Ευαγγέλου Ιωάννης                                                     Ντουλαπτσής Παναγιώτης

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Πρόσκληση Εργατοϋπαλληλικού Εργατικού Κέντρου Κατερίνης

48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
10:00 το πρωί
και ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΟΛΟΙ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
στο ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ στις 5:00 το απόγευμα

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Γενική συνέλευση μελών σωματείου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»Σωματείο εποχικών υπαλλήλων                         
Πυρόσβεσης & Διάσωσης
Ν.  Πιερίας & Ν. Ημαθίας “Ο ΟΛΥΜΠΟΣ”
Μέλος της  ΠΟΣΠΥΔ (κωδ.:11)
Μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κατερίνης
Φαρμάκη 24, Κατερίνη Τ.Κ.  60100
Τηλ. 23510 33635, 697 2285538
Fax: 23510 33635
E-mail: splashpan@yahoo.gr

                                                                                                             Κατερίνη  01 Νοεμβρίου 2012
                                                                                                              Αριθμός Πρωτοκόλλου…2/2012

                                                                         Προς:
1)     Μέλη του Σωματείου
2)     Πίνακες ανακοινώσεων

Κοιν.: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
                                                                           

ΘΕΜΑ:  Γενική συνέλευση μελών σωματείου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»


Συνάδελφοι,

Την Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 (6 το απόγευμα), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κατερίνης, θα πραγματοποιηθεί η Γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ», με θέματα:
1)      Ενημέρωση μελών, Π.Π.Υ. και Εποχικών για εργασιακά, οικονομικά θέματα
2)      Ενημέρωση για πορεία στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο
3)      Οικονομική τακτοποίηση μελών για το 2011
4)      Τροποποίηση Καταστατικού

Οι παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Με εκτίμηση

Για λογαριασμό του Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γραμματέας
   Ευαγγέλου Ιωάννης                                                     Ντουλαπτσής Παναγιώτης