Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση από τους νομικούς συμβούλους

Σε απάντηση έγγραφου αιτήματός σας και σε συνέχεια της χθεσινής μας ενημέρωσης ενώπιον των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε ότι όσοι από τους συναδέλφους σας δεν έχουν ασκήσει στο παρελθόν, μέσω του γραφείου μας, αγωγή με την οποία θα ζητούν τη μονιμοποίησή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα έχουν προθεσμία έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 να αποστείλουν στο γραφείο μας ορθά συμπληρωμένο το ενημερωτικό σημείωμα και πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης που σας έχουμε ήδη αποστείλει καθώς και τις συμβάσεις τους ή μια βεβαίωση προϋπηρεσίας.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία για την άσκηση και κοινοποίηση της αγωγής είναι έως και τις 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Π.Σ. 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011), συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο έως και τις 20 Ιανουαρίου να μας έχουν στείλει ταχυδρομικώς τα ανωτέρω έγγραφα. Δικαίωμα για να καταθέσουν αγωγή έχουν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες που:
-ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΗΣ.
-ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
-ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι συμβασιούχοι πυροσβέστες έχουν συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία) πριν το 2001, εκτιμούμε ότι συγκεντρώνουν πολύ μεγάλες πιθανότητες δικαίωσης, καθώς οι αποφάσεις της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου (7/2011 και 8/2011), έτσι όπως έχουν ερμηνευτεί έως και σήμερα από τα Δικαστήρια, προκρίνουν τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εκείνων, των οποίων η πρώτη σύμβαση είχε συναφθεί προ του έτους 2001.
Αναφορικά με το χρόνο εκδίκασης των αγωγών αυτών, ευελπιστούμε ότι η πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων, πρόεδρος της οποίας είναι ο Χρήστος Νικολουτσόπουλος, οι αγωγές που σχετίζονται με την απόλυση, όπως είναι και η δική σας, να τελεσιδικούν μέσα σε ένα χρόνο περίπου από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής θα συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας» και θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο.
Επαναλαμβάνουμε ότι όσοι έχουν ήδη καταθέσει αγωγές με το γραφείο μας δεν θα συμπληρώσουν το ενημερωτικό σημείωμα, διότι ισχύουν οι αγωγές που έχουν καταθέσει στο παρελθόν.
Για ο,τιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.
Με τιμή,
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ