Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Τελευταίες εξελίξεις από τον διαγωνισμό Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον διαγωνισμό Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης έχουν ως εξής:

  • Από εχτές έχει δοθεί εντολή από το ΑΠΣ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α και των Ποινικών Μητρώων για τους επιτυχόντες.
  • Εντός της επόμενης εβδομάδος θα κληθούν οι πρώτοι επιλαχόντες από τον πίνακα των συμβασιούχων πυροσβεστών για να καλύψουν όσες θέσεις έμειναν κενές από τους υποψηφίους άνω των 45 ετών που κόπηκαν από τις επιτροπές εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας Ι.
πηγή: www.pospid.gr