Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Εκτύπωση καταστάσεων μισθοδοσίας Οκτωβρίου, Δώρου Χριστουγέννων, Επιδόματος Αδείας 7ου 10ου, αναδρομικά Οκτωβρίου

(κάντε κλικ στο έγγραφο για να διαβάσετε)

πηγή: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.