Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. - 2/11/2011

Συνάδελφοι,
Την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε εξελίξεις:
Α) Σχετικά με τον προϋπολογισμό για το έτος 2012 (συνεπώς για τον χρόνο απασχόλησής μας συμβασιούχων και 5ετούς).
Β) Προκήρυξη μόνιμου προσωπικού (μπορούν να κάνουν τα χαρτιά ους οι συνάδελφοι που είναι εκτός ρύθμισης και είναι έως 31 ετών, απόφοιτοι Λυκείου και 34 ετών, απόφοιτοι Πανεπιστημίου) για 750 άτομα περίπου.
Γ) Σχετικά με την προκήρυξη αναμένουμε τους τελικούς πίνακες κατατάξεων. Έχουν γίνει 300 ενστάσεις πολιτών και συμβασιούχων, αρκετές είναι και ονομαστικές. Γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχουν παραιτήσεις από επιτυχόντες (είναι στο χέρι του κ. Αρχηγού αν θα τις κάνει δεκτές) και υπάρχουν και εκκρεμότητες σχετικά με τα δικαιολογητικά των αιτήσεων. Οι έλεγχοι προς όλες τις κατευθύνσεις θα συνεχιστούν κανονικά και θα ελεγχθούν όλα (ποινικά, Ι1, απολυτήρια σχολών, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λ.π.).
Δ) θα υπάρξει και ενημέρωση σχετικά με δικαστικές αποφάσεις για όσους συμβασιούχους πυροσβέστες έχουν μείνει σε πρώτη φάση εκτός ρύθμισης και έχουν εργαστεί πριν το 2001.
Ας ενημερώσουν αυτοί οι συνάδελφοι στέλνοντας e-mail στην ΠΟΣΠΥΔ είτε FAX στο 22960.29144 με τα στοιχεία τους για περαιτέρω οργάνωση και ενημέρωση. Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, έτη προϋπηρεσίας, Υπηρεσία που εργάζονται ή εργάζονταν και τηλέφωνα επικοινωνίας. Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Προεδρείο της ΠΟΣΠΥΔ.

πηγή: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

.