Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΑΣ
· Συνάδελφοι έχουμε ορισμένα νούμερα σε πρώτη φάση σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που μας ενδιαφέρει όλους.
· Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου διαγωνισμού αναμένονται στα μέσα του επόμενου μήνα.
· Δείτε ορισμένα από τα στοιχεία που έχουμε στην παρούσα φάση:
· 27000 περίπου είναι το σύνολο των αιτήσεων από πολίτες και εποχικούς.
· 5500 περίπου είναι οι αιτήσεις στην κατηγορία εποχικοί που μας ενδιαφέρει.
· Από τις 5500, οι 1200 αιτήσεις είναι από συναδέλφους που δεν είχαν τα προσόντα που ζητούσε η προκήρυξη στην κατηγορία μας (εποχικοί) .
· Οπότε έχουμε: 5500-1200=4300
· Από τα 4300 αφαιρούμε α) ποινικά μητρώα, β) γιώτα που δεν θα περάσουν από την επιτροπή, γ) και πιθανά μη έγκυρα δικαιολογητικά.
· Εδώ να σας ενημερώσουμε ότι το έτος 2008 έχουμε 507 συνάδελφους που παραιτήθηκαν, επομένως αρκετοί από αυτούς όσοι είχαν 5 έτη προϋπηρεσία από το 2000 μέχρι το 2007 και εργάστηκαν έστω και μία μέρα το 2008 είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό απλά δεν παίρνουν τα 25 μόρια.
· Το ίδιο ισχύει και για 271 συναδέλφους που παραιτήθηκαν το 2009.
· ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΑΣ .