Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Σχετικά με πληρωμές μισθού Σεπτεμβρίου.....

...έτσι πάω στη δουλιά!
Σχετικά με τις πληρωμές του μισθού Σεπτεμβρίου: Ο βασικός μισθός έμεινε ο ίδιος.
Κίνητρο απόδοσης, τον μήνα Αύγουστο δεν πήραμε καθόλου. Τον Σεπτέμβριο επιστρέφει το 50% του επιδόματος που παίρναμε. Τον Σεπτέμβριο έχουμε κρατήσεις υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% με αναδρομικές κρατήσεις από τον Μάιο. Όλο αυτό σημαίνει ανάλογα με την ειδικότητα (μάχιμος, οδηγός) μία μείωση από 20 έως 30 ευρώ χοντρά-χοντρά σε σύγκριση με τον Αύγουστο.
Ο διαχειριστής