Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Η Αίτηση και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα χρειαστούν για την προκήρηξη Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έντυπα έχουν την μορφή υποδείγματος. Θα χρησιμοποιήσετε έντυπα που θα σας δοθούν από την επιτροπή.


Αίτηση σελίδα 1η

Αίτηση σελίδα 2η

Αίτηση σελίδα 3η
Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση σελίδα 4η


Υπεύθυνη δήλωση για τους άνω των 45
Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης ΚΑΘΑΡΟ
(εκτυπώστε να το έχετε μαζί σας)


Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόβλημα με Ι πάνω από 45 ετών ΚΑΘΑΡΟ
(εκτυπώστε να το έχετε μαζί σας)Συνάδελφοι, καλό είναι να έχετε μαζί σας και μια εκτύπωση από τα παρακάτω για διευκρινήσεις τις τελευταίας στιγμής: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ