Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Υπέγραψε και ο Υπ. Εσωτερικών

Υπογράφηκε τελικά σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών η ΠΥΣ που αφορά στην πενταετία και ο φάκελος πήρε τον δρόμο προς το Υπουργείο Οικονομικών για την τελική έγκριση....

πηγή: www.pospid.gr