Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Ενημέρωση μελών ΠΟΣΠΥΔ - 11/5/2011

Ενημέρωση μελών - 11/5/2011


Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Ξεκαθαρίζουμε εκ νέου προς τις Διοικήσεις των Σωματείων ότι όσα Σωματεία είχαν υπογράψει κοινές συμφωνίες το 2009 και 2010, ισχύουν και για το έτος 2011!!
Μόνο νέες συμφωνίες θα υπογράφονται, και αυτό θα γίνεται από την ΠΟΣΠΥΔ και όχι από Προέδρους Σωματείων! Στις νέες συμφωνίες τα ωράρια των πυροφυλακίων ισχύουν ως έχει από το 2009 και 2010 πλην των πυροφυλακίων που έχουν μόνο δύο άτομα, τα οποία θα προχωρήσουν σε δεκάωρα εφόσον υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
Η ΠΥΣ για την 5ετία βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχει υπογραφεί ακόμη.... Επίσης, απ' όσο γνωρίζουμε, εκκρεμούν προσλήψεις για 806 άτομα μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού (για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Εθνικών Οδών, έγγραφο ΓΛΚ 2/12117, 14525, 4474, 5988 08/03/2011 που έχει κοινοποιηθεί από την ΠΟΣΠΥΔ) και υπάρχει και κάποια δικαστική εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της προκήρυξης του 2003 για τα 264 άτομα.
Εκκρεμούν ακόμα και τα εκτός έδρας, νυχτερινά κλπ...
Τέλος, καλούνται όλα τα μέλη να επικοινωνήσουν με τα Σωματεία τους για να βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις πληρωμές μισθών του Μαΐου.