Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Αλλαγές στο νομοσχέδιο LIVE…

Μέχρι 56 ετών μέσα (45 ετών ήταν αρχικά, μετά πήγε 54), 40 ετών (από 35 που ήταν αρχικά) το ηλικιακό όριο μετά το πέρας της πενταετίας για μονιμοποίηση.
Ισχύει η υποχρεωτική εκπάιδευση.


....η ΠΟΣΠΥΔ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις!