Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Εντός της εβδομάδος το Φ.Ε.Κ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΣΠΥΔ, η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ψηφισθέντα νόμου περί πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδος.

πηγή: http://www.pospid.gr/