Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Μία αντιπυρική για δύο έτη προσαύξησης στο όριο ηλικίας

Μετά από παρέμβαση της ΠΟΣΠΥΔ, άλλη μία θετική αλλαγή έγινε στο τελικό κείμενο του νόμου για τους πενταετούς πυροσβέστες, το οποίο αναρτήθηκε πλέον και στα ψηφισθέντα νομοσχέδια στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η προσαύξηση του ορίου ηλικίας στα 56 έτη απαιτεί μία αντιπυρική για κάθε δύο έτη προσαύξησης (αντί της μίας περιόδου για ένα έτος προσαύξησης που ήταν η αρχική διατύπωση.)

πηγή: http://www.pospid.gr/

.