Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου 10-03-2011Σήμερα γίνεται η ψήφιση του σχεδίου νόμου περί «πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης» στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ΠΟΣΠΥΔ παρίσταται στο κοινοβούλιο με αντιπροσωπεία συναδέλφων. Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτός απροόπτου, η διαδικασία θα προβλέπει τα εξής:
Σύμφωνα με την διαδικασία θα προκηρυχθούν και οι 4000 θέσεις εντός μηνός με άμεση πλήρωσή τους. Η πρόσληψη δηλαδή θα γίνει κατευθείαν και όχι σε βάθος τριετίας.
Θα υπάρξει ποσόστωση επί των προκηρυσσόμενων θέσεων ως εξής: το 85% θα προκηρυχθεί για κάλυψη από την εποχικούς και εθελοντές πυροσβέστες, και το 15% από πολίτες.
Για τις ιατρικές εξετάσεις των εποχικών πυροσβεστών θα ισχύσει ότι προβλέπεται και για τα ιατρικά των εν ενεργεία πυροσβεστών.
Όσοι εποχικοί εργάζονται από το 2007 έως το 2010 λαμβάνουν 25 μόρια. Όσοι έχουν επιπλέον προϋπηρεσία από το 1997 έως και το 2007 λαμβάνουν 2 μόρια επιπλέον για κάθε αντιπυρική.
Οι εθελοντές πυροσβέστες λαμβάνουν 2 μόρια για κάθε πλήρες έτος εθελοντικής προϋπηρεσίας, με μέγιστη μοριοδότηση τα 5 έτη. H μοριοδότηση αυτή θα δίδεται και στους εποχικούς πυροσβέστες που υπηρετούσαν και ως εθελοντές (αυτό μεταδίδεται με κάποια επιφύλαξη, ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί).
Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθεί από οδηγούς και το 40% από μάχιμους.
Ο βαθμός τους τίτλου σπουδών δεν θα αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης. Ωστόσο, μόρια θα δίδονται ανάλογα με τον τύπο του τίτλου σπουδών και συγκεκριμένα: 5 μόρια το απολυτήριο λυκείου, 3 το απολυτήριο γυμνασίου και 2 το απολυτήριο δημοτικού.
Οι υπηρετήσαντες στις ειδικές δυνάμεις, 5ετείς, εργατοτεχνίτες κλπ θα λαμβάνουν επιπλέον 3 μόρια.