Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

1. Αστυνομική Ταυτότητα εκτός του άμεσα ασφαλισμένου και των υπολοίπων δικαιούχων μελών που διαθέτουν ταυτότητα (δηλ. ηλικίας άνω των 14 ετών)
2. Αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010.
3. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας
4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (της εφορίας) οικονομικού έτους 2010 (το οποίο θα παρακρατείται από την Υπηρεσία).

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει το Εκκαθαριστικό της Εφορίας έτους 2010 θα προσκομίζει :
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει παραλάβει μέχρι σήμερα το Εκκαθαριστικό της Εφορίας
Οικονομικού έτους 2010» επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
2. Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής του δήλωσης Οικονομικού έτους 2010, που την υπέβαλε στην Εφορία
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει χαμηλό εισόδημα το έτος 2009 και δεν απαιτείτο υποβολή Φορολογικής δήλωσης έτους 2010
θα προσκομίζει:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει Φορολογική δήλωση Οικονομικού έτους 2010 επειδή δεν
απαιτείται, λόγω χαμηλού εισοδήματος» επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
Στην περίπτωση που είναι και δύο σύζυγοι εργαζόμενοι και δικαιούχοι Ο.Ε.Ε, θα προσκομίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και
των δύο συζύγων, καθώς και το οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει), προκειμένου να ανοιχθεί ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ οικογενειακή
μερίδα με όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε.
Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει απογραφεί το έτος 2010 αποκλείεται και ο έτερος σύζυγος από την
παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2011, προκειμένου να απογραφούν και οι δύο το 2012.

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΕΕ http://www.koinonikostourismos.gr/pdfs/koinnontoyr2011dikaiol.pdf