Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

28-02-2011: Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης

28-02-2011: Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για το Σχέδιο Νόμου "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο ΥΠτΠ κ.α διατάξεις"
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι συνεδριάσεις κατά την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου ήταν πλούσιες σε προβληματισμούς, ιδέες και προτάσεις και ως εκ τούτου η εισήγηση μου αυτή τώρα, κατά τη δεύτερη ανάγνωση εμπεριέχει και αυτή πλούτο προτάσεων και ιδεών αντίστοιχο με τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στις πρώτες μας συνεδριάσεις. Και επειδή είναι αρκετές, επιλέγω να τις παρουσιάσω στην αρχή της συνεδρίασης, προκειμένου οι κ. συνάδελφοι που είναι εισηγητές να τις λάβουν υπόψη κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων τους.

..............
...........
.......
Όσον αφορά στο άρθρο 15, για το οποίο έγιναν πολλές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις στην Επιτροπή και στην κατ’ άρθρο συζήτηση, αλλά και στην ακρόαση των φορέων.

Όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας τις καταγράψαμε, τις μελετήσαμε και κάποιες εξ αυτών τις υιοθετήσαμε.

Καταρχάς, στο νόμο ορίζεται πλέον ο αριθμός οργανικών θέσεων που θα συστηθούν. Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη».
Η επόμενη αλλαγή που θα διαπιστώσετε αφορά στην απαλοιφή της παραγράφου 3 γ. Ήταν η παράγραφος που αφορούσε στο εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό. Στην ίδια παράγραφο, μετά από πρόταση συναδέλφων για να παραμείνουν οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, η τελευταία φράση αναδιατυπώθηκε ως εξής: «Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».

Με την αναδιατύπωση αυτή ικανοποιείται και το αίτημα συναδέλφων, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς λόγω της πολύμηνης διακοπής της συμβατικής σχέσης και της απουσίας από τις υπηρεσίες τους, δεν υπάρχει και η καθημερινή επαφή με τους προϊσταμένους τους και η συνακόλουθη δυνατότητα διαπίστωσης τυχόν προβλημάτων ψυχολογικής φύσεως.

Επιπλέον με τον συνάδελφο, τον Υφυπουργό κ. Όθωνα συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 49 στα 54 έτη. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν αναφερθεί στην πιθανότητα αύξησης του ορίου αυτού και επομένως εκτιμώ ότι θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Στην επόμενη παράγραφο, στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια πρόσληψης, προστέθηκε και ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εθελοντή Πυροσβέστη του Π.Σ. Πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν εκπαίδευση και εμπειρία ως εθελοντές, όπως πολλοί είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι ήταν παράλληλα και εθελοντές.

Με την προσθήκη λοιπόν αυτή, αναγνωρίζουμε όχι μόνο την εμπειρία και την πολυετή συμβολή και προσφορά τους στην πυρόσβεση και πυροπροστασία, αλλά αναγνωρίζουμε και τη σημασία του εθελοντισμού.

Παράγραφος δέκα. Αφορά στην τοποθέτηση και στις μεταθέσεις των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Με την αλλαγή που έγινε ικανοποιείται ένα αίτημα που εκφράστηκε από αρκετούς συνάδελφους.

Κρίναμε με τον κ. Όθωνα ότι αποτελεί και κοινωνική αναγκαιότητα η τροποποίηση της διάταξης αυτής ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας αλλά και για τους πολίτες.

Η παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παρ. 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες».


Τέλος, στην παράγραφο 16 που αφορά στην ασφάλιση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, η ασφάλιση τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα είναι προαιρετική.

Όπως διαπιστώνετε όλοι έγιναν αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο συγκεκριμένο άρθρο οι οποίες και υποδηλώνουν τη θέληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση στο εργασιακό αδιέξοδο των εποχικών πυροσβεστών και παράλληλα να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με έμπειρο προσωπικό. Θα καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις που δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία του και παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι εποχικοί πυροσβέστες που στέλναμε στο Ταμείο Ανεργίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα και σας καλούμε όλους να το υποστηρίξετε.
..................
..............
..........
Σας ευχαριστώ

πηγή: http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3526&Itemid=462&lang=

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής Των Ελλήνων, την 16/02/2011

Συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής Των Ελλήνων, την 16/02/2011, για τους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

Τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Παπουτσή, καθώς και των βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή.

By Olympos

Πηγή: ΒΟΥΛΗ TV Channel  


Προσέξτε τις δηλώσεις του κ. Παυλόπουλου! Φανερώνει πως σκεφτόταν να λύσει το εργασιακό μας. Με ποσόστωση του 1/3 ή 1/4  της δυνάμεώς μας ή της δύναμης των μονίμων, δηλαδή 5400/4=1350 ή 8500(δύναμη μονίμων)/4=2125. Δηλαδή μιλούσε μόνο για 1350 ή 2125 άτομα!

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

1. Αστυνομική Ταυτότητα εκτός του άμεσα ασφαλισμένου και των υπολοίπων δικαιούχων μελών που διαθέτουν ταυτότητα (δηλ. ηλικίας άνω των 14 ετών)
2. Αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010.
3. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας
4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (της εφορίας) οικονομικού έτους 2010 (το οποίο θα παρακρατείται από την Υπηρεσία).

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει το Εκκαθαριστικό της Εφορίας έτους 2010 θα προσκομίζει :
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει παραλάβει μέχρι σήμερα το Εκκαθαριστικό της Εφορίας
Οικονομικού έτους 2010» επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
2. Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής του δήλωσης Οικονομικού έτους 2010, που την υπέβαλε στην Εφορία
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει χαμηλό εισόδημα το έτος 2009 και δεν απαιτείτο υποβολή Φορολογικής δήλωσης έτους 2010
θα προσκομίζει:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει Φορολογική δήλωση Οικονομικού έτους 2010 επειδή δεν
απαιτείται, λόγω χαμηλού εισοδήματος» επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
Στην περίπτωση που είναι και δύο σύζυγοι εργαζόμενοι και δικαιούχοι Ο.Ε.Ε, θα προσκομίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και
των δύο συζύγων, καθώς και το οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει), προκειμένου να ανοιχθεί ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ οικογενειακή
μερίδα με όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε.
Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει απογραφεί το έτος 2010 αποκλείεται και ο έτερος σύζυγος από την
παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2011, προκειμένου να απογραφούν και οι δύο το 2012.

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΕΕ http://www.koinonikostourismos.gr/pdfs/koinnontoyr2011dikaiol.pdf


Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Τα κριτήρια πρόσληψεις .....

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτω βίντεο, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, με την δοκιμασία που θα καλεστούμε να περάσουμε..... (με διάθεση χιούμορ...για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις)


Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Σςςςςςςςςςςς........

Συνάδελφοι,
λόγω του ότι οι <<καλοθελητές>> περιμένουν στην γωνία για να μας καρφώσουν μιας και μας <<αγαπάνε>> τόσο πολύ, εγώ (και το blog)
σιωπώ μέχρι να ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το νομοσχέδιο που μας αφορά.


Πρώτα ο Θεός όλα θα πάνε κατ’ευχή.
Γιατί κάποιοι δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτέλους όχι απλά βλέπουμε φως στο τούνελ αλλά βγαίνουμε από το τούνελ.

Να είστε κοντά στα σωματεία σας και στην Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

Ο Διαχειριστής

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Επειγόντως αίμα για συνΑΔΕΛΦΟ


...λόγο του επείγοντως δεν σκανάρω, αντιγράφω από http://www.spyth.blogspot.com/

40% κάτω ο μισθός 30.000 δημοσίων υπαλλήλων

πηγή: http://www.star.gr/politics/79284/

Όπως σας είχαμε ξαναπεί στο star.gr το νέο ενιαίο μισθολόγιο για τον δημόσιο τομέα προβλέπει την αύξηση μισθών στους χαμηλά αμειβόμενους και την μείωση στους υψηλόμισθους.
Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά;
Περίπου 30.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα δουν τον μισθό τους να μειώνεται κατά 40%, λόγω της εξισορρόπησης των αποδοχών, αλλά και της αναδιάρθρωσης των επιδομάτων, σύμφωνα με το Έθνος.
Αντίθετα, αύξηση μέχρι και 15% θα δουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και εργάζονται τα ίδια χρόνια.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση τεσσάρων μισθολογικών κατηγοριών ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκουν οι εργαζόμενοι: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα,
-Υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 711 ευρώ
-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 830 ευρώ
-Τεχνικής Εκπαίδευσης 938 ευρώ
- Ανώτατης Εκπαίδευσης 984 ευρώ.

Ο τελικός μισθός θα διαμορφωθεί γύρω στις 2.100 ευρώ, προκειμένου να επικρατήσει η σχέση εισαγωγικού και καταληκτικού μισθού στο ένα προς τρία, όπως ισχύει στα μισθολόγια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Επίσης, τα 40 γενικά επιδόματα (!), που ισχύουν σήμερα, θα ενσωματωθούν σε ένα, το οποίο θα ξεκινά από τα 140 ευρώ για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και θα αυξάνεται ανάλογα με το κλιμάκιο.